Ik zoek een stedebouwkundige of planoloog Meer informatie


Wij maken Nederland | Het land van Morgen

13 februari 2018 BNSP netwerk

Nederland staat voor een groot aantal ruimtelijke opgaven. Innovatieve landbouw op vruchtbare gronden. Ruimte voor de stad met meer groen en leefbare, energie-neutrale wijken en een circulaire economie zonder afval. Dat schept verplichtingen en vraagt ambities voor onze toekomst. Hoe ziet deze toekomst er uit? En hoe mobiliseren wij de samenleving om deze transities in gang te zetten? Samen met onder anderen Maarten Hajer, Hans Tijl, schaduwministers en landmakers gaan we in gesprek over een onvoorspelbare, maar hoopvolle toekomst.

Schrijf je hier in

Places of Hope – zin in de toekomst

Dit programma is een voorproefje op de tentoonstelling Places of Hope, waar ook de BNSP aan meedoet, die zal plaatsvinden op 4 april t/m 25 november 2018 in Leeuwarden. Hoe kunnen we ons richten op de toekomst als velen van ons nog steeds leven in de vorige eeuw? Waarom wonen we nu nog steeds in een naoorlogs rijtjeshuis? Waarom werken we op een afgelegen bedrijventerrein? En waarom blijven we nog steeds energie opwekken met fossiele brandstoffen?

Dus is het tijd voor een nieuwe benadering van ‘landmaken’, waarbij ruimtelijke professionals en een breder publiek wordt uitgenodigd om mee te praten over de toekomst van Nederland. Dit wordt bij Places of Hope op vier manieren gedaan:

  1. Een interactieve tentoonstelling
  2. Een atelier voor onderzoek en ontwerp
  3. Het organiseren van een manifestatie en een lerend netwerk van Landmakers
  4. Het publiceren van beelden en verhalen

4 april vindt de feestelijke opening plaats van de tentoonstelling.