Ik zoek een stedebouwkundige of planoloog Meer informatie


Provincie Zuid-Holland zoekt een Strategisch adviseur Ontwikkeling en Grondzaken/Teamcoördinator 32-36 uur | Den Haag

21 januari 2021 Vacatures

In de provincie Zuid-Holland is de druk op de ruimte groot. We hebben de ambitie om ruimte te creeren voor natuur, te bouwen aan sterke steden en dorpen en de woningbouw te versnellen. Als strategisch adviseur ga je hiermee aan de slag. Je houdt je bezig met complexe opgaven op het gebied van economie, verstedelijking, versterken natuur, klimaat, stikstof en infrastructuur. Zoek jij een afwisselende baan waarin je je bezighoudt met complexe maatschappelijke vraagstukken? Lees dan verder!

Wat ga je doen?

De functie bestaat uit twee belangrijke onderdelen.

Je besteedt ongeveer tweederde van je tijd aan het geven van strategisch advies aan collega’s en het bestuur. Je adviseert over provinciale opgaven in zowel het landelijk als stedelijk gebied. Dat doe je met gevoel voor de stap van beleid naar realisatie, naar haalbaarheid en uitvoerbaarheid in financieel-economische, organisatorische en bestuurlijke zin. Dat zal gaan over sterke steden en dorpen (versnellen woningbouw) waarvoor je met gemeenten spreekt en onderhandelt. Je adviseert over de nieuwe realisatiestrategie voor het NatuurNetwerk Nederland in samenhang met de aanpak voor stikstof en bodemdaling en de te ontwikkelen grondinstrumenten (aan- en verkoop, ruiling, wettelijke instrumenten). Voor enkele vragen ben je projectleider. Denk hierbij aan een nieuwe grondbeleid en invoering van de nieuwe wijze van onteigenen onder de omgevingswet.

Het andere gedeelte van deze functie bestaat uit het coördineren van het team bestaande uit vijf adviseurs. Als ‘meewerkend voorman’ ben je het eerste aanspreekpunt voor vragen van collega’s uit je team en van andere collega’s binnen de provincie. Als ambassadeur van je team ben je binnen de organisatie zichtbaar en op de hoogte van de opgaven die spelen. Vanuit de toegevoegde waarde van je team signaleer en agendeer je hoe die toegevoegde waarde tot zijn recht kan komen.

Je stimuleert de ontwikkeling van het team en zorgt dat het kennisniveau hoog blijft. Als teamcoördinator ben je gezamenlijk met de andere teamcoördinatoren verantwoordelijk voor de koersbepaling van de afdeling. En hoe de afdeling optimaal kan bijdragen aan het realiseren van de provinciale opgaven.
De volgende werkzaamheden kun je verwachten:

 • werken aan ruimtelijke en strategische vraagstukken. Aan het beleidsmatige voeg je haalbaarheid, uitvoerbaarheid toe op het brede werkveld van (gebieds)ontwikkeling en grondzaken;
 • bedenken van realisatiestrategieën, het (laten) opstellen van business cases en kosten-batenanalysen, het adviseren over risicobeheersingsmaatregelen;
 • voeren van onderhandelingen en sluiten van overeenkomsten;
 • het stimuleren en initiëren van de vakinhoudelijke kennisontwikkeling. En het coachen en begeleiden van de adviseurs in het team Ontwikkeling en Advies en medewerkers van de afdeling;
 • overleggen met het management en de collega-coördinatoren, actief bijdragen aan de afdelingsontwikkeling en verbinding leggen met provinciale opgaven;
 • onderhouden van een relevant intern en extern netwerk.

Wie ben je?
Je bent een enthousiaste en kritische denker, je bent flexibel en wendbaar. Je bekijkt zaken vanuit een andere invalshoek en bent soms de pionier die nieuwe ideeën een kans geeft. Je bent zichtbaar in de organisatie en weet bruggen te slaan tussen verschillende opgaven.

Wat neem je mee

 •  een afgeronde relevante hbo- of universitaire opleiding;
 • minimaal tien jaar aantoonbare werkervaring als adviseur in het ruimtelijke domein in stedelijk en landelijk gebied (bijvoorbeeld als projectleider, planeconoom of adviseur grondzaken);
 • ervaring met vraagstukken op gebied van grootschalige transities, opgaven en governance;
 • affiniteit met uitvoering en realisatiestrategie;
 • mensgericht coachend leiderschap.

Over de afdeling
De afdeling Ontwikkeling en Grondzaken is expert op het gebied van financieel economische haalbaarheid van ruimtelijke projecten en vastgoed. Wij adviseren over ruimtelijke beleidsvoorstellen en realisatiestrategieën. Daarnaast dragen we de zorg de uitvoering hiervan. Zo levert onze afdeling een bijdrage aan de succesvolle realisatie van provinciale beleidsopgaves. De afdeling bestaat uit zo’n 50 collega’s. Gezamenlijk werken wij aan opgaven op het gebied infrastructuur, natuur en recreatie, woningbouw en verstedelijking, klimaat en stikstof.
De afdeling is onderverdeeld in opgaveteams; Aan- en verkoop, Ontwikkeling en Advies, Beheer, Juridische Zaken, Geoadvies en Bedrijfsvoering. In deze rol word jij coördinator van het team Ontwikkeling en Advies, dat met jou erbij bestaat uit 5 collega’s.

Dit bieden wij

 • Salaris­niveau      schaal 13
 • Maandsalaris        Min. € 4.339 – Max. € 6.199 (bruto)
 • Dienst­verband    Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Uren per week     32-36

Ook krijg je een Individueel Keuzebudget (IKB) ter waarde van 22,37% bovenop jouw salaris. Dit kun je inzetten voor extra vrije tijd, studie of meer salaris. En niet onbelangrijk bieden we je een goed pensioen. We bieden je een persoonlijk ontwikkelbudget van € 5.000,- per 5 jaar aan. Ook kun je gebruik maken van ons interne trainingsaanbod van de PZH Akademie. Zo houd jij de regie op je eigen loopbaan.
We werken hybride, deels vanuit huis en deels op het provinciehuis. Zo kun je je werkweek flexibel indelen.

Over de provincie Zuid-Holland
Zuid-Holland is met 3,6 miljoen inwoners de dichtstbevolkte provincie van Nederland. De unieke ligging aan zee en in de Hollandse Delta maakt dat de provincie van oudsher een belangrijke rol speelt in Nederland. Zij levert een forse bijdrage aan de economie met de haven van Rotterdam, de glastuinbouw in het Westland en de teelt van bollen in de Bollenstreek. Er studeren 74.000 studenten aan drie topuniversiteiten en elk jaar worden 2,4 miljoen toeristen verwelkomd die hier genieten van de zee en de duinen, gevarieerde polderlandschappen met historische dorpskernen en van moderne architectuur en toonaangevende musea. Al die bedrijvigheid en al die mensen maken ook dat de provincie voor een aantal uitdagingen staat. Hoe blijf je goed bereikbaar? Hoe ga je om met de schaarse ruimte en energiebronnen? Hoe blijf je innoveren en op kop lopen? De provincie Zuid-Holland werkt samen met medeoverheden, bedrijven, kennisinstellingen en maatschappelijke partners aan de beantwoording van dat soort vragen.

Wil je zien wat de provincie Zuid-Holland allemaal doet? Bekijk dan deze video.

Contact
Voor inhoudelijke informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Stephon van der Hulst, MT lid, 06-52401454 of Sjoerd Lubbers, MT lid, 06-55449388. Heb je vragen over de sollicitatieprocedure? Dan kun je Danielle Nuts, recruiter, bellen, 06-50064141.

Reageer vóór 7 februari 2021 op deze vacature via deze sollicitatiebutton.

Sollicitaties of cv’s die door (tussenkomst van) Werving en Selectie bureaus worden ingediend, worden niet geaccepteerd. Acquisitie in de breedste zin van het woord stellen wij niet op prijs.