Ik zoek een stedebouwkundige of planoloog Meer informatie


ZonMw stelt subsidie beschikbaar voor onderzoek naar de gezonde leefomgeving

11 december 2017 netwerk

Wat zijn de effecten van de inrichting van de leefomgeving op gezondheid, duurzaam (on)gezond gedrag, en deelname aan de samenleving? Daarover is nog maar weinig bekend. Daarom stelt ZonMw subsidie beschikbaar voor onderzoek naar de gezonde leefomgeving.

Voorwaarde voor een subsidieaanvraag is dat professionals uit verschillende vakgebieden hun krachten bundelen. Partijen die een bijdrage willen leveren, zijn van harte welkom op de ‘matchmakingbijeenkomst’ op 19 januari a.s. tussen 10.00 en 16.00 uur bij ZonMw in Den Haag. Daar krijgen ze de gelegenheid om elkaar te ontmoeten, ideeën uit te wisselen en samenwerkingsverbanden te smeden.

Kennis over invloed van gezonde leefomgeving

Door de nieuwe omgevingswet staat de gezonde leefomgeving volop in de belangstelling. Meer groen, een goed toegankelijk openbaar vervoer en fietsnetwerk, ontmoetingsplekken in de buurt, het zijn simpele ingrepen die kunnen zorgen dat mensen minder snel ziek worden, meer gaan bewegen en zich meer betrokken voelen bij de buurt. Voor preventie en meer sociale samenhang in de samenleving biedt de omgevingsgerichte aanpak grote kansen. Willen we die kansen benutten dan is meer kennis nodig.

Samenwerken in onderzoek

ZonMw financiert en stimuleert gezondheidsonderzoek en –innovatie. Met de subsidie stimuleert ZonMw samenwerking tussen partijen die beroepsmatig te maken hebben met de leefomgeving. Denk hierbij aan landschapsarchitecten, omgevingsmanagers van gemeenten, onderzoekers, planologen, medewerkers van ggd of medisch milieukundigen. Onderzoeksthema’s zijn bijvoorbeeld: hoe blijven steden aantrekkelijk, leefbaar en gezond, hoe stimuleert nieuwe technologie mensen naar buiten te gaan of wat is de invloed van klimaatverandering op de gezondheid?

Subsidie in twee fasen

Het subsidietraject kent twee fasen: in de eerste fase worden samenwerkingsverbanden gevormd rondom lokale onderzoeksthema’s en is € 1.000.000 beschikbaar voor het opstellen van een kennisagenda en projectvoorstellen. In fase twee is € 2.400.000 te verdelen voor uitvoering van onderzoek.

Meer informatie

Aanmelden voor de matchmakingbijeenkomst op 19 januari

Subsidieoproep: Maak ruimte voor gezondheid

Op de hoogte blijven, meediscussiëren over dit thema en kennis delen met anderen? Meld je aan voor de LinkedIn groep ‘Groen en Gezondheid’.