Ik zoek een stedebouwkundige of planoloog Meer informatie


Gemeente Woerden zoekt een stedenbouwkundige | 32 uur

6 juli 2021 Vacatures

Werken voor Woerden en Oudewater: WOW!
Team Ruimtelijke Plannen zoekt een Stedenbouwkundige (32 uur)

Ben jij degene met een scherpe blik, creatieve en frisse ideeën en de ambitie om te bouwen aan Woerden en Oudewater? Dan gaan wij graag met je in gesprek over deze functie.

Achtergrond
Zowel Woerden als Oudewater hebben een rijk verleden met aantrekkelijke, historische binnensteden en zijn gelegen in het unieke landschap van het Groene Hart. Er ligt een flinke woningbouwopgave. Dit alles maakt het werken voor Woerden & Oudewater een leuke uitdaging. Het grootste project waar je aan gaat werken is De Poort van Woerden. Dit omvat de ontwikkeling van Woerden ten zuiden van het spoor. Hier komt een heel nieuw stadsdeel tot ontwikkeling met een eigen sfeer en identiteit. Centraal in het gebied ligt station Woerden, dat grenst aan de historische binnenstad, die gekenmerkt wordt door de rijksmonumentale singelstructuur. In de Poort van Woerden worden de komende jaren ruim 4600 woningen met bijbehorende voorzieningen gerealiseerd.

Het gebied bestaat uit 3 deelgebieden:

 • Snellerpoort: projectmatige hoogstedelijke gebiedsontwikkeling
 • Nieuw-Middelland: transformatie bedrijventerrein naar woon-werkgebied
 • Stationsgebied: verbinden en verknopen van de deelgebieden waarbij mobiliteit centraal staat

Naast deze ontwikkeling zijn er tal van initiatieven in de stad en omliggende dorpen van groot tot klein waaraan je een bijdrage levert.

Wat ga je doen?
Als Stedenbouwkundige ga jij je inzetten voor het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit van de gemeenten Woerden en Oudewater. Het betreft een allround-functie met een gevarieerd en uitdagend takenpakket.

Het accent van de functie ligt op het richting geven aan gebiedsontwikkelingen en binnenstedelijke projecten. Daarnaast ben je betrokken bij kleine en concrete bouw- en inrichtingsplannen, zowel in binnen- als buitengebied. Bij de ontwikkeling van locaties houd je rekening met de kansen die dit biedt voor de grotere context, zoals het verbeteren van cultuurhistorische structuren en verkeers-, groen- en waterstructuren. Actuele thema’s zoals klimaatadaptatie, biodiversiteit, inclusieve samenleving en nieuwe vormen van mobiliteit zijn ook hier aan de orde.

Jouw focus ligt op:

 • Vanuit de stedenbouwkundige blik sturing geven aan de toekomstige ontwikkeling van Woerden en Oudewater
 • Richting geven aan nieuwbouwontwikkelingen en uitvoeringplannen
 • Op te treden als hoeder van de ruimtelijke kwaliteit en het bewaken van geformuleerde ambities en beleidsdoelen binnen projectgroepen
 • Opstellen en toetsen van ruimtelijke kaders en ruimtelijk haalbare plannen door intern en extern het gesprek aan te gaan met initiatiefnemers van haalbaarheidsverzoeken en interne collega’s
 • Inspireren van partijen om te komen tot oplossingen die het unieke karakter van Woerden en Oudewater versterken.

Wie zijn wij?
Het team Ruimtelijke Plannen maakt onderdeel uit van het Domein Ruimte. De andere teams in het domein zijn Team Ruimtelijk Beleid en Projecten en Team Vastgoed. Je werkt veel samen met deze teams en ook met beleidscollega’s van Team Realisatie en Beheer van de openbare ruimte.
We werken voor twee gemeentebesturen, Oudewater en Woerden: WOW! Hoe dat gaat lees je op https://www.woerden.nl/werken-voor-woerden-en-oudewater.

Wat neem je mee?

Competentie
Jij bent een stedenbouwkundige met een positieve instelling en een scherpe analytische blik. Je kunt ontwerpen van derden snel doorgronden en positief kritisch meedenken om zo tot de meest optimale ruimtelijke kwaliteit te komen. Je staat voor je vak en bent ook in staat andere belangen te zien en te wegen. Je weet wat de stad en de kleinere kernen voor de lange termijn nodig hebben en weet daar in de projecten van vandaag aan te bouwen.
Uitdagingen ga je niet uit de weg want jij denkt in kansen en bent oplossingsgericht. Je enthousiasmeert en inspireert initiatiefnemers en collega’s met jouw scherpe analytische blik en positief kritische grondhouding. Ook ben je omgevingsbewust. Je weet wat speelt in de samenleving, bent in staat dit te vertalen naar passende oplossingen en voelt je thuis in een politiek-bestuurlijke omgeving.

 Kennis en ervaring

 • Een afgeronde opleiding op het gebied van stedenbouwkunde of een opleiding (landschaps)architectuur
 • Ervaring in de rol van stedenbouwkundige
 • Ervaring of affiniteit met architectuur en landschapsarchitectuur
 • Ervaring met het zelfstandig oppakken van projecten en haalbaarheidsverzoeken

Wat krijg je terug?
Bij de gemeente Woerden hebben wij oog voor jou. Als professional maar ook als individu. De sfeer is innovatief, dynamisch en persoonlijk.  In onze gemeente krijg je vrijheid om hier de invulling aan te geven die bij jou het beste past. Bijvoorbeeld door het nieuwe werken, wat plaats en tijd onafhankelijk is.
Concreet bieden we het volgende:

 • Een salaris van minimaal €3561,- en maximaal €5169,- (schaal 11) op basis van 36 uur
 • Een Individueel Keuze Budget van 17,05%
 • Alle ruimte voor een goede balans tussen werk en privé
 • Veel aandacht en ruimte voor persoonlijke ontwikkeling

 Wat kun je nu al doen?
Ben je direct enthousiast en wil je reageren? Stuur dan jouw cv en een motivatie naar sollicitaties@woerden.nl Wanneer je vragen hebt over de vacature kun je contact opnemen met Bart Visser 0348-428369 (stedenbouwkundige) op  of Natalie Bink (Senior Beleidsadviseur Wonen) op 0348-428316