Ik zoek een stedebouwkundige of planoloog Meer informatie


Webinair transformatie van winkelgebieden | Platform31

17 november 2021 netwerk
Foto: Alex Schröder

Maandag 29 november 2021 – 9:30 uur – 12:00 uur

Hoe zorgen Hengelo, Oosterhout en Rotterdam voor vitale winkelgebieden? En wat kunt u leren van hun aanpak? Winkelgebieden hebben te maken met een toenemende leegstand. Leegstand betekent meer dan het onbezet zijn van een pand. Verschraling van het kwalitatieve aanbod, effecten op de leefbaarheid en veiligheid en vatbaarheid voor ondermijnende activiteiten zijn daarvan voorbeelden. Transformatie van winkelgebieden is een pijler om deze problemen tegen te gaan.
De Retailagenda, het programma Stedelijke Transformatie, KERN en Platform31 organiseren gezamenlijk een online bijeenkomst, waarin we de transformatie van winkelgebieden onder de loep nemen.

Meer info en aanmelding

De BNSP heeft in 2020 / 2021  in samenwerking met de gemeente Sittard-Geleen de oproep De woonwijk als noviteit uitgezet. Ontwerpers werden gevraagd om ideeën aan te leveren om het lege winkelhart van centrum Geleen te transformeren naar een levendige woon-, werk-  en  ontmoetingsplek. De resultaten van de oproep zijn terug te lezen in deze publicatie en sluiten mooi aan op bovengenoemd webinair.