Ik zoek een stedebouwkundige of planoloog Meer informatie


Provincie Zuid-Holland zoekt Onafhankelijk Provinciaal Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit Zuid-Holland 16 uur | Den Haag

15 januari 2020 Vacatures

De provincie Zuid-Holland staat voor een aantal grote opgaven met een grote ruimtelijke impact. Dat levert boeiende vraagstukken op, zoals hoe we zorgen voor sterke steden en dorpen in een gezonde, sociale, duurzame en aantrekkelijke leefomgeving? We zoeken een onafhankelijk Provinciaal Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit die de komende 3 jaar onze organisatie op dit vlak kan inspireren en begeleiden.

Zuid‑Holland is de toegangspoort van Europa en de best bereikbare regio van Europa. We danken een groot deel van onze welvaart aan deze bijzondere positie. Maar hoe behouden we deze positie? Hoe realiseren we een groen, leefbaar en bereikbaar woon- en werkklimaat waarbij we zorgen voor een duurzame en schone energievoorziening en hoe ziet dat er uit?

De omgeving van de provincie Zuid-Holland verandert continu en met toenemende snelheid. Daarom is onze ambitie om snel en adaptief te handelen. Dat betekent het benutten van talent en denkkracht, stimuleren van innovatie en belonen van ondernemingszin. Een provincie waar wij waarde aan toevoegen en die wij samen vernieuwen. Boeiende vraagstukken die opgepakt moeten worden.

Wat doet de Provinciaal Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit?

De Provinciaal Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit geeft onafhankelijk advies over integrale ruimtelijke opgaven aan het bestuur en de organisatie. Aandachtspunten hierbij zijn: de doorontwikkeling van de provinciale omgevingsvisie, het begrip omgevingskwaliteit, cultureel erfgoed, de energietransitie, klimaatadaptatie en het verstedelijkingsvraagstuk.

De Provinciaal Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit houdt zich onder andere bezig met:

 • het agenderen van onderwerpen;
 • het geven van gevraagde en ongevraagde adviezen met een regionale betekenis;
 • het geven van interessante lezingen;
 • houden van supervisie bij de ontwikkeling van complexe projecten binnen de provinciegrens.

Om een beeld te krijgen van de werkzaamheden van onze huidige provinciaal adviseur ruimtelijke kwaliteit kunt u hier de website  bekijken.

De Provinciaal Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit kan de toon zetten in het debat maar kan ook, vanuit een onafhankelijke en inhoudelijke rol, partijen verbinden en bestuurders en beleidsmakers inspireren. Daarnaast is de adviseur in staat om met gezag partijen te spiegelen en staat de adviseur met beide benen in de praktijk. Communicatief is de adviseur sterk in woord en beeld en heeft een open stijl van presenteren en debatteren.

Wat neemt u mee?

 • een afgeronde universitaire opleiding op het gebied van landschapsarchitectuur of stedenbouw;
 • 15 tot 20 jaar aantoonbare ervaring in het werkveld van ruimtelijke ordening en/of in het vakgebied van ruimtelijk ontwerp, waaronder ervaring met de advisering van projecten en plannen ook in een politieke context;
 • U geniet gezag bij bestuurders en vakgenoten op het gebied van ruimtelijke kwaliteit en draagt ruimtelijke kwaliteitssturing actief uit;
 • U bent in staat processen vlot te trekken zonder de samenhang of samenwerking uit het oog te verliezen;
 • tot slot beschikt u over een relevant netwerk.

Waar gaat u werken?

Het betreft een onafhankelijke adviesfunctie voor de gehele provinciale organisatie. U start de periode met een eigen werkprogramma waarbij u de komende 3 jaar de provincie zal begeleiden en inspireren bij haar werkzaamheden. Formeel is de organisatorische inbedding bij het Bureau Beleid, dat onderdeel uitmaakt van Afdeling Ruimte, Wonen en Bodem. Deze afdeling ontwikkelt en realiseert beleid op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling, wonen en bodem.

Om deze functie goed te kunnen vervullen zal aanwezigheid op het provinciehuis minimaal een dag per week of meer nodig zijn.

Wat bieden wij?

Niet alleen de functie is interessant, maar ook onze arbeidsvoorwaarden. We bieden een uitgebreid pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden. Een parttime werkweek met flexibele werktijden en mogelijkheden voor thuiswerken. Verder krijgt u bij ons een uitstekend salaris en hebben we een prima pensioenregeling. Ook kunt u rekenen op:

 • een tijdelijk dienstverband of projectcontract voor 16 uur per week gedurende drie jaar;
 • een salaris van maximaal € 8.414,09 per maand (schaal 16)*;
 • beschikking over een Individueel Keuzebudget (IKB) van 22,37% bovenop het salaris. Dit kunt u inzetten voor extra vrije tijd, studie of meer salaris;

* Het salaris zoals aangegeven, is gebaseerd op fulltime dienstverband van 36 uur per werkweek en in overeenstemming met opleiding en ervaring wordt dit naar rato berekend.

Over de provincie Zuid-Holland

Zuid-Holland is met 3,6 miljoen inwoners de dichtstbevolkte provincie van Nederland. De unieke ligging aan zee en in de Hollandse Delta maakt dat de provincie van oudsher een belangrijke rol speelt in Nederland. Zij levert een forse bijdrage aan de economie met de haven van Rotterdam, de glastuinbouw in het Westland en de teelt van bollen in de Bollenstreek. Er studeren 74.000 studenten aan drie topuniversiteiten en elk jaar worden 2,4 miljoen toeristen verwelkomd die hier genieten van de zee en de duinen, gevarieerde polderlandschappen met historische dorpskernen en van moderne architectuur en toonaangevende musea. Al die bedrijvigheid en al die mensen maken ook dat de provincie voor een aantal uitdagingen staat. Hoe blijf je goed bereikbaar? Hoe ga je om met de schaarse ruimte en energiebronnen? Hoe blijf je innoveren en op kop lopen? De provincie Zuid-Holland werkt samen met medeoverheden, bedrijven, kennisinstellingen en maatschappelijke partners aan de beantwoording van dat soort vragen.

Contact en solliciteren

Meer inhoudelijke informatie over de functie kunt u opvragen bij Joke Schalk, Senior Beleidsadviseur, op telefoonnummer 06 -25763767 of Tanja Verbeeten, Bureauhoofd Beleid, via 06-29417673.

Direct solliciteren kan door uw cv en motivatie met ons te delen via deze sollicitatiebutton. Reageer voor 9 februari 2020.

Voor eventuele vragen over de sollicitatieprocedure kunt u Carolien Wetzels, Coördinator Team Recruitment, benaderen via e-mailadres cn.wetzels@pzh.nl.

Als we voldoende reacties hebben ontvangen dan kan het zijn dat geschikte kandidaten alvast worden uitgenodigd voor een gesprek. Bij definitieve invulling van de vacature wordt deze voortijdig gesloten.

*Sollicitaties of cv’s die door (tussenkomst van) Werving en Selectie bureaus worden ingediend, worden niet geaccepteerd.