Ik zoek een stedebouwkundige of planoloog Meer informatie


Werkgroep Bureaus

27 mei 2019 Blog

De Werkgroep Bureaus is  opgericht vanuit de behoefte om de band tussen de BNSP-bureauleden te versterken.

Op regelmatige basis organiseert de werkgroep een bureaubijeenkomst waarbij een bureaulid van de BNSP de Gastheer is. Een bureaubijeenkomst dient als netwerkbijeenkomst waarbij kennisdeling tussen de bureaus centraal staat.

Onderwerpen voor gesprek en discussie worden door de bureaus  zelf aangedragen en besproken. Maar ook mogelijke opdrachtgevers bieden zich aan, of worden uitgenodigd om bijvoorbeeld pilots of andere samenwerkingsmogelijkheden aan te dragen die door de bureaus kunnen worden opgepakt.

Elke bijeenkomst start met een presentatie van het gastbureau; over het bureau, over de thema’s die in het bureau spelen of een thema wat het gastbureau graag wil delen met de collega’s.

Wil je als bureau ook aansluiten, stuur dan een mail naar secretariaat@bnsp.nl