Ik zoek een stedebouwkundige of planoloog Meer informatie


Visualisatie ondergrond voor omgevingsvisie en –plan | 14 mei 2018

16 april 2018 netwerk

Uitnodiging Visualisatie ondergrond voor omgevingsvisie en –plan

Maandagmiddag 14 mei, locatie Croeselaan 15, 3521 BJ Utrecht

Het maken van een omgevingsvisie vraagt om een gedegen voorbereiding, waarin vragen beantwoord moeten worden als: wat willen we, wat hebben we, wat willen we beschermen of verbeteren, wat zijn bedreigingen voor huidige en toekomstige functies? De maatschappelijke behoeften waaraan voldaan moet worden en de maatschappelijke opgaven die moeten worden opgepakt zijn daarbij leidend.

Visualisatie kan helpen bij zowel de totstandkoming van de Omgevingsvisie en het –plan, als bij het uitdragen van het eindproduct (de visie / het plan zelf). De afgelopen tijd hebben we met diverse ervaringsdeskundigen gewerkt aan het beantwoorden van de volgende kennisvraag van het UP Bodem en Ondergrond:

Hoe vertaal je data naar voor andere beleidsvelden begrijpelijke informatie (met name via visualisatie in kaartmateriaal) ten behoeve van het maken van een omgevingsvisie en –plan?

Het gaat hierbij niet om het aanbodgestuurd neerzetten van bodem- en ondergronddata op een kaart, maar om het achterhalen wat de vraag nu is tijdens het tot stand komen van de omgevingsvisie en het -plan en wat wordt beoogd met het eindproduct (vraaggestuurd).

De bijeenkomst

Tijdens deze bijeenkomst willen we met u bespreken wat onze zoektocht naar antwoorden heeft opgeleverd, maar daarnaast ook uw ideeën en ervaringen horen.

Programma

Tijd Onderdeel
12:30 Inloop
13:00 Welkom en doel
13:20 Introductie met voorbeelden van soorten visualisatie (van 2D naar storymaps), stappenplan en aandachtspunten bij het proces van visualisatie en het maken van een omgevingsvisie of -plan, tips & valkuilen
13:45 Pitches praktijkvoorbeelden van diverse partijen die omgevingsvisies en-plannen maken
14:15 Inleiding parallelle sessies
14:25 Koffie
14:45 3 parallelle sessies rond praktijkcases, waarbij we de rol van visualisatie verder bespreken en uitwerken
16:15 Terugkoppeling n.a.v. de dag
16:30 afsluiting

 

Aanmelden

U kunt uzelf aanmelden via een mail aan Yvonne Verweij Yvonne.Verweij@rws.nl / Secretariaat Utrecht  secretariaat-utrecht@deltares.nl . Om een gemengd publiek van vrager en aanbieders samen te brengen, vragen we overheden om deze uitnodiging door te sturen aan hun (huis)adviseur.

Er is ruimte voor maximaal 60 personen, dus meldt u tijdig aan. Indien u na aanmelding onverhoopt niet kunt komen, geeft u dat dan ook door? Let op: Zonder aanmelding en/of uw identificatiebewijs heeft u geen toegang tot het gebouw.

Wij zien u graag op 14 mei.

Linda Maring, Maaike Blauw en Otto Levelt (Deltares)

Jan Klein Kranenburg, Jos van Wersch en Yvonne Verweij (RWS)