Ik zoek een stedebouwkundige of planoloog Meer informatie


SFA: Collegiale in- en uitleenovereenkomst

De Corona-onzekerheid werkt door in acquisitie, omzet en personeelsbeleid. Kort samengevat: er is in nu veel onvoorspelbaar. Afscheid nemen van medewerkers is het laatste wat werkgevers willen doen, een oplossing kan zijn dat zij tijdelijk worden uitgeleend. Niet alle bureaus verkeren in dezelfde omstandigheden, dus kan deze oplossing omgekeerd goed uitpakken voor bureaus die een piek in het werk hebben, maar aarzelen om iemand een contract aan te bieden, vanwege diezelfde onvoorspelbaarheid. Dan is een in- en uitleenovereenkomst een nuttig hulpmiddel.

Het is nadrukkelijk geen verdienmodel

SFA heeft de overeenkomst gemaakt in nauw overleg met enkele architectenbureaus, groot en kleiner.  De centrale vraag bij dit type overeenkomst is altijd geweest ‘wat moet het kosten’. Die vraag werd nu al snel ‘wat mag het kosten’. Het is bedoeld als een mogelijkheid elkaar collegiaal te helpen. Er zijn ettelijke berekeningen te maken, opvallend genoeg blijkt dat hoe langer je rekent hoe duurder het wordt, want je sleept er al snel van alles bij. Daar hebben we met elkaar een arbitraire streep door getrokken. Terug naar eenvoud. En die eenvoud is het bruto salaris plus werkgeverslasten inclusief vakantiegeld en pensioenpremie. Zogezegd de directe personeelskosten. Daar bovenop komt een fee van 5% bedoeld als verzamelbedrag voor de samenhangende bureaukosten. Dat is het. In bijlage 2 van de overeenkomst tref je een rekenvoorbeeld aan.

Het is voor een korte periode

De overeenkomst is bedoeld voor situaties van tijdelijke aard, voor de duidelijkheid hebben we er een periode van drie maanden aan gekoppeld, eenmalig te verlengen met nog eens drie maanden. Het kan ook voor projectgerichte samenwerking zijn.

Het is met werknemer besproken

Uiteraard is het verstandig, zeg maar voorwaarde om dit te bespreken tussen werkgever en werknemer. Wat is precies de vraag, wat wordt er verwacht, wat kan werknemer verwachten. Ook goed om de afspraak vast te leggen, zoals het ook nuttig is als inlener eerst kennis maakt met werknemer en beiden kunnen aangeven wat zij te bieden hebben. Een ondertekend verslag van de afspraken in het personeelsdossier werkt het best.
Op de website is de in- en uitleenovereenkomst terug te vinden onder modelovereenkomsten.

Tot slot nog een KvK formaliteit. Als niet-bedrijfsmatig arbeidskrachten beschikbaar worden gesteld, moet dat bij de KvK gemeld worden. Dat kan online.

Met dank aan Caroline ten Dijke (Tangram), Gert-Jan Groeneveld (GAF), Leon Thier & Tineke Kuipers (Studio LeonThier), Jan Schinkel (ONB) en Wouter van der Stap (Faro)

Raad voor Cultuur wil snel overzicht gevolgen coronacrisis voor de cultuursector

De Raad voor Cultuur wil zo snel mogelijk in beeld brengen wat op termijn de organisatorische, personele en economische gevolgen van de coronacrisis zijn voor de culturele en creatieve sector.

Op basis van de economische scenario’s van het Centraal Planbureau kan nu al worden nagedacht over slimme en robuuste maatregelen, die de meerwaarde van de sector voor de samenleving in goede en slechte tijden borgen. Dat schrijft de raad vrijdag 17 april in een brief aan minister Van Engelshoven (OCW).

Voor de korte termijn is de topprioriteit van het kabinet en inwoners van ons land om samen de uitbraak van het coronavirus onder controle te krijgen. Daarnaast wordt er sterk ingezet op het opvangen van de economische schade. Het bijbehorende maatregelenpakket is volgens de raad vanuit de juiste doelstelling opgesteld. Toch is na de bekendmaking van de regelgeving een stroom van reacties uit de culturele en creatieve sector op gang gekomen. De raad pleit daarom voor meer maatwerk door de regels beter aan te laten sluiten op de specifieke situatie en het karakter van de sector. Hoe eenduidiger, eenvoudiger en ruimhartiger, hoe beter.

Meer informatie

Inwerkingtreding Omgevingswet vraagt extra tijd

De invoering van de Omgevingswet kost meer tijd dan verwacht. Dat schrijft minister Stientje van Veldhoven voor Milieu en Wonen aan de Eerste en Tweede Kamer. In de brief gaat de minister in op de haalbaarheid van de inwerkingtreding per 1 januari 2021.

De combinatie van een stevige implementatieopgave en de maatregelen rond het coronavirus heeft grote impact op alle partijen die werken aan de Omgevingswet.

Meer informatie

SFA | nadere uitwerking noodregeling NOW

Vanaf 6 april kan door werkgevers een beroep gedaan worden op de noodregeling NOW, dan gaat de website van UWV open. Op 31 maart werd door het kabinet meer informatie bekend gemaakt over de subsidieregeling. Belangrijkste aanvulling is een toeslag van 30% boven op de loonkostensubsidie die bestemd is voor vakantiegeld, pensioen- en werkgeverspremies.

Bekijk hier de website van SFA over deze regelingen.

Bericht van Stefan Bödecker, Voorzitter bestuur BNSP

De Coronacrisis heeft impact op ons als vakgenoten, zowel voor bureaus, medewerkers bij overheden als voor ZZP’ers. Voor ons als beroepsvereniging is het belangrijk dat we je kunnen informeren: wat kan je ondernemen om deze crisis ook beroepshalve het hoofd te bieden; waar kan je terecht met je vragen voor informatie en ondersteuning.

In de veelheid van berichten is het belangrijk om een duidelijke informatielijn te delen en te volgen die ons als beroepsgroep verder helpt. We hebben daartoe samenwerking gezocht met de Branchevereniging Nederlandse Architecten (BNA) om je goed te kunnen informeren over alle nieuwsfeiten die voor jou van belang zijn. De BNA heeft ons aangeboden dat wij hun nieuwsfeed over de Corona-uitbraak kunnen delen onder onze leden, en dat waarderen we enorm.

De BNA Coronapagina treft je hier aan

De BNA roept gemeenten op alle plan- en bouwactiviteiten zoveel mogelijk door te zetten. Dat staat in de brief die op 23 maart aan de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is verstuurd. De BNSP sluit zich van harte bij de oproep van de BNA aan.

Lees hier de brief aan de VNG

Wij blijven uiteraard bereikbaar via de mail: secretariaat@bnsp.nl en telefonisch: Judith Flapper, 06 480 707 93. De post wordt sporadisch opgehaald dus wanneer je belangrijke berichten hebt, scan de post in, stuur dan vooral een mail of bel. We staan je graag te woord.

Rest me om jullie veel sterkte toe te wensen in deze Coronatijd, neem vooral contact met ons op wanneer je vragen hebt of informatie wenst, we proberen je dan zo goed als mogelijk van dienst te zijn.

Namens het bestuur van de BNSP,

Hartelijke groet,

Stefan Bödecker

BNA deelt Coronapagina met de BNSP

Met dank aan de BNA, we kunnen aanhaken bij hun Coronapagina. Deze beschikt ook over vier “levende dossiers” waarin de meest actuele zaken worden aangekaart en benoemd. U als (zelfstandig) ondernemer kunt hier veel actuele informatie terugvinden en op deze wijze updates teruglezen die voor u van belang zijn. Waardevol dat onze collega’s van de BNA op de werkvloer van de Jollemanhof 14 deze samenwerking en hun harde werken om u van informatie te voorzien met ons delen!

Bekijk en lees hier het laatste nieuws over de impact van de Corona-uitbraak

Oproep BNA aan gemeenten | houd plan- en bouwprocessen gaande

De BNA heeft een oproep aan gemeente geformuleerd om plan- en bouwprocessen, ook in deze tijden van de Coronacrisis gaande te houden. De BNSP sluit zich graag bij de oproep van de BNA aan.

Lees hier de gehele oproep

BNA Coronapagina

Solidariteit en ondernemerschap
De coronacrisis doet een enorm beroep op ons allemaal, onze solidariteit en ondernemerschap. Wij willen als BNA graag met elkaar de effecten voor onze leden en daarbuiten minimaliseren. We kunnen ons namelijk heel goed voorstellen dat jullie je zorgen maken over de gevolgen van het coronavirus.

BNA inzet
Op www.bna.nl/corona vind je het laatste nieuws, de BNA inzet, een checklist voor bureaus en ondersteuning door de overheid.

Stichting Fonds Architectenbureaus (SFA)

Actuele informatie coronavirus

SFA deelt geregeld informatie met werkgevers en werknemers van architectenbureaus. Dat doen ze via de FAQ’s/coronavirus op hun website en via hun nieuwsbrief. Verwijzingen naar algemeen beschikbare betrouwbare informatie vind je op de webiste van SFA onder Tools/coronavirus.

De regeling Werktijdverkorting (wtv) is stopgezet als ‘corona-maatregel’

De regeling Werktijdverkorting (wtv) is stopgezet als ‘corona-maatregel’. Welke maatregel komt daarvoor in de plaats?

Het kabinet introduceert de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW). Momenteel wordt overleg gevoerd met UWV over de uitvoering van deze regeling. De hoofdlijnen van deze regeling zijn al bekend.

meer informatie

Recent nieuws

Open Oproep Kennisregio aan Zee: Ontwerp Ruimte voor de Stedelijke Economie van Morgen

15 december 2022 BNSP15 december 2022 netwerk

De Kennisregio aan Zee is met deze Open Oproep op zoek naar katalyserende, creatieve en innovatieve ideeën voor de ruimte voor de duurzame en leefbare.

Lees verder

De omgevallen boekenkast | Ogen

15 december 2022 Blog

OGEN Omdat ik begrepen had dat de West Village Houses, het enige woningbouwproject dat (mede) door Jane Jacobs gebouwd was, gesloopt zou worden, ging ik,.

Lees verder

Jong BNSP x Provero, Jong Leefomgeving en Jong VVM

9 november 2022 Blog

Fasten your seatbelts, we are going on an adventure! Op donderdag 8 december a.s. organiseert Provero in samenwerking met Jong BNSP, Netwerk Jong Leefomgeving en jong VVM netwerk van milieuprofessionals een dagbijeenkomst.

Lees verder

Agenda