Ik zoek een stedebouwkundige of planoloog Meer informatie


Gemeente Sittard-Geleen zoekt een Strategische beleidsadviseur Ruimte

29 september 2021 Vacatures

Ben jij die persoon die graag samen met de samenleving aan de slag gaat met het regisseren, faciliteren en stimuleren van ruimtelijke ontwikkeling in Sittard-Geleen? Dan zoeken we jou!

De functie
Je werkt binnen het team Ruimtelijke Ontwikkeling samen met je twee collega Strategisch beleidsadviseurs Ruimte en tal van andere collega’s aan een gezonde, veilige, duurzame en karakteristieke fysieke leefomgeving. We zoeken een beleidsadviseur die ingezet kan worden op uiteenlopende complexe vraagstukken in de fysieke leefomgeving en hierbij stuurt op integraliteit. Als strategisch beleidsadviseur werk je opgavegericht, samen met onze inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties, collega-overheden, collega’s en bestuur. Het is een rol op het snijvlak van inhoud en proces.

De Toekomstvisie en de in 2022 nog te actualiseren Omgevingsvisie vormen het strategisch kader voor ontwikkeling en de basis voor een andere manier van werken (samen met de samenleving). De ambities vanuit het NOVI-gebied Zuid-Limburg op het gebied van sterke en gezonde steden en de groene long versterken de opgaven.

In het eerste jaar ga je in elk geval aan de slag met de omgevingsvisie en gebiedsgerichte opgaves in Sittard-West en Sittard-Centrum. Tegelijkertijd ben je breed inzetbaar. Binnen de Staf RO nemen jij en je collega’s de komende jaren regelmatig samen jullie taken-/werkpakket onder de loep. Deze functie vraagt namelijk om flexibiliteit om voldoende in te kunnen spelen op veranderingen in de samenleving en beleidsmatige prioriteiten. Daarnaast heb je een coördinerende rol en bouw je mee aan het versterken van het strategisch vermogen van de organisatie en van het team.

Het Team Ruimtelijke Ontwikkeling
Het team Ruimtelijke Ontwikkeling is een jong dynamisch team en bestaat uit 35 collega’s. Deze collega’s dragen door middel van beleidsontwikkeling en -uitvoering bij aan een aantrekkelijke en gezonde fysieke leefomgeving. Hiervoor dragen wij voor de thema’s Wonen, Milieu, Mobiliteit, Cultuurhistorie, Landschap, Stedenbouw, en Energie bij aan realisatie van de ambities uit de Toekomstvisie 2030 en het NOVI gebied Zuid-Limburg. Daarnaast zijn we verantwoordelijk voor gebiedsontwikkelingen en ruimtelijke projecten in de initiatief- en definitiefase. Dit doen we samen met de samenleving en in nauwe samenwerking met partners en collega’s van andere teams.

Wat doe je?

  • Je wordt ingezet op uiteenlopende complexe vraagstukken in de fysieke leefomgeving om invulling te geven aan de ruimtelijke opgaven in de gemeente, zoals de transitie van de woningvoorraad, slimme duurzame mobiliteit, transformatie van de centra en het realiseren en behouden van een gezonde en veilige fysieke leefomgeving. Je adviseert strategisch vanuit een ruimtelijk perspectief en bent procesregisseur van ruimtelijke beleidsprocessen.
  • Je werkt opgavegericht als een spin in het gemeentelijk web en doet dit in nauwe samenwerking met je collega’s, het bestuur
  • Je bent in staat om collega’s te inspireren en motiveren
  • Je draagt de opgaven en doelen uit de Toekomstvisie, NOVI-gebied Zuid-Limburg en de Omgevingsvisie actief uit binnen de organisatie en daarbuiten waarbij je continu oog hebt voor integraliteit en vertaalt deze in beleid. Je hebt , dan wel, bouwt aan een relevant netwerk in de samenleving
  • Je brengt het adviesproces richting college en raad in een complexe omgeving met uiteenlopende belangen tot een goed resultaat en weet hoe dit projectmatig, programmatisch of opgavegericht aangepakt kan worden. Dit alles om integrale besluitvorming tot stand te laten komen en bestuurlijk te borgen.
  • Je bent strategisch sparringpartner voor het bestuur en management
  • Je levert een actieve bijdrage aan de op te stellen Omgevingsvisie.
  • Je vertegenwoordigt de gemeente in regionale en landelijke overleggen

Wie ben je?
Je bent iemand die graag aan de slag gaat met het oplossen en aanpakken van moeilijke en complexe uitdagingen in onze samenleving, zoals de transitie van de woningvoorraad, slimme duurzame mobiliteit, transitie van de centra en een gezonde en veilige fysieke leefomgeving (bijv. t.a.v. milieu). Je bent sterk analytisch en kunt complexe vraagstukken op strategisch niveau vanuit meerdere beleidsdisciplines analyseren. Je kijkt altijd kritisch naar een goede en passende rol van de gemeente, zodat de gemeente in de juiste rol kan bijdragen aan een gezonde en veilige fysieke leefomgeving. Hierbij zoek je naar het verenigen van verschillende belangen en partijen. Je bent een belangrijke speler in het gemeentelijk netwerk, een stevige persoonlijkheid, kunt tegen een stootje en toont veerkracht als het even tegen zit. Je bent niet bang om initiatief en verantwoordelijkheid op je te nemen, straalt enthousiasme en gedrevenheid uit en je kunt je ook verplaatsen in anderen. Deze eigenschappen zijn nodig om stappen te maken in de ontwikkeling van onze samenleving en organisatie.

Wat weet jij?
We zoeken iemand met een afgeronde hbo+/ universitaire opleiding en enkele jaren werkervaring in een (deels) vergelijkbare overheidsfunctie in het ruimtelijk domein. Kennis, ervaring en affiniteit met genoemde thema’s is een pré. Je bent op de hoogte van relevante wet- en regelgeving, trends en ontwikkelingen in het ruimtelijk domein. We zoeken iemand die midden in de samenleving staat, verbindend is, verantwoordelijkheid durft te nemen en goed kan samenwerken. Iemand die vanuit een frisse blik, een stevige brok energie en met nieuwe ideeën en inzichten met deze thema’s aan de slag gaat.

Wij bieden
Een werkomgeving waarin medewerkers elkaar waarderen en denken in oplossingen vanzelfsprekend is. Een dynamische omgeving waarin collega’s aan integrale opdrachten werken, eigen verantwoordelijkheid nemen en open staan voor verandering.
Als je bij de gemeente Sittard-Geleen werkt, heb je goede arbeidsvoorwaarden. Flexibele werktijden maken een goede balans tussen werk en privé mogelijk. Gemeente Sittard-Geleen investeert in haar medewerkers en heeft een ruim opleidingsaanbod.
Als Strategisch Beleidsadviseur Ruimte kun je maximaal € 5.872,=. bruto per maand verdienen (salarisschaal 12) bij een volledige werkweek van 36 uur. Bovenop je salaris bouw je elke maand 17,05% Individueel Keuzebudget (IKB) op. Je bepaalt zelf wanneer je dit laat uitbetalen.

De organisatie
Onze organisatie is in beweging. We zijn op koers naar een flexibele, wendbare en slagvaardige organisatie gericht op haar omgeving. Een organisatie die zich er van bewust is dat een veranderende samenleving vraagt om een veranderende overheid.
Hier hoort bij dat we ruimte geven aan het ondernemerschap van onze medewerkers en initiatieven van inwoners, ondernemers en partners waarderen. Verantwoordelijkheid wordt niet alleen gevoeld maar ook genomen. Onze organisatie bestaat uit twee managementlagen: een directie en teammanagement. De opgaven waar we als gemeente voor staan, zijn ondergebracht in 24 teams die integraal samenwerken. Er werken zo’n 945 medewerkers binnen de gemeentelijke organisatie. In deze functie werk je in het team Ruimtelijke ontwikkeling.

DE STAD
Sittard-Geleen ligt in het smalste deel van Nederland, grenzend aan België en Duitsland: de Euregio Maas-Rijn. Met onze ruim 92.500 inwoners is het de centrumgemeente van de regio en de derde gemeente van de provincie Limburg. Samen met Maastricht, Heerlen en de andere Zuid-Limburgse gemeenten hebben wij de ambitie om één van de aantrekkelijkste regio’s te worden in Europa.

De gemeente ligt in de prachtige Maasvallei met een vloeiende overgang naar het heuvelland. Als aantrekkelijke vestigingsplaats voor bedrijven, onderwijs- en onderzoeksorganisaties komen mensen uit alle windstreken naar Sittard-Geleen. Onderscheidend zijn: automotive (VDL NedCar), logistiek (Barge Terminal), zorg (Zuyderland), chemische industrie (Sabic, OCI), MKB en, niet in de laatste plaats, de Brightlands Chemelot Campus waar innovatie centraal staat. Sittard-Geleen ligt op een knooppunt van infrastructuur met de grootste binnenhaven van Nederland, internationale snelwegen en de directe nabijheid van een vliegveld. Er is een ruim onderwijsaanbod van vmbo-scholen tot universitaire opleidingen die nauw samenwerken met het bedrijfsleven.

Het is prettig wonen, werken en leven in Sittard-Geleen.

Contact
Ben jij enthousiast over deze functie? Solliciteer dan vóór 7 oktober a.s. 2021 via deze link en laat ons weten waarom jij de juiste persoon bent die we zoeken.
De selectiegesprekken zullen plaatsvinden op 12 oktober a.s. in de middag.
Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Leonne Delahaije, teammanager Ruimtelijke ontwikkeling, Leonne.Delahaije@sittard-geleen.nl., tel. 06-39189603.

Voor vragen over de procedure kun je contact opnemen met HR-adviseur Relinde Zits, telefoonnummer 06-50203319, emailadres Relinde.Zits@Sittard-Geleen.nl.

 Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt níet op prijs gesteld.