Ik zoek een stedebouwkundige of planoloog Meer informatie


WING werkt! Jannemarie de Jonge

24 april 2020 Bloghet nieuwe werken 2020

Wing werkt (op afstand)!

Met een hoofdvestiging in Wageningen, een nevenvestiging in Groningen en sinds anderhalf jaar een ‘online-collega’ in Myanmar, waren we bij Wing al een beetje gewend aan video vergaderen. Maar de Corona lock down heeft alles in een stroomversnelling gebracht. Een ‘task force digitaal werken’ met ruime inbreng van Millennial collega’s houdt iedereen scherp, adviseert en laat ons oefenen met allerlei nieuwe mogelijkheden.

Onze corebusiness is kennis en belangen bij elkaar brengen voor leerprocessen, visie- en besluitvorming over een duurzame leefomgeving. Dus allerlei bijeenkomsten, ontwerpateliers, dialooggesprekken en trainingen.  Veel werk kan nu in aangepaste vorm doorgaan. Voor regulier overleg zien we zelfs voordelen in het online werken: geen reistijd, meer vergaderdiscipline, minder CO2 uitstoot!

 

 

Ook werksessies en ontwerpateliers zijn goed te doen, zeker als je de betrokkenen al kent. Het delen van scherm of office-document en digitale tekenfuncties vervangen de functie van flip-over, presentatie of schetspapier. Met een simpele chatfunctie of een meer specifieke tool als Stormboard kan je prima brainstormen. Het inventariseren van meningen kan via een poll en break out sessies geven afwisseling en verdieping.

 

 

Gelukkig is terreinbezoek ook geen probleem – daar voelen we zelfs meer ‘ruimte’ voor –  en met het mooie weer heeft dat al bijzondere (drone)beelden opgeleverd voor de versterking van de zuidelijke Lekdijk.

 

Dronebeeld zuidelijke Lekdijk, foto Ties Blaauw

Lastiger is het als je nog in de fase zit van kennis maken, vertrouwen opbouwen. Of gesprekken over gevoelige onderwerpen. Daar missen we het directe contact. We hebben al ‘wandeloverleg’ en ‘wandelinterview’ geïntroduceerd en zeker met de zomer in het vooruitzicht zien we, zodra de overheid dat weer toestaat, mogelijkheden voor alternatieve locaties (deels) in de buitenlucht. Zo biedt onze betrokkenheid bij de Wageningse Wijngaard een prima ambiance voor ontmoetingen waar inhoud en inspiratie bij elkaar komen.

 

Wandelinterview Els Wouda

Uitdagend zijn participatietrajecten waar onbekenden met elkaar in gesprek gaan over beladen onderwerpen. We merken dat veel opdrachtgevers huiverig zijn om daar mee aan de slag te gaan en vooralsnog deze projecten uitstellen of on hold zetten. Toch zien we ook hier volop mogelijkheden, vooral door verschillende kanalen en instrumenten te combineren.

Een aandachtspunt bij video bijeenkomsten is de aandachtsboog van deelnemers. Net als in een fysieke bijeenkomst is het belangrijk om werkvormen te variëren en regelmatig te pauzeren. Maar op afstand is dat moeilijker aan te voelen, en de mogelijkheden om zitten, staan, praten, luisteren, kijken, schrijven of tekenen af te wisselen zijn lastiger te organiseren. We programmeren plenaire onderdelen naast kleinere deelsessie, benutten tools als Mentimeter of Typeform om deelnemers een actieve rol te geven. En soms bouw je bewust vertraging in: zo vroeg ik in een training gespreksbegeleiding collega Ynske om een blokje stoelyoga met de groep te doen.

Onze (digitale) nieuwsbrief heet ‘Wing Werkt!’ Wing werkt, ook nu, op afstand, digitaal, aan de kwaliteit van ons landschap, aan een duurzame leefomgeving. Meer dan ooit ervaar ik de waarde van ‘samen’, ook al is dat voorlopig vooral ‘alleen samen’. Ondanks alles maakt deze tijd ons creatief, we zoeken elkaar veel op voor collegiaal advies en bedenken oplossingen die wat ons betreft blijvertjes zijn- maar wel graag onder minder bedreigende omstandigheden.

Jannemarie de Jonge (landschapsarchitect, partner bij Wing, adviesbureau voor Ruimte en Ontwikkeling)

 

 

 

Foto’s: Ties Blaauw