Ik zoek een stedebouwkundige of planoloog Meer informatie


Gemeente Woerden zoekt stedenbouwkundige | 32 uur

18 juli 2022 Vacatures

Werken voor Woerden en Oudewater: WOW! Team Ruimtelijke plannen zoekt een stedenbouwkundige 32 uur – functieschaal 11

 5 redenen waarom jij als stedenbouwkundige wilt werken bij de gemeente Woerden:

 • Werken aan dynamische en uitdagende binnenstedelijke projecten binnen een leuk team.
 • Interessante gemeenten middenin het Groene Hart met een rijke historie.
 • Een uitdagende functie waarin jij jezelf en het vakgebied kunt ontwikkelen.
 • Schakelen tussen complexe vraagstukken, diverse projecten en verschillende belanghebbenden.
 • De ruimte om te werken waar, wanneer en hoe jij wilt.

De functie

Zowel gemeente Woerden als Oudewater hebben een rijk verleden met aantrekkelijke, historische binnensteden en zijn gelegen in het unieke landschap van het Groene Hart. Er ligt een flinke woningbouwopgave. Dit alles maakt het werken voor Woerden & Oudewater een leuke uitdaging. Het grootste project waar je aan gaat werken is De Poort van Woerden. Dit omvat de ontwikkeling van Woerden ten zuiden van het spoor. Hier komt een heel nieuw stadsdeel tot ontwikkeling met een eigen sfeer en identiteit. Centraal in het gebied ligt station Woerden, dat grenst aan de historische binnenstad, die gekenmerkt wordt door de rijksmonumentale singelstructuur. In de Poort van Woerden worden de komende jaren ruim 4600 woningen met bijbehorende voorzieningen gerealiseerd.

Het gebied bestaat uit 3 deelgebieden:

 • Snellerpoort: projectmatige hoogstedelijke gebiedsontwikkeling
 • Nieuw-Middelland: transformatie bedrijventerrein naar woon-werkgebied
 • Stationsgebied: verbinden en verknopen van de deelgebieden waarbij mobiliteit centraal staat

Naast deze ontwikkeling zijn er tal van initiatieven in de stad en omliggende dorpen van groot tot klein waaraan je een bijdrage levert.

 Dit doe jij door:

Als Stedenbouwkundige ga jij je inzetten voor het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit van de gemeenten Woerden en Oudewater. Het betreft een allround-functie met een gevarieerd en uitdagend takenpakket.

Het accent van de functie ligt op het richting geven aan gebiedsontwikkelingen en binnenstedelijke projecten. Daarnaast ben je betrokken bij kleine en concrete bouw- en inrichtingsplannen, zowel in binnen- als buitengebied. Bij de ontwikkeling van locaties houd je rekening met de kansen die dit biedt voor de grotere context, zoals het verbeteren van cultuurhistorische structuren en verkeers-, groen- en waterstructuren. Actuele thema’s zoals klimaatadaptatie, biodiversiteit, inclusieve samenleving en nieuwe vormen van mobiliteit zijn ook hier aan de orde.

Jouw focus ligt op:

 • Vanuit de stedenbouwkundige blik sturing geven aan de toekomstige ontwikkeling van Woerden en Oudewater
 • Richting geven aan nieuwbouwontwikkelingen en uitvoeringplannen
 • Op te treden als hoeder van de ruimtelijke kwaliteit en het bewaken van geformuleerde ambities en beleidsdoelen binnen projectgroepen
 • Opstellen en toetsen van ruimtelijke kaders en ruimtelijk haalbare plannen door intern en extern het gesprek aan te gaan met initiatiefnemers van haalbaarheidsverzoeken en interne collega’s
 • Inspireren van partijen om te komen tot oplossingen die het unieke karakter van Woerden en Oudewater versterken.

Het team en de organisatie
Het team Ruimtelijke Plannen maakt onderdeel uit van het Domein Ruimte. De andere teams in het domein zijn Team Ruimtelijk Beleid en Projecten en Team Vastgoed. Je werkt veel samen met deze teams en ook met beleidscollega’s van Team Realisatie en Beheer van de openbare ruimte. Binnen de vakgroep stedenbouw werk je samen met 2 collega-stedenbouwkundigen aan de ruimtelijke kwaliteit.

De gemeente Woerden is een inclusieve organisatie. Wij hechten er veel waarde aan de diversiteit van onze samenleving weerspiegeld te zien in onze organisatie. Dit betekent dat wij niet alleen de ruimte bieden aan iedereen maar diversiteit ook als kracht zien. Wij werken voor twee gemeentebesturen, Oudewater en Woerden: WOW! Hoe dat gaat lees je op https://www.woerden.nl/werken-voor-woerden-en-oudewater.

 Wat neem je mee?

Competenties

Jij bent een stedenbouwkundige met een positieve instelling en een scherpe analytische blik. Je kunt ontwerpen van derden snel doorgronden en positief kritisch meedenken om zo tot de meest optimale ruimtelijke kwaliteit te komen. Je staat voor je vak en bent ook in staat andere belangen te zien en te wegen. Je weet wat de stad en de kleinere kernen voor de lange termijn nodig hebben en weet daar in de projecten van vandaag aan te bouwen.

Uitdagingen ga je niet uit de weg want jij denkt in kansen en bent oplossingsgericht. Je enthousiasmeert en inspireert initiatiefnemers en collega’s met jouw scherpe analytische blik en positief kritische grondhouding. Ook ben je omgevingsbewust. Je weet wat speelt in de samenleving, bent in staat dit te vertalen naar passende oplossingen en voelt je thuis in een politiek-bestuurlijke omgeving.

 Kennis en ervaring

 • Een afgeronde opleiding op het gebied van stedenbouwkunde of een opleiding (landschaps)architectuur
 • Ervaring in de rol van stedenbouwkundige
 • Ervaring of affiniteit met architectuur en landschapsarchitectuur
 • Ervaring met het zelfstandig oppakken van projecten en haalbaarheidsverzoeken

 Arbeidsvoorwaardelijk

Bij de gemeente Woerden hebben wij oog voor jou. Als professional maar ook als individu. De sfeer is innovatief, dynamisch en persoonlijk. In onze gemeente krijg je vrijheid om hier de invulling aan te geven die bij jou het beste past. Bijvoorbeeld door het nieuwe werken, wat plaats en tijd onafhankelijk is.

Concreet bieden we het volgende:

 • Een salaris van minimaal € 3701 en € 5372 (functieschaal 11)
 • Een Individueel Keuze Budget van 17,05%.
 • Bij goed functioneren, krijg je na een jaar een vast contract.
 • Een iPhone, laptop, een thuiswerkvergoeding en een vergoeding voor de inrichting van je thuiswerkplek.
 • De keuze mogelijkheid om te werken zonder verlofregistratie en te werken op de locatie die het beste bij jou en de situatie past. Kortom, alle ruimte voor een goede balans tussen werk en privé.
 • De mogelijkheid om gebruik te maken van onze Groene Hart Academie, interne opleidingen en trainingen te volgen, deel te nemen aan projectgroepen of gebruik te maken van onze interne coachpool. Ook hebben wij een erg leuke personeelsvereniging!

 De sollicitatieprocedure

 • Met vragen kun je contact opnemen met onze recruiter, Melissa Baas (06 5008 1816)
 • Reageren kan door jouw cv mét motivatie te sturen naar sollicitaties@woerden.nl
 • Binnen twee weken na sluiting van de vacature laten wij jou weten of we met je verder gaan in deze procedure.
 • Als jij de kandidaat bent die bij ons in dienst gaat treden bespreken we telefonisch het arbeidsvoorwaardelijke aanbod.
 • Wanneer je bij ons start volg je een introductieprogramma om je wegwijs te maken binnen onze gemeente.