Ik zoek een stedebouwkundige of planoloog Meer informatie


Zeer actuele ontwikkelingen Geonovum-Kennislab en Klankbordgroep DSO-Kennislab: reageer vandaag nog op de vragen en benut kansen!

17 juli 2019 BNSPKennislab

Kennislab,

Geonovum en Kennislab hebben op maandag 8 juli 2019 overleg gevoerd over omgevingsplannen en het DSO. Carin Stolzenbach van CroonenBuro5, Peter Bugel van BugelHajema en Ruud Louwes van Rho/coördinator Kennislab namen deel. Dit overleg vloeit voort uit de reactie van Kennislab op de internetconsultatie van het STOP/TPOD 0.97 voorjaar 2019. Het resultaat van dit overleg zijn vier acties. Daarvoor was er op 4 juli overleg met de Klankbordgroep DSO (5e actie). Daar gaat Kennislab aan deelnemen.

  1. Opstellen experiment-omgevingsplan voor de keten

Geonovum is heel hard op zoek naar concrete content. Een waarachtig voorbeeld van een omgevingsplan, met échte regels, échte contouren of beter gezegd werkingsgebieden et cetera. Kan iemand inhoudelijk een dergelijk plan opleveren? Het is in de vorm van een opdracht vanuit Geonovum. KuiperCompagnons gaat hiermee aan de slag.

  1. Duidelijkheid begrippen en waardelijsten

Organisatie van een bijeenkomst voor het verkrijgen van duidelijkheid over de begrippen, zoals activiteit, functie en gebruik, en het toepassen en desgewenst aanvullen of bijstellen van de waardelijsten. Ieder bureau kan twee adviseurs afvaardigen.

  1. Praktijkafspraken opzet omgevingsplannen

De mogelijkheid dat we in de toekomst een keur aan verschillende opzetten voor omgevingsplannen in de gemeenten gaan krijgen. Of kunnen we praktijkafspraken maken voor enkele hoofdmodellen en daarmee vervolgens maatwerk leveren? Dat werk praktischer met behoud van maatwerk. Gedacht wordt aan een bijeenkomst voor vertegenwoordigers van bureaus die verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling van omgevingsplannen in de eigen organisatie.

  1. Ondersteuning Kadaster DSO

Het Kadaster heeft een grote behoefte aan ondersteuning bij het maken van voorbeeldbestanden van omgevingsdocumenten: met name omgevingsplannen, maar ook omgevingsverordeningen, waterschapsverordeningen en omgevingsvisies. Ieder bureau kan zelf reageren op de oproep van het Kadaster. Informatie hierover is op te vragen bij Judith Flapper BNSP, j.flapper@bnsp.nl

  1. Klankbordgroep DSO en Kennislab

De recente oproep voor deelname aan een bespreking van landelijke Klankbordgroep DSO heeft geresulteerd in de vertegenwoordiging van Kennislab door Linda Dekkers van KuiperCompagnons en Niek van den Berg van BugelHajema. Zij namen deel aan de bespreking, blijven Kennislab vertegenwoordigen en hebben inhoudelijke inbreng vanuit de Kennislab-partners nodig en verzorgen de terugkoppeling.

Via deze link is een uitgebreidere toelichting met informatie over de deelname en aanmelding opgenomen.

 

Met vriendelijke groet,
Ruud Louwes, Kennislab
Rho, adviseur ruimtelijk ordeningsrecht