Ik zoek een stedebouwkundige of planoloog Meer informatie


NOVI-Nieuws

28 oktober 2020 netwerk

Vervolg Kamerdebat over Nationale Omgevingsvisie (NOVI)

Op 24 september is de NOVI behandeld in de Kamer tijdens een AO (Algemeen Overleg). Het VAO (verslag van het AO plenair in de Kamer) is gepland op aanstaande donderdag 29 oktober om 10:30 uur. U kunt dit live volgen via: https://www.tweedekamer.nl/vergaderingen/livedebat/plenaire-zaal

Nog openstaande vragen uit het AO heeft minister Ollongren nu schriftelijk beantwoord in een brief aan de Kamer. Er wordt ingegaan op vragen ten aanzien van de Uitvoeringsagenda, RIA’s, NOVI-gebieden en Omgevingsagenda, Kustpact en toezeggingen die de minister gedaan heeft. Deze brief  leest u hier


Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) lezing op 29 oktober: Monitor NOVI

donderdag 29 oktober
13:30 – 15:00 uur
Spreker: Rienk Kuiper, PBL

De Monitor NOVI brengt iedere twee jaar de voortgang van de Nationale Omgevingsvisie in kaart. Eind september is
de nulmeting van de Monitor NOVI gepubliceerd.
De monitor laat zien waar een extra beleidsinzet nodig is om de doelen van de NOVI te kunnen halen. Dit vraagt om meer afstemming tussen overheden. In deze lezing wordt aan de hand van stellingen het gesprek hierover aangegaan. Wat moet waar en hoe en wie kan zorgen voor deze extra beleidsinzet in de komende jaren?
Wilt u deelnemen aan deze lezing? Meld u dan aan middels een e-mail aan
PostbusNationaleOmgevingsvisie@minbzk.nl. We mailen u dan per omgaande de inlog gegevens.