Ik zoek een stedebouwkundige of planoloog Meer informatie


Provincie Zuid-Holland zoekt een Planadviseur ruimtelijke ontwikkeling 36 uur | Den Haag

8 maart 2021 Vacatures

Als provincie willen we dat iedereen zich welkom voelt in onze dorpen en steden. Daarom werken we in Zuid-Holland aan het versnellen van de woningbouw met waarborg voor ruimtelijke- en sociale kwaliteit. Als planadviseur adviseer je over ruimtelijke ontwikkelingen en plannen van gemeenten, over provinciale inpassingsplannen en over de ruimtelijke impact van energietransitie en klimaatadaptatie. Enthousiast geworden over deze veelzijdige functie, lees dan verder!

Wat ga je doen?
Als planadviseur ben jij de verbindende factor met betrekking tot het adviseren over ruimtelijke ontwikkelingen en plannen van andere overheden. Je gaat niet alleen in gesprek met een gemeente over een initiatief, maar treedt ook in overleg met de verschillende provinciale beleidssectoren over hoe het initiatief zich verhoudt tot de provinciale belangen. Je werkt besluitvorming op naar Gedeputeerde Staten en eventueel Provinciale Staten en draagt het besluit uit naar de gemeente. Binnen de provincie werken we opgavegericht. Dat wil zeggen dat je samenwerkt en afstemt met verschillende onderdelen binnen de organisatie en de afstemming zoekt met externe partijen om te komen tot integrale, gebiedsgerichte en breed gedragen producten.

Werkzaamheden die onder jouw verantwoording vallen zijn:

 • je levert een inhoudelijke bijdrage aan provinciale inpassingsplannen;
 • je hebt (vroegtijdig) overleg met gemeenten over ruimtelijke ontwikkeling en planvorming ten behoeve van doorwerking van provinciaal ruimtelijk beleid en begeleid hen hier indien nodig in;
 • je adviseert en beoordeeld de gemeentelijke ruimtelijke plannen en ontheffingsverzoeken;
 • het voorbereiden van inzet van ruimtelijk instrumentarium, inclusief het betrekken en informeren van het bestuur;
 • vanuit je kennis en ervaring lever je een bijdrage aan verdere beleidsontwikkeling, mede met het oog op de naderende inwerkingtreding van de Omgevingswet.

Wat neem je mee?
Je beschikt over sterke netwerkvaardigheden en verbindende kwaliteiten, zowel op mensen als op inhoud. Hiermee zorg je voor integrale en gedragen resultaten. Je kunt omgaan met belangentegenstellingen en politiek-bestuurlijke gevoeligheden. Hierbij ben je gericht op de samenwerking en weet je initiatiefrijk kansen te benutten. Je bent altijd goed op de hoogte van interne en externe relevante ontwikkelingen in je vakgebied en in relatie tot je eigen werkzaamheden.

Verder vragen wij:

 • een academisch werk- en denkniveau;
 • ervaring dan wel affiniteit met ruimtelijk beleid en implementatie naar ruimtelijke opgaven;
 • sterk ontwikkelde adviesvaardigheden;
 • sterk analytisch vermogen: je bent in staat om snel tot de kern van de zaak door te dringen en relevante combinaties in de opgave te doorzien.

Waar ga je werken?
De afdeling Ruimte, Wonen en Bodem ontwikkelt en realiseert beleid op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling, wonen en bodem. De afdeling is ingericht volgens de beleidscyclus en bestaat uit vier bureaus: bureau Verkenning en Monitoring; bureau Beleid; bureau Ontwikkeling en bureau Beoordeling. Je komt te werken bij bureau Beoordeling in het team van planadviseurs.

Kernactiviteiten van het bureau Beoordeling zijn:

 • Vanuit het provinciale Omgevingsbeleid planadvies aangaande gemeentelijke ruimtelijke procedures;
 • Nazorg van voormalige stortplaatsen;
 • Uitvoering van het programma Arbeidsmigranten;
 • Toezicht op gemeentelijke huisvestingsverordening en de huisvesting van vergunninghouders door gemeenten.

Het team van planadviseurs wordt gevormd door collega’s die dezelfde functie vervullen in de verschillende regio’s binnen Zuid-Holland. De planadviseurs trekken in hun regio nauw op met de accounthouders Ruimte. Tweewekelijks is er het gebiedsteamoverleg waar accounthouders en planadviseurs gezamenlijk regionale ontwikkelingen bespreken. In het wekelijks planoverleg wordt de laatste stand van zaken omtrent relevante jurisprudentie gewisseld en casuïstiek dieper behandeld.

Wat bieden wij?

 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Maandsalaris minimaal € 3.506,28 en maximaal € 5.008,99 bruto per maand
 • Dienst­verband arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van één jaar met bij goed functioneren en gelijkblijvende omstandigheden uitzicht op vast dienstverband. (interne kandidaten behouden hun rechtspositie)

Ook krijg je een Individueel Keuzebudget (IKB) ter waarde van 22,37% bovenop jouw salaris. Dit kun je inzetten voor extra vrije tijd, studie of meer salaris. En niet onbelangrijk bieden we je een goed pensioen. Daarnaast kun je rekenen op een persoonlijk ontwikkelbudget van € 5.000,- per 5 jaar aan en kun je gebruik maken van ons interne trainingsaanbod van de PZH Akademie. Zo houd jij de regie op je eigen loopbaan.

Vanwege de huidige situatie werken we zoveel mogelijk digitaal en vanuit huis. In de toekomst zullen we meer hybride werken, deels vanuit huis en deels op het provinciehuis. Zo kun je je werkweek flexibel indelen.

Over de provincie Zuid-Holland

Zuid-Holland is met 3,6 miljoen inwoners de dichtstbevolkte provincie van Nederland. De unieke ligging aan zee en de Hollandse Delta maakt dat de provincie van oudsher een belangrijke rol speelt in Nederland. Zij levert een forse bijdrage aan de economie met de haven van Rotterdam, de glastuinbouw in het Westland en de teelt van bollen in de Bollenstreek. Er studeren 74.000 studenten aan drie topuniversiteiten en elk jaar worden 2,4 miljoen toeristen verwelkomd die hier genieten van de zee en de duinen, gevarieerde polderlandschappen met historische kernen en van moderne architectuur en toonaangevende musea. Al die bedrijvigheid en al die mensen maken ook dat de provincie voor een aantal uitdagingen staat. Hoe blijf je goed bereikbaar? Hoe ga je om met de schaarse ruimte en energiebronnen? Hoe blijf je innoveren en op kop lopen? De provincie Zuid-Holland werkt samen met medeoverheden, bedrijven, kennisinstellingen en maatschappelijke partners aan de beantwoording van dit soort vragen.

Wil je zien wat de provincie Zuid-Holland allemaal doet? Bekijk dan deze video.

Contact en solliciteren
Via deze sollicitatielink kan jij je sollicitatie indienen. Meer inhoudelijke informatie over de functie kun je opvragen bij Klaas Spannenburg, Bureauhoofd Beoordeling, via 06-55449444. Voor eventuele vragen over de sollicitatieprocedure kun je contact opnemen met Martine Timmers, recruiter, 06-50064196.|
Je kunt reageren t/m 6 april 2021. Vanwege de huidige situatie vinden alle sollicitatiegesprekken digitaal plaats via Teams.

Sollicitaties of cv’s die door (tussenkomst van) Werving en Selectie bureaus worden ingediend, worden niet geaccepteerd. Acquisitie naar aanleiding van de vacature wordt niet op prijs gesteld.