Ik zoek een stedebouwkundige of planoloog Meer informatie


Woonwijk als noviteit BNSP/NVTLdag, kijk terug!

12 februari 2020 BNSP

De dag start met een hartelijk welkom van de voorzitters Stefan Bödecker (BNSP) en Ben Kuipers (NVTL). De beroepsverenigingen zoeken elkaar steeds vaker op om in gezamenlijkheid zaken te agenderen die in het belang zijn voor de beroepsgroepen en vakgenoten. Zo ook deze eerste gezamenlijke BNSP/NVTL dag.

Onder de deskundige leiding van moderator Guido Wallagh presenteert Emiel Reiding, directeur NOVI, ministerie van BZK de laatste stand van zaken rondom de Nationale Omgevingsvisie. Bij wie ligt de regie, willen we weer naar een centraal systeem of blijven we decentraal werken. Hoe denken we over wonen, werken, leven in de nabije toekomst en wat moet daarin blijvend veranderen, wat moeten we blijvend ontwikkelen, wie draagt daarvoor de verantwoording en welke rol spelen de beroepsgroepen daarbij.

Bertram de Rooij, Wageningen Environmental Reaseach, biedt, bijna als antwoord op bovenstaande, een blik op Nederland 2120. Een optimistische en realiseerbare toekomst voor Nederland. Hoe komt het dat Nederland 2120 door iedereen wordt omarmd? Onderzoek uitgewerkt in verbeelding en heldere taal lijken hier een antwoord op te geven…

Deze video wordt niet getoond omdat er (nog) niet akkoord is gegaan met het plaatsen van cookies.
Wijzig keuze

Ochtendprogramma BNSP/NVTLdag Woonwijk als noviteit

Deze video wordt niet getoond omdat er (nog) niet akkoord is gegaan met het plaatsen van cookies.
Wijzig keuze

Middagprogramma Woonwijk als noviteit

Het middagprogramma biedt een presentatie van Co Verdaas, hoogleraar gebiedsontwikkeling TU Delft. Hij neemt ons mee in de noden en de eisen van deze tijd, en spreekt ons als beroepsgroepen aan op onze verantwoordelijkheden. Het maken van toekomstbeelden is niet genoeg, het acteren moet nu aanvangen. Dicht het gat tussen het nu, de dagelijkse realiteit, en de verre toekomst. Hij roept starters op de woonmarkt op tot het voeren van actie in navolging van boeren en bouwers: Woonwoestelingen!

Michelle Provoost neemt ons mee in het verleden, heden en benadrukt de toekomst van de stedenbouw. In de discussie rondom de kwaliteit, uitgedrukt in termen van maatschappelijke visie en verbeeldingskracht, zou de beroepsgroep van stedenbouwkundigen zich meer moeten doen gelden. Het wordt tijd om het vertrouwen in de kracht van ontwerp als motor voor verandering terug te winnen om toekomstperspectieven te schetsen voor de stad van de toekomst.

Jacqueline Tellinga, bestuurslid BNSP, presenteert de oproep Woonwijk als noviteit. BNSP en NVTL zijn op zoek naar vrijmoedige en optimistische ideeën voor onze woonwijken. De maatschappelijke en demografische vraagstukken zijn sinds de Vinex drastisch veranderd.  De gebruikelijke uitleg in de weilanden is niet meer. De nieuwe woonwijken vormen een potpourri aan plekken die nog waren overgeslagen of die vrijkomen, plekken die transformeren. Voor dergelijke plekken doen  BNSP/NVTL de oproep om nieuwe wegen te verkennen qua ontwerp en ontwikkelstrategie waarbij jij je eigen opdrachtgever bent!

De middag wordt afgesloten door Guido Wallagh. Axel  Buysschaert, Jong BNSP en Cor Simon, YoungNVTL evalueren ter plekke de rol van de jonge ontwerper. Jonge professionals zijn opgegroeid in een wereld vol transitie en opgaven die er niet om liegen en pakken deze opgaven op. Jongeren herkennen de woorden NOVI en noviteit niet, wel de noodzaak om te voldoen aan innoverende en inspirerende ontwerpopgaven.

Conclusie

Van grootschalig, nationale opgaven en vergezichten, naar kleinschalig, te realiseren woonwijken. De oproep woonwijk als noviteit dient als voorbeeld hoe met deze opgaven om te gaan. De mens en de maatschappij staan centraal daarin. Wees scherp daarop, gebruik duidelijke en begrijpelijke taal, acteer, werk verbeeldend uit en laat je stem als professional gelden.

BNSP/NVTL bedanken in het bijzonder Guido Wallagh voor zijn inspirerende rol als voorzitter van de dag. Daarnaast veel dank aan onze sprekers.

Bekijk hier de fotogalerij!

Foto’s: Geert van der Wijk
Presentatie Emiel Reiding, directeur NOVI, Ministerie van BZK
Presentatie Bertram de Rooij, Wageningen Environmental Research
Presentatie Co Verdaas, hoogleraar gebiedsontwikkeling TUDelft
Presentatie Michelle Provoost, Crimson historians and urbanists
Presentatie Jacqueline Tellinga, bestuurslid BNSP
Evaluatie; Guido Wallagh met Axel Buysschaert, JongBNSP en Cor Simon, YoungNVTL
Afsluiting door moderator Guido Wallagh