Ik zoek een stedebouwkundige of planoloog Meer informatie


Gezocht kandidaten voor Ruimtelijk Traineeship Midden Nederland

Waterschap Vallei & Veluwe, H+N+S Landschapsarchitecten, Witteveen + Bos raadgevende ingenieurs, WING

ZOEKEN SAMEN 4 TRAINEES

Profiel
Ben jij de ruimtelijk ontwerper die wil werken aan uitdagende projecten waarin ruimtelijk ontwerp een geïntegreerde opgave is? Wil je je bezig houden met de duurzame ruimtelijke ontwikkeling van Nederland gericht op een klimaatbestendige inrichting, stad-land interactie en de transitie van energieopwekking, mobiliteit en de landbouw?
Heb je een fascinatie voor het zorgvuldig ruimtelijk begeleiden van deze ontwikkelingen en wil je je met name verder ontwikkelen op ontwerpend onderzoek van het landschappelijk systeem vanuit de sturende werking van de ondergrond (‘eerst bodem en water, de rest komt later’)?

Ben jij de jonge professional die:

 • een master heeft in ruimtelijk ontwerpen op WO-niveau (stedenbouw of landschapsarchitectuur)
 • de ambitie heeft om in twee jaar tijd verschillende werkterreinen te leren kennen
 • een leren-door-doen attitude heeft in een werkomgeving die volop in transitie is
 • bereid is om de 2-jarige geïntegreerde route van de beroepservaring (PEP) te doorlopen
 • de Nederlandse taal uitstekend spreekt en schrijft
 • AutoCad en Adobe-software beheerst en nieuwe digitale tools zich snel eigen maakt

Wil jij zo snel mogelijk een stevige en zelfstandige professional worden die zich in elk project staande kan houden? Dan is het Ruimtelijk Traineeship iets voor jou!

 Traineeship
In 2 jaar tijd:

 • werk je bij minimaal 2 en maximaal 4 werkgevers, zowel publieke als private partijen: Waterschap Vallei en Veluwe, H+N+S Landschapsarchitecten, Wing en Witteveen+Bos
 • wissel je mogelijk elke zes maanden van werkomgeving en ervaar je de volle breedte van het vak
 • krijg je nieuwe ervaringen mee
 • ontwikkel je nieuwe kennis
 • zet je je tanden in diverse opdrachten
 • bouw je in 2 jaar tijd een groot netwerk op
 • volg je de geïntegreerde route van de beroepservaring (PEP)

Gevraagde competenties

 • een vlot en inspirerend, omgevingssensitief persoon met goede communicatieve eigenschappen
 • in staat om zowel conceptueel als ontwerpend te overtuigen
 • Uitstekende beeldende communicatievaardigheden (zowel digitaal als schetsmatig)
 • een gedreven, ondernemende en zelfstandige werkhouding met het vermogen om snel te kunnen schakelen
 • enthousiast wordt van werken in integrale projectteams en gemotiveerd is om de waarde van interdisciplinair samenwerken te ontdekken
 • over de grenzen van het eigen vakgebied heen kan en wil kijken

 Combinatie 4 werkgevers
Werken voor meerdere werkgevers in 2 jaar betekent snel aanpassen. De werkgevers verschillen in grootte, type opgaven, cultuur en mensen. Samen beslaan ze het totale vakgebied en willen bovendien ook van jou leren. Het traineeship is daarom een uitgelezen mogelijkheid om veel te leren in korte tijd. Over de vakinhoud, maar ook zeker over jezelf.

 Wij bieden

 • 4 werkplekken van een half jaar (32 uur per week) voor 4 trainees bij 4 werkgevers
 • Begeleiding door deskundige vakmensen met verschillende inhoudelijke achtergronden als mentoren
 • Deelname aan en vergoeding van het geïntegreerde programma bij PEP voor de beroepservaringsperiode
 • Een bruto marktconform maandsalaris

Periode
Het traineeship start in overleg, bij voorkeur in september 2021 voor de duur van 2 jaar.

Procedure
Toon jouw ambitie, veerkracht en creativiteit en stuur voor 7 juni 2021 een:

 • Motivatiebrief (in het Nederlands)
 • Kort videofilmpje (maximaal 1 minuut) waarin je aangeeft wat dit traineeship voor jou betekent
 • CV
 • Portfolio: met daarin de meest overtuigende beelden van je favoriete projecten voorzien van een korte omschrijving (ca. 150 woorden per project) van het doorlopen proces en de belangrijkste vondsten

naar Judith Flapper:
j.flapper@bnsp.nl

Uit de sollicitaties worden maximaal 10 kandidaten geselecteerd die worden uitgenodigd voor de selectiedag op 17 juni 2021. Tijdens de selectiedag presenteren de kandidaten zichzelf door middel van een pitch en is er ruimte voor speeddates met de 4 werkgevers. Op basis van de selectiedag worden kandidaten geselecteerd.

Informatie
Voor meer informatie over de vacature, neem contact op met Judith Flapper, BNSP | j.flapper@bnsp.nl
of bel: 0648070793

 

KORTE OMSCHRIJVING PER WERKGEVER

Waterschap Vallei en Veluwe
Waterschap Vallei en Veluwe kenmerkt zich door een grote verscheidenheid aan landschappen. Van de hoge zandgronden en de karakteristieke flanken tot en met klei- en veengebieden in de Gelderse- en de IJsselvallei. Minstens zo dynamisch is het werkveld van ons waterschap. Vernieuwend en altijd op zoek naar samenwerkingsvormen. Door de komst van de Omgevingswet is ons waterschap een serieuze partner bij tal van ruimtelijke initiatieven. Logisch want duurzaam water is een belangrijke drager van ruimtelijke kwaliteit en de opgaven zijn groot. Het waterschap wil bij ruimtelijke ontwikkelingen veel meer gebiedseigen water vasthouden en schoonhouden en water echt als ordenend principe laten zijn zowel boven als onder de grond. Zie ook onze Blauwe Omgevingsvisie 2050 (www.BOVI2050.nl). Wij zijn altijd op zoek naar talenten, deltalenten. Voel jij je aangesproken? Wordt dan trainee!

H+N+S Landschapsarchitecten
H+N+S Landschapsarchitecten is een ontwerpbureau voor landschapsarchitectuur dat bijdraagt aan een betekenisvolle relatie tussen mens en omgeving en functioneert als laboratorium, gericht op samenwerking en innovatie. H+N+S ziet Nederland als een kunstwerk dat nooit af is en waarin nut en schoonheid nauw met elkaar verbonden zijn. Ons werk valt te typeren als ingenieurskunst, met een bijbehorende benadering die het bureau ook buiten de landsgrenzen uitdraagt. H+N+S ziet haar werk als dienstbaar aan de publieke zaak en het bureau ontwerpt en realiseert al meer dan 30 jaar plannen die antwoord geven op de maatschappelijke vragen van vandaag en morgen. Het bureau borduurt hierbij met gevoel voort op de kwaliteit die vanuit de cultuur en geschiedenis worden aangereikt, waarbij H+N+S ernaar streeft voor ingewikkelde vraagstukken eenvoudige, overtuigende én werkzame oplossingen te bedenken.

Witteveen+Bos
Witteveen+Bos is een advies- en ingenieursbureau, dat wereldwijd oplossingen biedt voor complexe, ruimtelijke, technische en maatschappelijke vraagstukken op het gebied van water, infrastructuur, milieu en bouw. Met stedenbouwer Witteveen als een van de founding fathers van Witteveen+Bos zit ruimtelijk ontwerp al decennia in het DNA van ons bureau. Momenteel werken er meer dan 30 vormgevers (architectuur, stedenbouw en landschapsarchitectuur) bij Witteveen+Bos op basis van zijn gedachtegoed aan ingenieuze projecten met een positieve impact en eigen identiteit.
Vanuit een inspirerende werkomgeving werken onze ruim 1.000 medewerkers in multidisciplinaire projectteams aan fascinerende projecten in binnen- en buitenland. Ons werk vraagt steeds om nieuwe kennis en verantwoordelijkheden, vandaar dat persoonlijke en vakinhoudelijke ontwikkeling essentieel is en gestimuleerd wordt. Onze medewerkers hebben de ambitie het beste uit zich zelf te halen en kwalitatief de beste resultaten te leveren. Er is ruimte voor eigen initiatief en ondernemerschap. De aandelen van ons bureau zijn in handen van onze eigen medewerkers.

Wing Ruimte en ontwikkeling
Wing werkt als een gids aan de ontwikkeling van het landschap van Nederland. Mensen van Wing onderzoeken, ontwerpen en verdiepen zich bovenal in de leefwereld van mensen die als burger, ondernemer of bestuurder betrokken zijn bij het landschap. We werken met een team van 30 personen uit tal van disciplines, veelal gerelateerd aan onderwerpen in het landelijk gebied en aan water. Binnen Wing opereert een team ruimtelijk domein met vier landschapsarchitecten die werken op verschillende schaalniveaus maar met een accent op de regionale schaal. De rol van het ontwerpen in projecten is uiteenlopend. Soms is het ontwerp onderdeel van een op uitvoering gericht planproces. Vaak is het ontwerp een middel om tot een geintegreerde visie te komen. Daarnaast hanteren we ontwerpend onderzoek om tot innovatie te komen binnen de diverse werkvelden.  Wing is een horizontale organisatie waarin samen werken en samen leren erg belangrijk is. Daarin voorzien we met intervisie, coaching en met persoonlijke aandacht. En we werken geïnspireerd samen aan inhoudelijke vraagstukken om het landschap gezonder, duurzamer en fraaier te maken.  “

Het Ruimtelijk Traineeship is een samenwerking tussen BNSP | NVTL | PEP

Gezocht Ruimtelijk trainees voor het Ruimtelijk Traineeship Rotterdam IV

GEMEENTE ROTTERDAM + URBIS + BGSV + KUIPERCOMPAGNONS ZOEKEN 4 TRAINEES

Profiel
Ben jij de stedelijk of landschappelijk ontwerper van de toekomst?
Ben jij de jonge professional die:

 • bij de start van zijn carrière direct de volledige breedte van het vak ziet
 • in 2 jaar tijd een groot netwerk opbouwt
 • max. 4 jaar een master heeft in stedenbouw of landschapsarchitectuur op WO-niveau
 • de titel stedenbouwkundige of landschapsarchitect binnen 2 jaar in de pocket wil hebben
 • de ambitie heeft om 4 werkterreinen te leren kennen
 • bereid is om de 2-jarige geïntegreerde route van de beroepservaring (PEP) te doorlopen
 • de Nederlandse taal uitstekend spreekt en schrijft
 • AutoCad en Adobe-software beheerst

Wil jij zo snel mogelijk een stevige en zelfstandige professional worden die zich in elk project staande kan houden? Dan is het Ruimtelijk Traineeship iets voor jou!

Traineeship
In 2 jaar tijd:

 • werk je bij 4 werkgevers; Gemeente Rotterdam, Urbis, BGSV en KuiperCompagnons
 • wissel je elke zes maanden van werkomgeving
 • krijg je nieuwe ervaringen mee
 • ontwikkel je nieuwe kennis
 • zet je je tanden in diverse opdrachten
 • volg je de geïntegreerde route van de beroepservaring (PEP)

Gevraagde competenties

 • Uitstekende ontwerpkwaliteiten
 • Goede communicatieve eigenschappen
 • Vermogen om snel te kunnen schakelen

Combinatie 4 werkgevers
Werken voor 4 werkgevers in 2 jaar betekent snel leren schakelen. De werkgevers verschillen in grootte, type opgaven, cultuur en mensen. Samen beslaan we het totale vakgebied. Het traineeship is daarom een uitgelezen mogelijkheid om veel te leren in korte tijd. Over de vakinhoud, maar ook zeker over jezelf.

 Wij bieden

 • 4 werkplekken van een half jaar (36 tot 40 uur per week) voor 4 trainees bij 4 werkgevers
 • Begeleiding door 4 mentoren
 • Deelname aan en vergoeding van het geïntegreerde programma bij PEP voor de beroepservaringsperiode (twv. € 5.000,00) inclusief in de werktijd
 • Een bruto maandsalaris van € 2.300,00

Periode
Het traineeship start in september 2021 voor de duur van 2 jaar.

Procedure
Heb jij voldoende ambitie, veerkracht en creativiteit om niet door 1 maar door 4 bedrijven geselecteerd te worden? Stuur voor 10 juni 2021:

 • Motivatiebrief (in het Nederlands)
 • CV
 • Portfolio: max. 10 MB met daarin eindpresentatiemateriaal en korte omschrijvingen (max. 150 woorden per project) en beeldmateriaal van het doorlopen proces

Naar Judith Flapper:
j.flapper@bnsp.nl

Uit de sollicitaties worden 8 tot 10 kandidaten geselecteerd die worden uitgenodigd voor de selectiedag op 25 juni 2021. Tijdens de selectiedag presenteren de kandidaten zichzelf door middel van een pitch en is er ruimte voor speeddates met de 4 werkgevers. Op basis van deze selectiedag worden kandidaten geselecteerd.

Informatie
Voor meer informatie over de vacature, neem contact op met Judith Flapper: j.flapper@bnsp.nlof 0648070793.


KORTE OMSCHRIJVING PER WERKGEVER

Gemeente Rotterdam; Ruimtelijk ontwerp en advies
Bij de gemeente Rotterdam werk je aan projecten op Rotterdams grondgebied. Je wordt gekoppeld aan een ervaren landschapsarchitect of stedenbouwkundige en krijgt een deelgebied van Rotterdam onder je hoede. Binnen dit gebied, doe jij alle projecten die daar spelen. Je toetst initiatieven vanuit de markt, of ontwerpt zelf. Je spreekt met bewoners, maar ook met ontwikkelaars of bureaus. Snel schakelen tussen rollen dus! De organisatie is groot, maar we hebben een informele en platte cultuur.
Rotterdam staat de komende jaren voor een flinke opgave: we verdichten en vergroenen de stad in hoog tempo en werken aan een energietransitie. Opgaven die grote uitdagingen voor de disciplines landschap en stedenbouw met zich meebrengen. Wees welkom!

BGSV
BGSV is een adviesbureau voor stedenbouw en landschap in hartje Rotterdam. Wij maken stedenbouw begrijpelijk voor iedereen. Voor elke ruimtelijke opgave zoeken we de beste integrale oplossing; ambitieus en down-to-earth. Wij helpen bij het uitzetten van een heldere koers waarmee we waarde aan een gebied toevoegen. De afgelopen jaren hebben we veel aan binnenstedelijke projecten gewerkt waarin thema’s als gezondheid, mobiliteit, circulariteit en duurzaamheid een belangrijke rol spelen. Bij onze opgaven betrekken we alle belanghebbenden, laten kansen zien en verleiden met verrassende beelden.
BGSV adviseert en maakt visies, stedenbouwkundige plannen, beeldkwaliteitsplannen en inrichtingsplannen voor de buitenruimte voor gemeentes, projectontwikkelaars, grondeigenaren en corporaties.
Met ons brede netwerk van professionals kunnen we elke opgave aan. Wij zijn nieuwsgierig, ‘openminded’ en werken vol enthousiasme samen met een opdrachtgever en betrokken experts.

URBIS
Urbis is een stedenbouwkundig en landschapskundig ontwerpbureau, gevestigd in het centrum van Rotterdam in het Heinekenkantoor. Urbis geeft adviezen over de volle breedte van het stedenbouwkundig en landschapskundig vakgebied, op verschillende schaalniveaus. Binnen dit werkterrein heeft het bureau zich toegelegd op de herstructurering van het stedelijk gebied: de (historische) stadskernen, de 19e- en 20e-eeuwse woonwijken en de periferie van steden en dorpen.
De laatste jaren hebben wij ons daarnaast toegelegd op een stevige integratie van duurzaamheid in onze ontwerpen. Ook de invulling van participatieprocessen zijn goed in het portfolio verankerd. Urbis werk voornamelijk in Nederland en Luxemburg. Het bureau bestaat uit een klein hecht team van ontwerpers met een stedenbouwkundige, architectonische, landschapskundige en technische achtergrond. Onze opdrachtgevers zijn overheden zoals gemeenten, waterschappen, de staat, projectontwikkelaars of bezitters van specifiek vastgoed (bijv. zorginstellingen). Vaak zijn onze opdrachtgevers ook combinaties van meerdere partijen.

KuiperCompagnons
KuiperCompagnons bouwt elke dag met en voor mensen aan de toekomst van Nederland. Gedreven door onze liefde voor het Nederlandse landschap dragen wij bij aan een gelukkig, gezond en duurzaam leven, wonen en werken.
Als multidisciplinair advies- en ontwerpbureau voor de fysieke leefomgeving werken wij vanuit ons kantoor in de Van Nelle fabriek te Rotterdam met een hecht team van stedenbouwers, (landschaps-) architecten, planologen, juristen en andere specialisten aan de ruimtelijke uitdagingen van morgen. We beschouwen de gebouwde omgeving als een samenhangend geheel en bieden een geïntegreerde benadering van ontwerp tot oplevering.

Het Ruimtelijk Traineeship is een samenwerking tussen BNSP NVTL en PEP

Ruimtelijk Traineeship en PEP

De titels architect, stedenbouwkundige, tuin- en landschapsarchitect en interieurarchitect zijn beschermd door de Wet op de architectentitel. Deze titels mogen uitsluitend gevoerd worden als je staat ingeschreven in het Architectenregister. Sinds 1 januari 2015 moet je na het afronden van de (master)opleiding een beroepservaringsperiode doorlopen om je te kunnen inschrijven in het Architectenregister. Er zijn twee manieren om de beroepservaringsperiode (BEP) te doorlopen: via een geïntegreerd programma of een individuele route. Ook kan jij je titel behalen door  het Ruiimtelijk Traineeship  te volgen, een werk-leerervaring in samenwerking met het PEP, de NVTL en de BNSP

Het Ruimtelijk Traineeship
Het Ruimtelijk Traineeship voor stedenbouwkundigen en landschapsarchitecten is een tweejaarlijks traject voor Jong Professionals. Gedurende twee jaar werk je bij maximaal vier werkgevers; drie bureaus en een overheid, om werkervaring op te doen en tegelijkertijd het PEP te volgen. De werkgevers betalen het PEP-traject, jij werkt full-time bij de werkgevers en krijgt  gedurende je werktijd uren toegewezen  om aan het PEP te werken, de modules te volgen en om met je mentor te overleggen. Na twee jaar leg jij je proef af en wordt je als geregistreerd stedenbouwer/landschapper opgenomen in het Architectenregister.

Wil jij het Ruimteliijk Traineeship volgen, en daarmee de titel behalen, solliciteer dan nu op het RT Rotterdam IV  of het RT Midden Nederland of meld je dan aan via secretariaat@bnsp.nl

Professional Experience Programme
Binnen het geïntegreerde programma van het Professional Experience Programme wordt een totaalpakket aangeboden waarin de deelnemer volledig wordt begeleid. Het gehele programma is georganiseerd. De opzet van het programma is multidisciplinair, waardoor deelnemers ook leren van andere ruimtelijke disciplines. Tegelijkertijd is er ruimte om per discipline de verdieping op te zoeken.

Zelfstandige route
Deelnemers aan de beroepservaringsperiode die de zelfstandige route volgen, stellen samen met hun mentor een persoonlijk ontwikkelingsplan op. Deze beschrijft de manier waarop de eindtermen gehaald worden.

 

Recent nieuws

Open Oproep Kennisregio aan Zee: Ontwerp Ruimte voor de Stedelijke Economie van Morgen

15 december 2022 BNSP15 december 2022 netwerk

De Kennisregio aan Zee is met deze Open Oproep op zoek naar katalyserende, creatieve en innovatieve ideeën voor de ruimte voor de duurzame en leefbare.

Lees verder

De omgevallen boekenkast | Ogen

15 december 2022 Blog

OGEN Omdat ik begrepen had dat de West Village Houses, het enige woningbouwproject dat (mede) door Jane Jacobs gebouwd was, gesloopt zou worden, ging ik,.

Lees verder

Jong BNSP x Provero, Jong Leefomgeving en Jong VVM

9 november 2022 Blog

Fasten your seatbelts, we are going on an adventure! Op donderdag 8 december a.s. organiseert Provero in samenwerking met Jong BNSP, Netwerk Jong Leefomgeving en jong VVM netwerk van milieuprofessionals een dagbijeenkomst.

Lees verder

Agenda