Ik zoek een stedebouwkundige of planoloog Meer informatie


white paper on the future of Europe

26 april 2017 netwerk

Paul Rijnaarts

Er zijn momenteel Internationaal drastische koerswijzigingen gaande. Allereerst natuurlijk die van de USA met betrekking tot de internationale vrijhandel en vooral zijn positionering in relatie tot Azië, Zuid- en Midden-Amerika. Over de trans-Atlantische verbindingen zijn ze minder duidelijk door de ietwat gewijzigde opstelling tegenover Rusland in combinatie met de Midden-Oostelijke en Oost-Afrikaanse wespennesten.

Dit als aanleiding, want ook in Europa broeit het enorm, met mogelijk voor onze beroepsvereniging en vooral onze internationale beroepsuitoefening vergaande gevolgen. Immers het ontstaan van het Architectenregister met daarin ook een afdeling voor Stedenbouwkundigen  is een rechtstreeks gevolg van het opengaan van de Europese markt en zelfs in veel geassocieerde landen in Afrika en Azië zijn die inschrijvingen behulpzaam bij een snelle toegang tot ook die markten. Als de EU niet instort, wat nog steeds geen denkbeeldig scenario is, dan blijft die vrije markt voor dienstverlening een feit.

De Europese Commissie heeft immers een aantal scenario’s beschreven voor de toekomst van de EU en de interne open commerciële markt voor goederen en diensten is daarin de minimumvariant. Verdere uitbouw wordt geschetst maar gezien de Euro-scepsis die momenteel hoogtij viert maken die weinig kans. Wel interessant is het Europa van de twee snelheden, waarin een deel economisch maar ook politiek harder gaat lopen dan de rest en zich derhalve steeds beter organiseert. Veel zal afhangen van de Frans-Duitse as en dus van de uitslag van de Franse presidentsverkiezingen.

Waarom is dit voor ons van groot belang. Omdat vooral het Europa van de twee snelheden nog betere kansen gaat geven voor onze beroepsgroep en vooral de bouweconomie ook met het oog op verduurzaming een enorme boost gaat geven. Dankzij de grote vluchtelingenstromen is voor het eerst de vergrijzing aan het teruglopen. En dat is heel goed voor de economie, als al die mensen snel daarin gaan meedraaien. De EU pakt de handschoen op door in ieder geval een heel goed en compact rapport neer te leggen waar we echt iets mee kunnen. Lof dus voor Juncker, maar zeker ook voor Timmermans, Voor ons vakgebied zijn vooral  de opgenomen grafiekjes over vergrijzing, krimp, groei etc interessant. Want daarin is toch vooral te zien dat het economische voortouw echt verschuift en dat Europa op Zuid- en Midden-Amerikaans niveau terecht komt. De Britten zakken dankzij hun Brexit onder het niveau van Portugal en Spanje en gaan het zelfs slechter doen dan het gemiddelde van hun voormalige koloniën. (London natuurlijk uitgezonderd).

Daarom, kijk naar dit rapport en vooral naar de vele en steengoede grafieken van Eurostat. Weet daarom heel goed hoe groei en krimp zich onderling verhouden en dat sommige impulsen daarom gezien moeten worden als het bekende water naar de zee dragen. En aan ons om dat aan veelal blinde gezagsdragers  duidelijk te maken en met andere strategieën te reageren. Leest allen het white paper on the future of Europe- rapport, vooral de jongere bureaus onder ons.