Ik zoek een stedebouwkundige of planoloog Meer informatie


Vooraankondiging Algemene Leden Vergadering BNSP

12 november 2018 BNSP

Algemene Ledenvergadering BNSP

Woensdag 12 december 2018

inloop 18.30 uur, aanvang 19.00 uur

locatie: BNSP bureau, Jollemanhof 14, Amsterdam

Op woensdag 12 december vindt de Algemene Leden Vergadering (ALV)van de BNSP plaats.

De ALV vindt plaats in de Jollemanhof 14 te Amsterdam, bereikbaar met tramlijn 26 vanaf het Centraal Station Amsterdam ( 2e halte).

Begin december zijn de stukken, ter voorbereiding op de ALV, via de besloten ledenpagina van de BNSP in te zien. Ook zal dan bekend zijn wie de presentatie, voorafgaand aan de vergadering , zal geven en wat het onderwerp van de presentatie zal zijn. Zodra de stukken ter inzage zijn geplaatst, ontvangt u daarover bericht.

Programma

18:30 Inloop (met broodje en soep)

19:00 Presentatie Rob van der Velden, voorzitter van de BNSP, Regio van de Toekomst

19:30  Algemene Leden Vergadering

20:30  Afsluiting en borrel

Agenda ALV

 • Opening
 • Verslag ALV januari 2017
 • Financieel verslag 2017
 • Jaarrekening 2017
 • Vacature en benoeming lid Kascommissie
 • Terugblik 2017-2018
 • Vereniging
  • Activiteiten
 • Benoeming bestuursleden
 • Jaarplan 2019
 • Begroting 2019
 • Rondvraag
 • Sluiting

Uiteraard ontvangen we u graag weer met een bescheiden catering bestaande uit soep en broodjes. We hopen u te mogen verwelkomen op 12 december. We willen u hierbij vragen om u voor de ALV in te schrijven zodat we de catering hierop af kunnen stemmen. Graag tot 12 december!

Selecteer een geldig formulier