Ik zoek een stedebouwkundige of planoloog Meer informatie


Wij maken Nederland Academie | Leerlijn duurzaamheid en demografie

9 maart 2020 netwerk
Foto: Jason Fiori

Welke kansen biedt duurzaamheid voor gebieden die te maken hebben met demografische verandering? Beide onderwerpen leiden in gebieden tot onzekerheid. Door demografische verandering vergrijst de bevolking of kan sprake zijn van krimp. Duurzaamheid brengt een andere manier van leven of een ander landschap met zich mee. Maar, het biedt ook kansen voor bijvoorbeeld het versterken van de lokale economie of het verbeteren van de leefomgeving. In deze Academie van Wij Maken Nederland willen we deze twee transitieopgaven in positieve zin met elkaar combineren. Werkt u aan één van beide thema’s en wilt u die in verbinding brengen met het andere thema? Of legt u al verbindingen tussen beide transities? Dan bent u van harte welkom om deel te nemen aan deze leerlijn van de Academie.

Deelname aan de leerlijn is kosteloos en er is ruimte voor maximaal 25 deelnemers.

Meer informatie en aanmelding