Ik zoek een stedebouwkundige of planoloog Meer informatie


Verslag Omgevingstour Zwolle | integraal werken moet, maar hoe doe je dat dan | 18 mei 2017

1 juni 2017 BNSP

Op 18 mei vond de OmgevingsTour Opgaven Verbinden plaats in Zwolle. De Gemeente Zwolle vraagt zich in het kader van de opstelling van de Omgevingsvisie af, hoe het de grootse opgaven die op de stad afkomen in kan passen in de behoeftes en noodzakelijke aanpassingen voor een toekomstbestendig Zwolle. Het integraal werken binnen de multidisciplinaire opgaven lijkt een vanzelfsprekendheid maar is in praktijk weerbarstig en een verschrikkelijk moeilijk vorm te geven proces.

De Omgevingsvisie is complex. Veel verschillende partijen vinden iets en hoe kan je dat dan verbinden. Welke keuzes worden gemaakt en hoe worden deze keuzes gepresenteerd. Welke toekomstvisies spelen er in Zwolle en hoe zijn deze te implementeren in een nieuw Omgevingsplan.

Kortom complexiteit alom.

Om inzage te krijgen in deze complexe materie maar ook om vragen te stellen en antwoorden te krijgen is de OmgevingsTour Zwolle georganiseerd door de BNSP in samenwerking met de Gemeente Zwolle.

Daartoe worden twee plenaire presentaties gegeven, om vervolgens met een panel van deskundigen en de aanwezige deelnemers de discussie over het thema, aan de hand van stellingen, aan te gaan. De middag werd op inspirerende wijze gemodereerd door Bart Buijs, Directeur van Het Oversticht.

De opkomst was goed en de middag had een bijzonder interessant verloop waarbij veel interactie plaats vond tussen de experts en de genodigden. We kunnen terugblikken op een zeer geslaagde OmgevingsTour.

Download hier de presentatie van Saskia Engbers, projecttrekker Omgevingsvisie Zwolle

Download hier de presentatie van Willem Buunk, directeur van Waardenbenadering leefomgeving en tot 1 juni lector Area Development Windesheim .

Download hier het verslag van de middag.