Ik zoek een stedebouwkundige of planoloog Meer informatie


VNG Festival Invoering Omgevingswet: Hoe dan?

18 oktober 2017 BNSP

De BNSP is benaderd om een sessie in te vullen op het Festival Invoering Omgevingswet: Hoe dan?! 

Vier bureaus, TNO, Rho, BRO en KuiperCompagnons, allen lid van de BNSP zijn aanwezig tijdens dit festival. Zij delen kennis over de Pilots Omgevingsvisie, de lessen en vooral de handreikingen hoe partijen hier in de praktijk mee aan de slag kunnen. In deze “BNSP”- sessie wordt ingezoomd op de thema’s van deze Pilots: participatie, integraliteit en samenhang, planvormingsproces, gerichtheid, digitalisering, cultuurverandering. Als BNSP willen we ook graag ophalen waar de deelnemers nu precies mee worstelen. Dat geeft ons inzicht waar de praktijk nu staat en daar kunnen we tijdens de BNSPdag op 30 november een vervolg aan geven.

We gaan na een algemene aftrap aan de slag. De bureaus lichten de thema’s toe aan de hand van praktijkervaring(en). Deelnemers aan de sessie kunnen vragen stellen die vooral zullen gaan over ‘hoe moet ik dit aanpakken’. De sessies duren circa 1,5 uur.

Wanneer en waar is het?

  • 15 november 2017, Kromhouthal te Amsterdam
  • 9.30 – 17.00. De sessies vinden plaats tissen 11.30-16.00 uur
  • Hoe laat onze BNSP-sessie precies zal plaatsvinden wordt nog bekend gemaakt

Aanmelding

Deelname aan het Festival is gratis, wel word je verzocht om je aan te melden.