Ik zoek een stedebouwkundige of planoloog Meer informatie


Vooraankondiging | Jong BNSP |Prijsvraag Zoetermeer

3 oktober 2018 BNSPJong BNSP

Jong BNSP organiseert in samenwerking met gemeente Zoetermeer de ideeënprijsvraag ‘Maximaal Park, Maximaal Wonen’ in het Van Tuyllpark.

Waarom?

In het kader van de landelijke woningbouwopgave en een groeiende roep om vergroening, zijn nieuwe ideeën noodzakelijk. Met name ideeën die ondanks verdichting een kwalitatieve leefomgeving creëren en door het aanwezige groen klimaatstress tegengaan.

Zoals veel gemeenten in de Randstad heeft Zoetermeer een woningbouwopgave die ze binnen bestaand stedelijk gebied probeert in te vullen. In het Woningbouwprogramma Zoetermeer is het Van Tuyllpark aangewezen als onderdeel van een zoekgebied naar woningen in het woonmilieu ‘parkwonen’. Ingezonden Ideeën zijn hard nodig om binnen het ruimtelijk vakgebied, maar ook daarbuiten, de discussie over hoe we omgaan met verdichtings- en vergroeningsopgaven verder te brengen. Bovendien helpen ze de gemeente Zoetermeer, in samenspraak met de stad, na te denken over de toekomstige ontwikkeling van het Van Tuyllpark.

Doe mee!

Jong BNSP daagt jou als jonge vakgenoot (tot 35 jaar) uit om in de ideeënprijsvraag een visie te ontwikkelen op een zeer urgent vraagstuk binnen het ruimtelijk vakgebied.

Meer weten? lees hier verder!