Ik zoek een stedebouwkundige of planoloog Meer informatie


Gemeente Zwolle zoekt stedenbouwkundige

27 oktober 2020 Vacatures

Vacature: Stedenbouwkundige | 32-36 uur per week
Werk- en denkniveau: HBO/academisch
Salaris: max. € 5.169,– bruto per maand bij een 36-urige werkweek
Sluitingsdatum: 21 november 2020

 Dit zijn wij
In Zwolle geloven we dat het leven beter wordt als we met elkaar optrekken. Wij zetten daarom met kracht in op verbinding. Een goed samenspel met onze 128.000 inwoners, partners in de stad, het college, de raad en collega’s.
Afdelingen en teams zijn thuishavens, maar we werken door de afdelingen heen en zoeken elkaar makkelijk op. Samen tillen we bijzondere projecten van de grond.
De stad staat voor grote opgaven om onze leefwereld duurzaam vorm te geven, zoals klimaatadaptatie, energietransitie en de ontwikkeling van een circulaire economie. Al die kleine en grote opgaven zijn leidend voor onze vernieuwende manier van samenwerken. We vinden elkaar in voor- en tegenspoed, acteren als professionele partners, denken in mogelijkheden en stimuleren initiatieven uit de organisatie en de stad. Een stad in een regio die hard op weg is om de vierde economische topregio van Nederland te worden met innovatieve bedrijven die bijdragen aan onze maatschappelijke opgaven. Een stad waar mensen centraal staan. We zorgen voor elkaar en zijn er voor elkaar. Iedereen doet mee en iedereen doet ertoe. Zó doen we dat in Zwolle.

De ruimtelijke opgaven
Zwolle heeft een stevig ruimtelijk fundament en is mooi ingebed in het landschap van de IJssel Vecht Delta. Wij maken de komende jaren een flinke schaalsprong, bouwen ruim 1000 huizen per jaar, investeren in veel voorzieningen en zorgen voor ruimte om te werken en ondernemen. Het is onze missie om Zwolle zo in te richten dat mensen, in vrijheid en veiligheid, dingen kunnen doen die voor hen belangrijk zijn. Kennelijk slagen wij daar in, want Zwollenaren zijn over het algemeen tevreden met hun woon- en werkomgeving.

Omgevingsvisie & ‘NOVI-gebied’
We hebben recent een omgevingsvisie opgesteld die de koers uitzet voor de komende periode. Op nationaal niveau is onze stad aangewezen als ‘NOVI-gebied’ met omvangrijke stedelijke opgaven. We werken met oog voor de menselijke maat en schaal toe naar een klimaatadaptieve, energieneutrale en circulaire stad in 2050. Dat is alleen mogelijk samen met alle vakdisciplines binnen de gemeente en partners in de stad.

Dit ga je doen
Je verdiept je met plezier in onze omgevingsvisie en traceert kansen die de nieuwe Omgevingswet voor Zwolle biedt. Samen met collega’s lever je hieraan graag een actieve bijdrage.
Je weet precies wat er in de stad speelt, omdat je voor meerdere projecten werkt. Het invullen van de laatste ‘vlekken’ van de woonwijk Stadshagen inclusief alle voorzieningen, de transformatie van binnenstedelijke gebieden en de werklocatie Hessenpoort bijvoorbeeld.
Je hebt het vermogen om ontwikkelingen in de stad op een heldere manier te verbeelden, de kennis om met collega-ontwerpers te sparren en de creatiekracht om een belangrijke bijdrage te leveren aan de ‘uitvoering’. Elk aspect van je werk geeft je voldoening. Of je nu verkavelingsplannen maakt of beoordeelt, beeldkwaliteitsplannen opstelt, werkt aan bestemmingsplannen of relevante vraagstukken signaleert die je op de agenda zet. Jij bent hands-on en maakt de nodige meters.
Bovendien ben je van het ‘samen denken en samen doen’, geef je particuliere initiatieven een podium en voer je het gesprek met professionals die je inspireert met je praktische ideeën en slimme oplossingen.

Dit ben jij
Je hebt een relevante opleiding op HBO/academisch niveau en tenminste vijf tot zeven jaar ervaring als stedenbouwkundige, want je ‘moet’ direct zelfstandig aan de bak en we hanteren hoge kwaliteitsnormen. Misschien werk je nu in de publieke of private sector. Je weet in ieder geval hoe processen en communicatielijnen in een gemeentelijke organisatie zijn georganiseerd.
Deze baan is op je lijf geschreven, omdat je vakinhoudelijk wordt uitgedaagd, maar er ook veel wordt gevraagd van je creatie-, communicatie- en verbindingskracht. Op inhoud weet je makkelijk te overtuigen. Niet op een drammerige manier, maar juist door open en transparant te communiceren. Je neemt je eigen ruimte in met respect voor de ander. Het gaat jou ook niet om de individuele prestatie, maar om het resultaat dat we samen – ook binnen onze afdeling-  willen bereiken. Daarom wil je mensen goed begrijpen en zelf ook begrepen worden. Je vertelt je verhaal op verschillende niveaus, zodat het voor iedereen te volgen is. De meeste mensen worden er zelfs enthousiast van en daarom gebeuren er mooie dingen in Zwolle.

 Dit bieden wij
Een salaris van maximaal € € 5.169,- (maximum schaal 11) bruto per maand bij een volledige werkweek van gemiddeld 36 uur per week. Het salaris is afhankelijk van opleiding en ervaring. Daarnaast ontvang je 17,05% van je salaris in de vorm van een individueel keuzebudget (IKB) waarmee je een deel van je arbeidsvoorwaarden naar eigen wens kunt inrichten. Je hebt de mogelijkheid om dit bedrag maandelijks of jaarlijks te laten uitkeren. Het vakantiegeld en een dertiende maand is in dit bedrag opgenomen. Het pensioen dat voor je wordt opgebouwd, staat los van deze regeling.

 Meer weten?
Laat weten wie je bent en wat je wilt. Solliciteren kan via www.werkenvoorzwolle.nl tot en met vrijdag 20 november a.s.
Neem voor informatie contact op met Jim van der Zwan, Afdelingshoofd Ruimtelijke Planvorming, j.van.der.zwan@zwolle.nl, 06-46000812.