Ik zoek een stedebouwkundige of planoloog Meer informatie


Provincie Overijssel zoekt beleidsontwikkelaar (internationaal) spoor verkeer 36 uur | Zwolle

9 december 2019 Vacatures

Ben jij een gedreven, nieuwsgierige en energieke plannenmaker? Heb je passie voor complexe mobiliteitsopgaven in het stedelijk gebied en landgrens overschrijdende mobiliteit en sta je open voor nieuwe uitdagingen? Bewandel je graag ongebaande paden en is samenwerken met de buitenwereld jouw kracht? Dan zoeken wij jou.

Wat ga je doen?

Wij zoeken een collega die zich bezig gaat houden met grensoverschrijdende mobiliteit. Daarin is aandacht voor alle mogelijke vervoerswijzen, de kansen voor verknoping van die netwerken, de relatie tussen mobiliteit en ruimte en de kansen die nieuwe technieken en data bieden voor een slimmer en duurzamer mobiliteitssysteem. Deze opgaven doen zich voor in een enerverende periode. Nieuwe technieken en nieuwe vervoerswijzen veranderen het mobiliteitslandschap in hoog tempo.

De provincie is in Nederland opdrachtgever voor diverse regionale spoorlijnen zoals Zwolle-Kampen, Zwolle-Enschede en Zwolle-Emmen. Daarnaast is de provincie mede-opdrachtgever voor de treinverbindingen Enschede-Munster, Enschede-Dortmund en Hengelo-Bielefeld. Op vrijwel al deze trajecten worden in provinciale opdracht verbeteringen aan de infrastructuur ten behoeve van de bereikbaarheid en duurzaamheid gerealiseerd. Als beleidsontwikkelaar ben je nauw betrokken bij deze trajecten als projectmedewerker of opdrachtgever. Daarnaast moeten richting het ministerie van Infrastructuur en Milieu, Prorail en NS voortdurend de regionale spoorbelangen worden geborgd met betrekking tot dienstregelingen, routering, vergoedingen voor gebruik spoor, tarifering etc. Ook onderhoudt je de contacten met de Duitse medeopdrachtgevers NWL en LNVG en Duitse regionale spoor vervoerders als het gaat om de gezamenlijke doelen t.a.v. grensoverschrijdend (regionaal) spoorvervoer en de uitwerking daarvan.

Verder ben je binnen de provincie de coördinator voor de verdere uitwerking van de gezamenlijke Werkagenda Mobiliteit die door de deelstaat Noordrijn-Westfalen en de provincies Gelderland, Limburg, Overijssel, Noord-Brabant en Zuid Holland is opgesteld. Deze taken voer je uit met circa 3-4 collegas die zelf ook betrokken zijn bij spoorprojecten. Vanwege de samenhang tussen beleid en uitvoering is het beheer van de landsgrensoverschrijdende concessies voor deze spoorlijnen onderdeel van het takenpakket van de beleidsontwikkelaar. Het concessiebeheer zal plaatsvinden in nauwe samenwerking met concessiebeheerders die samenwerken binnen OV Oost; de samenwerkingsorganisatie van de provincies Flevoland, Gelderland en Overijssel. We zoeken een collega voor minimaal 36 uur per week.

Wat breng jij mee?

Je bezit aantoonbare kennis en ervaring op het terrein van ruimtelijke ordening en/of mobiliteitsbeleid. Bij voorkeur kennis en ervaring op het terrein van beleidsontwikkeling spoor. Verder:

 • Een relevante HBO of WO-opleiding (zoals Planologie, Bestuurskunde of Verkeerskunde).
 • Je legt makkelijk verbindingen met in- en externe partijen en bent in staat coalities te smeden (met overheden, bedrijfsleven, onderwijs).
 • Je hebt feeling voor de grensoverschrijdende samenwerking en je kunt je inleven in de cultuurverschillen tussen Nederland en Duitsland.
 • Je hebt een goede kennis van de Duitse taal in woord en geschrift.
 • Je bent gedreven om vanuit eigen toegevoegde waarde tot focus, aanpak en resultaat te komen.
 • Mentaliteit van verder brengen en vertalen van abstractie in actie.
 • Je bent een verbinder die vanuit zijn eigen kwaliteiten en talenten meerwaarde levert in projecten en opgaven.
 • Nieuwe dingen op een andere manier aanpakken en daarin voorlopen in daad en gedrag.
 • Inzicht in het functioneren van het openbaar bestuur, de provinciale organisatie en de daarmee samenhangende besluitvormingscircuits.
 • Bijdragen aan rolbesef midden bestuur in een veranderde maatschappij.
 • Je bent doortastend, initiatiefrijk en besluitvaardig.

Wat bieden wij jou?

Jij krijgt voor deze functie afhankelijk van je ervaring een salaris van minimaal 3.471,56 en maximaal 4.959,40 (schaal 11) bij een 36-urige werkweek. Daarnaast krijg je een Individueel Keuze Budget van circa 22% van je jaarsalaris waar onder andere je vakantiegeld, eindejaarsuitkering en bovenwettelijk verlof is ondergebracht. Je bepaalt zelf binnen grenzen wanneer en waarvoor je het budget inzet.

Provincie Overijssel is beoordeeld als Beste Werkgever in haar branche. Jouw talenten en ontwikkeling vinden wij belangrijk. Je takenpakket stemmen we zo veel mogelijk af op jouw talenten. Ook zijn er veel mogelijkheden om cursussen en opleidingen te volgen vanuit een Persoonlijk Ontwikkelbudget. We hebben een informele werksfeer in een werkomgeving waar je kunt flexwerken. Bekijk onze werkomgeving op www.werkenbijoverijssel.nl.

Jouw plek binnen onze organisatie

Je gaat aan de slag bij de eenheid Ruimte en Bereikbaarheid, één van de acht eenheden binnen de provincie Overijssel. De eenheid is verantwoordelijk voor een duurzame ruimtelijke ontwikkeling van de steden en het landelijk gebied in Overijssel. Belangrijke themas zijn ruimte, ondergrond, water, wonen, bereikbaarheid en openbaar vervoer. Er is een intensieve samenwerking met burgers, bedrijven, andere overheden en verschillende belangengroepen, waarbij wordt ingespeeld op initiatieven die aansluiten bij de provinciale ambities.

De eenheid bestaat uit vijf teams: Leiding & Secretariaat, Beleidsstrategie, Beleidsvorming Fysiek, Beleidsvorming Mobiliteit, Beleidsrealisatie

Je komt terecht in het team RBM: het team Mobiliteit binnen de eenheid Ruimte en Bereikbaarheid (RB) vertaalt de provinciale lange termijn visie/handelingsperspectieven door in concreet beleid en programmas voor de komende jaren. Het team bestaat uit ruim 25 professionals die vanuit hun eigen expertise in samenspraak met andere provinciale eenheden, gemeenten, bedrijven en burgers vorm geven aan integraal ruimtelijk beleid. Dat betekent samen verkennen welke belangen een rol spelen, welke oplossingen en kansen opgepakt moeten en vervolgens in samenspraak die beleidslijnen vertalen in concrete maatregelen. Dat vergt creativiteit, betrokkenheid, durf en actiegerichtheid. Meer informatie over de provincie Overijssel vind je op www.overijssel.nl.

Meer informatie over deze vacature

Tijdens de selectie zul je kennismaken met een aantal medewerk(st)ers van het team.

Reageer voor 5 januari 2020 door te klikken op deze sollicitatiebutton.

 Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.