Ik zoek een stedebouwkundige of planoloog Meer informatie


TU Delft zoekt Deeltijdhoogleraar Urban Design (2 posities) | 8 uur

18 juli 2022 Vacatures

Functieomschrijving
De afdeling Urbanism zoekt twee deeltijdhoogleraren Urban Design. De aanstelling van de hoogleraren is erop gericht om het facultaire onderwijs en onderzoek in de stedenbouwkunde een actieve rol te geven in de wisselwerking tussen het onderwijs en onderzoek van de sectie Urban Design enerzijds en de praktijk en samenleving in de vorm van overheden, bedrijven, organisaties en burgers anderzijds. Op basis van hun brede praktijkervaring dragen ze bij aan de ontwikkeling, uitvoering en valorisatie van de onderwijs- en onderzoeksprogramma’s van Urbanism. De hoogleraren worden geacht de relatie tussen universiteit, praktijk en samenleving te intensiveren door cruciale stedelijke vraagstukken uit de samenleving te agenderen en te onderzoeken, deze toegankelijk en begrijpelijk te maken voor studenten en collega’s, en deze in te brengen in het maatschappelijk debat. Ze hebben de rol om een impuls te geven aan het samenspel met partijen uit de samenleving en op die manier het transdisciplinaire karakter van de faculteit, afdeling en sectie te versterken.

De parttime hoogleraren ontwikkelen en verzorgen ontwerponderwijs in de stedenbouwkunde in de Bacheloropleiding Bouwkunde en in de Mastertrack Urbanism van de Masteropleiding Architecture, Urbanism and Building Sciences. Ze leveren een actieve bijdrage aan de diverse onderwijs- en onderzoeksprogramma’s door zich bezig te houden met de toekomstige uitdagingen waar de stedenbouw voor staat en zich te richten op het aantrekken van potentiële partners uit praktijk en samenleving, in de private en de publieke sector. Van de kandidaten wordt verwacht dat ze actuele vraagstukken en opgaven van steden of regio’s selecteren, en aan de hand van specifieke casestudies, in samenwerking met overheden, instellingen, bedrijven en burgers, het ontwerponderwijs en -onderzoek verbinden met relevante ontwerpprocessen uit de praktijk. Daarnaast reflecteren de hoogleraren op de inhoudelijke kwaliteit van onderwijs en onderzoek, en doen ze voorstellen voor verbeteringen. Bij het verbinden van het onderwijs en onderzoek van de sectie met de maatschappelijke vraagstukken in de samenleving werkt de hoogleraar samen met medewerkers van de sectie Urban Design, maar ook van de afdeling Urbanism en de faculteit Bouwkunde als geheel. Voor meer informatie over het werk van de sectie Urban Design bezoek de website: www.urbandesigntudelft.nl.

Door het netwerk van de hoogleraar worden de faculteit, afdeling en sectie ook sterker verweven met opgaven van gemeentes, ontwerpers en andere belanghebbenden in het stedelijk ontwerpproces. De hoogleraar zal samen met collega’s projecten van maatschappelijke relevantie ontwikkelen voor de Mastertrack Urbanism, voor de Bacheloropleiding Bouwkunde en voor het toegepaste onderzoek naar stedenbouwkundig ontwerpen. Ook spelen zij een prominente rol in het nationale en internationale debat.

De aanstelling van twee parttime hoogleraren voor 0,2fte ieder brengt balans in de bezetting van de sectie, die nu vooral bestaat uit enkele universitair (hoofd) docenten en praktijkdocenten. De hoogleraren dragen bij aan de organisatie en leiderschap door onder meer een rol te spelen in de begeleiding, ontwikkeling en goede inbedding van praktijkdocenten stedenbouw in de sectie en afdeling. Ze nemen deel aan het Management Team (MT) van de sectie Urban Design en zijn indien nodig bereid de sectie te vertegenwoordigen binnen het MT van de Afdeling Urbanism.

Functie-eisen
U voldoet aan de volgende eisen:

 • Ervaren: u heeft meerjarige, brede ervaring in de Nederlandse beroepspraktijk van de stedenbouwkunde, wat blijkt uit een omvangrijk, gevarieerd en belangwekkend ontwerpportfolio van gerealiseerde projecten en een uitgebreid netwerk van maatschappelijke partners.
 • Vakbekwaam: u heeft een masterdiploma of gelijkwaardig in de stedenbouwkunde of architectuur.
 • Inspirerend: u heeft ervaring als bevlogen docent bij de overdracht van disciplinaire kennis, wat blijkt uit activiteiten aan onderwijsinstellingen in binnen- en/of buitenland.
 • Reflectief: u beschikt over het vermogen tot reflectie op de vakontwikkeling, wat blijkt uit lidmaatschappen van jury‘s, vakpublicaties en voordrachten.
 • Samenwerkend: u heeft ervaring met het leiden van grote projecten, het betrekken van belanghebbenden en samenwerkingsprocessen van co-creatie of participatie.
 • Initiatiefrijk: u bent in staat kansrijke initiatieven met betrekking tot onderwijs en praktijkonderzoek op gang te brengen en medewerkers daarbij te enthousiasmeren en te begeleiden.
 • Invloedrijk: u mengt zich actief in het (inter)nationale debat over de ruimtelijke inrichting van Nederland, en dan met name gericht op het stedenbouwkundig ontwerp.
 • Ingevoerd: u kent de Nederlandse praktijk en het disciplinaire repertoire goed, beheerst de Nederlandse taal en spreekt goed Engels.
 • Teamgericht: u werkt graag samen met hoogopgeleide collega‘s aan de verbetering van onderzoek en onderwijs binnen en buiten het verband van de sectie Urban Design, werkt aan draagvlak en zoekt consensus.

Arbeidsvoorwaarden
Het salaris en de secundaire arbeidsvoorwaarden zijn conform de cao Nederlandse Universiteiten. De TU Delft biedt een op maat gemaakt beloningspakket, korting op zorgverzekeringen en sportabonnementen en een maandelijkse bijdrage in de werkkosten.

Inspirerend, excellent onderwijs staat bij ons centraal. Als u minder dan vijf jaar onderwijservaring heeft, helpt het BKO-programma van de TU Delft u om binnen drie jaar een Universitaire Kwalificatie Onderwijs (BKO) te behalen.

De TU Delft stelt hoge eisen aan de Engelse taalvaardigheid van het onderwijzend personeel. De TU Delft biedt trainingen aan om de Engelse taalvaardigheid te verbeteren.

TU Delft
De Technische Universiteit Delft heeft een sterk fundament. Als bouwer van de wereldberoemde Nederlandse waterwerken en pionier in biotech is TU Delft een internationale topuniversiteit die wetenschap, ontwikkeling en ontwerp combineert. TU Delft levert onderwijs, onderzoek en innovatie van wereldklasse. Generaties ingenieurs hebben bewezen ondernemende probleemoplossers te zijn in bedrijfsleven en in sociale context. TU Delft biedt 16 Bachelor- en 32 Masterprogramma’s aan meer dan 23.000 studenten. Onze wetenschappelijke staf bestaat uit 3.500 leden en 2.800 promovendi. Samen bedenken en ontwikkelen we oplossingen gebruikmakend van technologie om een positieve invloed te hebben op wereldwijde schaal.

Challenge. Change. Impact!

Faculteit Bouwkunde
De faculteit Bouwkunde heeft wereldwijd een leidende rol in onderwijs en onderzoek. De drijvende kracht achter het succes van de faculteit is het robuuste onderzoeksprofiel in combinatie met de energie en creativiteit van de studenten en de academische gemeenschap. Het is een bruisende plek waar ruim vierduizend mensen van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat studeren, werken, ontwerpen, onderzoek doen en kennis vergaren en verspreiden. Onze faculteit heeft een sterke focus op ‘ontwerpgericht onderzoek’ dat al enkele jaren wordt erkend en bekroond, met als resultaat een toppositie op de wereldranglijsten.
Medewerkers en studenten werken aan de verbetering van de gebouwde omgeving met behulp van een breed scala aan disciplines, waaronder architectonisch ontwerp, stedenbouw, bouwtechnologie, sociale wetenschappen, procesmanagement en geo-informatiewetenschappen. De faculteit werkt nauw samen met andere faculteiten, universiteiten, private partijen en de publieke sector en heeft een uitgebreid netwerk, zowel in Nederland als internationaal. Kijk voor meer informatie op: www.tudelft.nl/bk.

Additionele informatie
Voor meer informatie over de inhoud van de posities kunt u contact opnemen met prof. Maarten van Ham (Afdelingsvoorzitter Urbanism), via m.vanham@tudelft.nl of Leo van den Burg (sectiehoofd Urban Design), via L.P.J.vandenBurg@tudelft.nl.

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure kunt u contact opnemen met Caro Coemans, via hr-bk@tudelft.nl of Joost Niermeijer (Afdelingssecretaris Urbanism), via r.j.niermeijer@tudelft.nl.

Er is een uitgebreide brochure beschikbaar met meer informatie over de posities. U kunt deze opvragen bij Joost Niermeijer (Afdelingssecretaris Urbanism) via r.j.niermeijer@tudelft.nl.

Sollicitatieprocedure
Wij ontvangen uw sollicitatie graag uiterlijk 28 augustus 2022. U kunt uitsluitend online solliciteren via het sollicitatieformulier op onze website. Sollicitaties via e-mail nemen wij niet in behandeling. Wilt u solliciteren naar deze posities? Upload dan de volgende documenten samen in één enkel pdf-document:

 • Een motivatiebrief.
 • Een gedetailleerd cv, waarin onderwijs- en onderzoekservaring uitgelicht worden (lezingen, publicaties, interviews, opiniestukken, onderwijs etc.).
 • De namen van drie referenties inclusief contactgegevens.

Let op:

 • Solliciteren gaat eenvoudig online. Sollicitaties die per email en/of post worden verstuurd nemen we niet in behandeling.
 • Een pre-employment screening kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.