Ik zoek een stedebouwkundige of planoloog Meer informatie


Wij Maken Nederland | Probleem maal probleem is kans

12 mei 2020 netwerk
Foto: Copyright Jason Fiori 

Vergrijzing, ontgroening, energietransitie, circulariteit, klimaatverandering en in sommige gebieden bevolkingsdaling. Zo maar een greep uit de nieuwe opgaven waar we in Nederland voor staan. De Nationale Omgevingsvisie adresseert ze allemaal. Maar hoe gaan we daarmee om? We krijgen stap voor stap in de vingers wat de ruimtelijke gevolgen hiervan zijn. Levensloopbestendige woningen, minder voorzieningen, warmtenetten, windmolen, zonnepanelen, reststromen, waterberging. Zo maar een greep. Krijgt u ook de neiging om elk thema aan te pakken of juist om u te verbergen voor een specifiek thema? Ik vind dat een natuurlijke houding en weet vaak ook niet waar te beginnen. Maar we krijgen steeds meer het beeld dat we transities aan elkaar moeten verknopen, zodat we van een complexe opgave naar een hele mooie oplossing komen.

Maatschappelijke voorzieningen hebben problemen om hun hoofd boven water te houden. Kunnen zij de opwek van elektriciteit voor een buurt of dorp niet faciliteren, waardoor er een extra verdienste voor die voorziening is? Ik doe zelf mee aan een energiecoöperatie. De zonnepanelen liggen op een school. Die school profiteert daar in financieel opzicht ook van. En ik doe het samen met mijn buurtbewoners, waardoor ik die ook beter heb leren kennen. Bovendien draagt het bij aan mijn motivatie. Zo hebben verschillende voorbeelden al aangetoond dat een gezamenlijke dorpswindmolen het draagvlak voor de energietransitie vergroot.

Circulariteit is een nieuwe opgave waarvoor we staan. We gaan afvalstoffen steeds meer als grondstoffen zien. In het Limburgse Kerkrade wordt in het project SUPERLOCAL gewerkt aan het hergebruiken van flatgebouwen voor nieuwe woningen. Dat vraagt nog wat anders denken. Ik ben er al op kleine schaal mee begonnen: de koffieprut is thuis de grondstof voor mijn eigen zwammenkwekerij. Zo achteloos heb ik al die waardevolle koffieprut weggegooid in mijn leven. Dat geldt op grotere schaal voor de woningbouw. In gebieden waar sprake is van een andere vraag naar woningen of juist een afname van de vraag, hebben we woningen over. Of hebben we juist een enorm potentieel aan grondstoffen zoals in Kerkrade?

Vanuit het Platform Wij Maken Nederland willen we een aantal nieuwe ruimtelijke opgaven verder uitdiepen en met elkaar verbinden. Rondom de transities duurzaamheid en demografie zien we op een aantal plekken al eerste ideeën hoe we de problemen tot kansen kunnen ombuigen door ze met elkaar te verbinden. We doen dat vanuit de individuele voorbeelden om te verkennen hoe die ook op andere plekken kunnen werken. Als daarvoor iets nodig is, gaan we daarmee aan de slag.

Doet u mee?

Maarten Hoorn | Platform 31 | Wij maken Nederland