Ik zoek een stedebouwkundige of planoloog Meer informatie


Lidmaatschap

Sluit je aan bij de BNSP. Onze collectieve kracht maakt dat we samen meer zijn dan ieder voor zich. Als lid ben je op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen in je vak, ben je zichtbaar voor collega’s en opdrachtgevers en kan je gebruik maken van een collectieve verzekering.

Mocht je nog vragen hebben neem gerust contact op met het bureau: secretariaat@bnsp.nl of bel met 06 480 707 93.

Wat bieden wij jou?*
  • Netwerk- en kennisbijeenkomsten, masterclasses en congressen
  • Excursies
  • Pilots en leerateliers
  • Informatie over de Beroepservaringsperiode (BEP) en traineeships in het kader van de BEP
  • Vacatureplaatsing op onze website en verspreiding daarvan via de social-mediakanalen van de BNSP
  • Maandelijkse Nieuwsbrief
  • Vindbaarheid en zichtbaarheid via onze ledenpagina
  • Contacten in het professionele werkveld aangaande arbeidszaken, juridische zaken, ondernemerschap, modelcontracten, etc.
* Nagenoeg alle BNSP-bijeenkomsten en activiteiten komen in aanmerking voor de wettelijk vastgestelde bij- en nascholingsregeling opgesteld door het Architectenregister
Korting op:

 

De BNSP heeft meerdere lidmaatschapmodules:

Persoonlijk lidmaatschap

Persoonlijk lidmaatschap: € 175,- per jaar
Het persoonlijk lidmaatschap staat open voor alle stedebouwkundigen en planologen met een erkende opleiding of professioneel werkzaam in het vakgebied.

Jong Professionals: € 80,- per jaar
Jong professionals tot 35 jaar betalen een gereduceerd lidmaatschaptarief .

Studentlidmaatschap € 20,- per jaar
Studenten aan een erkende opleiding betalen een gereduceerd tarief van € 20,-. Studenten dienen een kopie van hun collegekaart te overleggen.
Als student-lid kan je ook gratis een verzoek plaatsen op onze vacaturepagina voor het vinden van een stageplaats!

ik word lid als persoon

Bureaulidmaatschap

Al je medewerkers in één keer laten profiteren van het lidmaatschap? Dat kan! Bureaus werkzaam in de ruimtelijke ordening, stedebouw of planologie kunnen een lidmaatschap afsluiten. Bureaus die lid zijn, kunnen meedoen aan BNSP-pilotprojecten, kennis uitwisselen en gezamenlijk optrekken bij ruimtelijke besluitvormingsprocessen. Daarnaast kunnen bureaus gratis vacatures laten plaatsen op onze vacaturepagina.

Afhankelijk van de grootte van het bureau bedragen de lidmaatschapskosten:
<5 medewerkers                      € 475,-      per jaar
  5-14 medewerkers                 € 850,-      per jaar
 15-50 medewerkers                € 1.100,-   per jaar
>50 medewerkers                    € 2.625,-   per jaar

ik word lid als bureau

Institutioneel lidmaatschap € 800,-

Provincies, gemeentes, (stads)regio´s of andere overheidsdiensten, universiteiten, hogescholen, instituten en overige instellingen die werkzaam zijn in de Ruimtelijke Ordening, kunnen een lidmaatschap aanvragen.

Wil je medewerkers laten profiteren van het lidmaatschap dan gelden de tarieven zoals vermeld bij het bureaulidmaatschap. Medewerkers kunnen zich dan aanmelden maar betalen geen lidmaatschap.
Instutuutleden kunnen gratis vacatures laten plaatsen op onze vacaturepagina.

ik word lid als instituut

De aangegeven contributies gelden per 1 januari 2021