Ik zoek een stedebouwkundige of planoloog Meer informatie


Winnaars ideeënprijsvraag ‘Maximaal Park, Maximaal Wonen’ bekend!

4 februari 2019 BNSPJong BNSP

Op vrijdag 1 februari zijn de winnaars van de Ideeënprijsvraag ‘Maximaal Park, Maximaal Wonen’ bekend gemaakt. Jong BNSP (Beroepsvereniging voor Nederlandse Stedenbouwkundigen en Planologen) organiseerde deze ontwerpwedstrijd voor jonge ontwerpers (tot 35 jaar) in samenwerking met de gemeente Zoetermeer. Het van Tuyllpark was het onderwerp van de prijsvraag.

Twee prijzen

Aan de ideeënprijsvraag zijn twee prijzen gekoppeld. Een door Jong BNSP samengestelde vakjury reikte een juryprijs uit van €2.000 en inwoners van Zoetermeer konden  stemmen voor de publieksprijs van €500. Voorselectie van de jury en de uitkomst van de publieksprijs leidden tot vijf genomineerde ontwerpteams die op 1 februari hun plannen mochten presenteren in Zoetermeer. De genomineerde plannen waren:

 • Biotopisch Wonen
 • Sport Spindel Zoetermeer
 • Thuis in van Tuyll
 • Van Tuyllpark: een gezonde leefomgeving voor de actieve stedeling
 • Zoetje

De winnaars

De vakjuryprijs  werd uitgereikt aan een ontwerp waarin een duidelijk concept is gekozen. Het gehele ontwerp staat in het teken van sport. De hierop haaks staande ecologische verbinding en het fietsnetwerk zijn logische aantakkingen op de netwerken in de omgeving. Het is een compleet plan met mooie en aantrekkelijke beelden, het is daarmee overtuigend en voorstelbaar op deze plek. De winnaar van de Juryprijs is Sport Spindel Zoetermeer! Inzenders van dit ontwerp zijn: Georgia Ion, Chris Steenhuis en Joost van der Doelen. Zij winnen €2.000, uitgereikt door jurylid en Jong BNSP bestuurslid Floor van Dijk. Ook worden ze binnenkort geïnterviewd door vaktijdschrift de Blauwe Kamer.

 

  

De winnaars van de vakjuryprijs: v.l.n.r. Georgia Ion, Joost van der Doelen en Chris Steenhuis   ontvangen de prijs van jurylid Floor van Dijk, bestuurslid Jong BNSP. Foto: Chirstian Maijstre

Het winnende ontwerp vakjury: Sport-Spindel Zoetermeer

 

De publieksprijs is gewonnen door de inzending waarin groen en natuur centraal staan. Het Van Tuyllpark wordt in dit ontwerp opgedeeld in verschillende gebieden met elk een eigen natuurbeleving, parksfeer en woonmilieu. De publieksprijs is gevallen op de inzending Biotopisch wonen in Zoetermeer! Inzenders van dit ontwerp zijn:  Robin Warnar, Remmelt Oosterhuis, Bram van Duuren en Joris van Loenhout. Zij kregen de prijs van €500 uitgereikt door wethouder Iedema.

 

De winnaars van de Publieksjuryprijs: v.l.n.r. Robin Warnar, Remmelt Oosterhuis, Bram van Duuren, Joris van Loenhout. Wethouder Jan Iedema reikt de prijs uit aan de winnaars. Foto: Chirstian Maijstre

Het winnende ontwerp Publieksjury: Biotopisch wonen in Zoetermeer

 

Jury

De vakjury bestond uit:

 • Richard den Blanken – Stedenbouwkundige bij de gemeente Zoetermeer
 • Gijs van den Boomen – Landschapsarchitect en directeur Kuiper Compagnons
 • Floor van Dijk – Ontwerper Plein06 en bestuurslid Jong BNSP
 • Willem Hermans – Stedenbouwkundige en Schatbewaker Zoetermeer
 • Bernadette Janssen – Stedenbouwkundige en directeur BVR
 • Judith Schotanus – Architect en Architectuurpunt Zoetermeer

Achtergrond

Elke twee jaar organiseert de Jong BNSP een ideeënprijsvraag voor jonge ontwerpers. Dit jaar was het Van Tuyllpark onderwerp van deze ontwerpwedstrijd. Het Van Tuyllpark is een groot sportpark gelegen dichtbij het nieuwe NS-station Lansingerland- Zoetermeer en heeft binnenkort een eigen Randstadrailhalte. Jong BNSP is erg enthousiast over deze plek en zet de prijsvraag graag in om bij te dragen aan ideevorming en discussies binnen het vakgebied over woningbouw in relatie tot groen.

In het kader van de landelijke woningbouwopgave en een groeiende roep om vergroening, zijn nieuwe ideeën noodzakelijk. Met name ideeën die ondanks verdichting een kwalitatieve leefomgeving creëren en door het aanwezige groen klimaatstress tegengaan.

Ingezonden ideeën zijn hard nodig om binnen het ruimtelijk vakgebied, maar ook daarbuiten, de discussie over hoe we omgaan met verdichtings- en vergoeningsopgaven verder te brengen. Bovendien helpen ze de gemeente Zoetermeer, in samenspraak met de stad, na te denken over de toekomstige ontwikkeling van het Van Tuyllpark. Veertien teams van ontwerpers gingen met deze uitdaging aan de slag.