Ik zoek een stedebouwkundige of planoloog Meer informatie


Vooraankondiging | Excursie vanuit Levende Stad | 50 jaar Bijlmermeer

15 januari 2018 netwerk
Reserveer vrijdagmiddag 20 april in je agenda voor deze bijzondere excursie!

In 2018 bestaat de Bijlmermeer 50 jaar. Hoewel er in deze wijk van oorsprong ook laagbouw en middelhoogbouw gerealiseerd is, staat de Bijlmermeer vooral bekend om de kenmerkende “honingraat”-structuur van de hoogbouw, de strikte scheiding van de verkeerssoorten en de enorme hoeveelheid openbaar groen.

Bijlmermeer tot 1992

Vanaf het ontstaan van de Bijlmermeer waren de meningen over deze vorm van hoogbouw verdeeld: Van heinde en verre zijn stedenbouwkundigen en architecten afgereisd naar de Bijlmermeer om met eigen ogen te zien, wat hier tot stand gekomen is. Vooral de mensen, die de CIAM-gedachte aanhingen waren vol lof. Maar er waren ook mensen, die de menselijke maat misten en zich fel kantten tegen deze vorm van stedenbouw en architectuur.

De Bijlmermeer heeft een moeilijke tijd achter de rug, waarin leegstand, verpaupering en een toenemend gevoel van onveiligheid de leefbaarheid ernstig bedreigden. Reeds in de periode 1975 tot 1990 zijn diverse maatregelen getroffen om de leefbaarheid te verbeteren. Maar de echte verbeteringen zijn tot stand gekomen na 1992. Toen is namelijk het besluit genomen om structurele veranderingen aan te brengen in de opzet van de wijk.

We leven intussen alweer 25 jaar later, wat betekent dat het echte vernieuwingsproces in de Bijlmermeer al 25 jaar bezig is. De resultaten zijn veelbelovend en soms ronduit spectaculair. Daarom is het hoog tijd om het beeld, dat bij velen nog op het netvlies staat van de oorspronkelijke Bijlmermeer bij te stellen. Ter illustratie is op onderstaande afbeelding aangegeven waar nieuwbouw heeft plaatsgevonden (veelal na sloop van de kenmerkende flats), waar renovatie heeft plaatsgevonden en welke nieuwbouw nog op stapel staat.

Bijlmermeer 2013: nieuwbouw (rood), renovatie (bruin), nog te bouwen (paars)

Naast de al bestaande nieuwbouwplannen is eind 2017 het project ‘Ontwikkelbuurten’ gelanceerd. Dit project, dat in totaal voorziet in zo’n 50.000 nieuwe woningen in Nieuw West, Zuidoost en Noord, zet speciaal in op een brede agenda van verduurzaming, verhogen van leefbaarheid, kwaliteitsimpuls voor woningen, woonomgeving en sociale voorzieningen en sociaal economische versterking van buurten en bewoners. Met andere woorden: het gaat uitdrukkelijk niet alleen om “stenen stapelen”, maar juist om een combinatie van fysieke- en sociaal-economische maatregelen.

Een aantal mensen, dat deel genomen heeft aan de excursie naar Bilbao hebben de koppen bij elkaar gestoken om een excursie te organiseren naar de Bijlmermeer. We kijken naar het verleden, de transformaties en de toekomst van de Bijlmermeer.

De excursie vindt plaats onder de vlag van De Levende Stad en is gepland op vrijdagmiddag 20 april 2018. Over het programma kunnen we nu al het volgende onthullen:

  • We starten in het Stadskantoor van Zuidoost, waar we een presentatie krijgen over de Bijlmermeer. Niet alleen over het ontstaan van de Bijlmermeer en de moeilijke periode, die deze wijk heeft doorgemaakt, maar vooral over het vernieuwingsproces, dat met voortvarendheid aangepakt is en de plannen, die op stapel zijn op fysiek en sociaal-economisch gebied;
  • Daarna stappen we op de fiets (wordt voor gezorgd) en maken een tour door de Bijlmermeer;
  • Op 3 of 4 plaatsen staan deskundigen klaar, die ons voorzien van nadere informatie over de resultaten van het vernieuwingsproces, zodat we kunnen aanschouwen hoe de Bijlmermeer er nu voorstaat;
  • We eindigen op een locatie, waar zowel wat gedronken als gegeten kan worden.

Voor deelnemers aan het Levende Stad-netwerk bedragen de kosten van deze excursie € 10,– per persoon (voor de huur van de fietsen en enkele verfrissingen). Wie geen deelnemer is van het netwerk betaalt € 20,– per persoon.

Wil je mee? Geef je dan op voor 15 februari 2018 bij info@delevendestad.nl. Wacht hier niet te lang mee want er kunnen maximaal 25 mensen deelnemen.

Heb je nu al vragen? Neem dan contact op met Saskia Bosnie (06 45679038, of saskia@saboadvies.nl) of met Jack Hoogeboom (06 16376222 of info@jackhoogeboom.nl).