Ik zoek een stedebouwkundige of planoloog Meer informatie


Provincie Limburg zoekt een planoloog

15 april 2021 Vacatures

Planoloog (0,8 fte) bij Provincie Limburg

Als planoloog krijg je de verantwoordelijkheid over een of meer Limburgse gemeentes. Daarnaast neem je vanuit een ruimtelijke advies rol deel aan integrale projecten met betrekking tot gebiedsvisies waarbij je samenwerkt met collega’s van verschillende clusters binnen onze organisatie. In beide rollen adviseer je integraal over ruimtelijke plannen en werk je nauw samen met externe partijen zoals gemeentes, maatschappelijke organisaties en marktpartijen gericht op industrie, wonen, landbouw, vrije tijd, etc.

In deze functie ben je onderdeel van het cluster Ruimte
Dit cluster bestaat uit 40 collega’s die zich vanuit vijf teams inzetten om de fysieke leefomgeving van de Limburgse burgers te verbeteren. Ruimte doet dit in nauwe samenwerking met externe partners, zoals gemeenten, door verschillende disciplines te verbinden en met een scherp oog voor actuele ontwikkelingen.

Binnen deze samenwerking vraagt het cluster Ruimte nadrukkelijk aandacht voor ruimtelijke kwaliteit als evenwicht van gebruikswaarden, toekomstwaarden en belevingswaarden. Ruimte heeft verstand van Omgevingsvisies en -plannen op diverse schaalniveaus, inclusief de ondergrond, en de daarbij behorende procedures. Ook op dit gebied werkt het cluster nauw samen met gemeenten.

Ruimte kan hierbij verschillende rollen vervullen zoals die van (tijdelijk) trekker, duwer, partner of toetser.

Dit doet een planoloog bij het cluster Ruimte:
Je bent vanaf de beginfase betrokken bij de ontwikkeling van nieuwe gemeentelijke plannen en initiatieven met betrekking tot de fysieke leefomgeving. Hierin is het jouw rol om de provinciale belangen te borgen altijd in dialoog met partners, indien noodzakelijk met inzet van publiekrechtelijke middelen. Hiervoor zoek je actief contact met de betrokken actoren buiten en binnen onze eigen organisatie.

Om aan je functie op de juiste manier invulling te geven heb je affiniteit met ruimtelijke kwaliteit en omgevingsvisies en kennis op het gebied van ruimtelijke ordening (verkregen middels een opleiding of relevante werkervaring). Daarnaast onderhoud je graag je interne en externe netwerk, waardoor je goed zicht hebt op relevante ontwikkelingen, kansen en bedreigingen.

Natuurlijk sta je er niet alleen voor. Je bent lid van het gebiedsteam Noord-/Midden-Limburg dat bestaat uit zes collega’s. Beide gebiedsteam (Noord-/Midden-Limburg en Zuid-Limburg)beschikken over een senior waarmee je te allen tijden kunt sparren. Daarnaast heb je samen met de collega-planologen uit beide teams een tweewekelijks overleg waarin jullie casussen met elkaar bespreken.

Deze functie vraagt om de juiste communicatieve vaardigheden en een professionele, klantgerichte houding. Anderzijds vraagt deze om een goede balans tussen standvastigheid, zelfvertrouwen, transparantie, bestuurlijke sensitiviteit en flexibiliteit om de kwaliteit van de ruimtelijke afweging boven tafel te houden, zeker bij nadrukkelijk tegengestelde belangen.

Werken bij de Provincie Limburg is verrassend anders
Wie werkt bij de Provincie Limburg, werkt voor het welzijn en de welvaart van Limburg en de Limburgers. Resultaten boeken met impact is hierbij onze gezamenlijke missie. Dit doe je in een omgeving waarin je je met een schat aan cultureel erfgoed en toeristische trekpleister vrijwel op vakantie waant. Noord-Limburg heeft het natuurrijke Land van Peel en Maas en de vennen en stuifduinen in de Maasduinen. Midden-Limburg heeft het grootste aaneengesloten watersportgebied van Nederland, de Maasplassen. En in Zuid-Limburg is er het groene Heuvelland.

De Provincie Limburg groeit naar een open, lerende overheidsorganisatie, waar ruimte is voor professionals om innovaties na te streven samen met relevante partners. Dit vraagt eigen verantwoordelijkheid van medewerkers voor hun eigen ontwikkeling. De Provincie Limburg ondersteunt krachtig persoonlijke ontwikkeling en verwacht daarbij ook initiatief en inspanningen van haar medewerkers.

Wij vragen:

 • HBO werk- en denkniveau;
 • Aantoonbare kennis en/of ervaring met planologie;
 • Juridische kennis van planologische procedures;
 • Strategisch / tactisch inzicht ten aanzien van de doorwerking van plannen en projecten;
 • Brede maatschappelijke kennis, met name van de fysieke leefomgeving;
 • Ervaring met projectmatig werken;
 • Affiniteit met het werken in een politiek-bestuurlijke omgeving;
 • Goede communicatieve en adviesvaardigheden.

Wij bieden jou:

 • Een bruto maandsalaris op basis van een 36-urige werkweek, van minimaal € 3.506,28 en maximaal € 5.008,99 in schaal 11;
 • Individuele Keuze Budget (IKB) van ca. 22%, incl. vakantiegeld (8%) en een structurele eindejaarsuitkering (8,3%).
  Dit budget komt bovenop je vaste salaris en kun je laten uitbetalen wanneer jij hier behoefte aan hebt. Of je kunt het inzetten voor de aankoop van bv. een fiets, sportabonnement of extra verlof;
 • Mogelijkheden om gedeeltelijk flexibel en plaats onafhankelijk te werken;
 • Persoonlijk opleidingsbudget van € 5.000,- voor de looptijd van 5 jaar met voldoende mogelijkheden om jezelf te blijven ontwikkelen;
 • Pensioensopbouw bij ABP;
 • Een arbeidsovereenkomst voor 0,8 fte.

Solliciteer naar de vacature planoloog
Wij zien jouw sollicitatie graag uiterlijk 25 april 2021 tegemoet. Je kunt deze mailen naar solliciteren@prvlimburg.nl aan het college van Gedeputeerde Staten, Personeel en Organisatie onder vermelding van vacaturenummer 2021RMT01.