Ik zoek een stedebouwkundige of planoloog Meer informatie


Zomerimpuls ‘Pilots Omgevingsvisie’

29 juni 2016 BNSP

Aan de slag met het instrument Omgevingsvisie! In de zomer wordt hier een impulsproject op uitgevoerd door de BNSP in opdracht van het programma Aan de slag met de Omgevingswet. De vragen die in de praktijk leven omtrent het opstellen van Omgevingsvisies worden opgehaald, mede op basis van al gedraaide Pilots Omgevingsvisie in de periode 2014-2016. Daarnaast draait er een concrete casus ‘van Omgevingsvisie naar Omgevingsplan’ in de pilot Hillegom.

Heeft u praktijk- en kennisvragen omtrent Omgevingsvisies? Lever ze aan en doe mee! In het najaar van 2016 wordt een breder palet aan vragen rondom het instrument Omgevingsvisie opgepakt.

Pilot Hillegom: hoe vertaal je de omgevingsvisie in het omgevingsplan?

ADSMDOWtek200Zoals onder meer blijkt uit de pilots Omgevingsvisie (2014-2016), het Apeldoorns Kookboek en het Handboek Kwaliteitsverbetering buitengebied Westvoorne, wordt er al volop gewerkt in de geest van de Omgevingswet. Maar hoe vertaal je een visie in regels die de initiatiefnemers daadwerkelijk op weg helpen? Dat vraagt een sterkte relatie tussen omgevingsvisie en omgevingsplan. Deze relatie is nu nog vaak zwak, terwijl snelheid in de besluitvorming alleen effectief – en zonder dat het ad hoc planologie wordt – gehaald wordt als het hele ‘bouwwerk’ van de Omgevingswet binnen een gemeente op orde is.

Het is namelijk vrijwel onmogelijk een goed omgevingsplan te maken zonder op hoger abstractieniveau nagedacht te hebben over wat je als gemeente nu eigenlijk wil bereiken op het gebied van de fysieke leefomgeving en met welke middelen je dat doet. De BNSP gaat in opdracht van ‘Aan de slag met de Omgevingswet’ in de praktijkcasus Hillegom uitzoeken hoe dit aan te pakken. Dit gebeurt aan de hand van een aantal onderwerpen – zoals centrumontwikkeling en vraagstukken in het buitengebied (verblijfsrecreatie en schaalvergroting), die ook bij veel andere gemeenten in Nederland herkenbaar zullen zijn. De conclusies en aanbevelingen worden vastgelegd in een beeldende factsheet.

Namens de BNSP gaan KuiperCompagnons, Rho, Tonnaer en Twan Jütte een Pilot in opdracht van de interbestuurlijke programma Aan de slag met de Omgevingswet’ draaien. KuiperCompagnons heeft het onderwerp ‘vertaling omgevingsvisie naar omgevingsplan’ en de gemeente Hillegom als Pilot aangedragen. Ben je bezig met het opstellen van een Omgevingsvisie? Wil je meedenken en –doen? Dat kan!
Meld je aan bij de BNSP, via geiske.bouma@tno.nl

ADSMDOWfoto750