Ik zoek een stedebouwkundige of planoloog Meer informatie


Gemeente Purmerend zoekt een programmamanager stationsgebied

2 april 2020 Vacatures

Purmerend is zichzelf opnieuw aan het ontdekken. De stad met meer dan 80.000 inwoners ondergaat de komende jaren een grote metamorfose. Van stadje, naar stad als volwaardig onderdeel van de Metropoolregio Amsterdam (MRA). De afgelopen jaren heeft Purmerend gewerkt vanuit de agenda Purmerend 2040 en zijn diverse visies vastgesteld zoals de hoogbouwvisie en de mobiliteitsvisie. Die hebben ervoor gezorgd dat enkele binnenstedelijke transformaties inmiddels in gang zijn gezet en dat er flink wordt gebouwd. Ontwikkelingen met functiemenging, hoogbouw en ruimte voor nieuwe mobiliteit. Helemaal klaar voor de toekomst!

Voor de invulling van deze toekomst zijn wij op zoek naar een Programmamanager Ontwikkeling Stationsgebied Purmerend.

De schaalvergroting en binnenstedelijke verdichting is vooral zichtbaar in het stationsgebied. Het stationsgebied is 1 van de 9 sleutelgebieden van de MRA en is onderdeel van het centrumgebied van Purmerend. Het centrumgebied bestaat uit diverse ontwikkellocaties en een bruisende historische binnenstad. Een gebied met een scala aan voorzieningen, woningen en werkgelegenheid. Met veel ruimte voor innovatie en onderwijs zoals de ontwikkeling van een ICT en export campus.

In dit centrumgebied is ruimte voor 4000-6000 woningen, economische functies, voorzieningen en het realiseren van een ‘vervoersknoop’. Deze knoop verbindt Purmerend met de MRA en de regio, door middel van een uitstekende busverbinding met Amsterdam en de trein naar Zaanstad, Sloterdijk en Schiphol.

Als programmamanager ben je het gezicht van de (her)ontwikkeling het stationsgebied. Voor de stad, voor de regio en voor onze stakeholders. Je weet als geen ander je enthousiasme en kennis over te brengen. Je bent een bevlogen en volwaardige gesprekspartner met politieke en bestuurlijke sensitiviteit. Je bent gepokt en gemazeld in de binnenstedelijke gebiedsontwikkeling en hebt een goed netwerk opgebouwd met vastgoedpartijen. Je weet de eigenaren en externe partners te verleiden om mee te bewegen en de benodigde investeringen te doen in de ambitieuze verdichtingsplannen. Daarnaast weet je de verschillende opgaven en projecten van het stationsgebied en centrumgebied met elkaar te verbinden. Je bent een stevige persoonlijkheid en discussies ga je niet uit de weg. Je weet de teams te inspireren en enthousiasmeren en naar een grotere hoogte te brengen. Je weet de mensen in hun kracht te zetten. Je houdt van aanpakken; bij jou is het glas altijd halfvol.

Eerste opgave: Het vastleggen van commitment

Voor het stationsgebied is onlangs een gebiedsvisie opgesteld en unaniem door de raad vastgesteld. Dit laat zien dat ook het bestuur en politiek de schaalvergroting omarmd en dat deze een lange tijdshorizon aankan. Hiermee kunnen ontwikkelaars, eigenaren, de provincie, MRA, NS en Prorail zich committeren aan de ontwikkeling van het gebied. Dit commitment is nu gaande en moet op korte termijn worden vastgelegd.

Tweede opgave: Het laten vormgeven van het gebied

Ook het stationsgebied maakt deel uit van het centrumgebied. In dit deel zien we ruimte voor 1800 woningen, stedelijke voorzieningen en kantoren. Dit alles in een hoog stedelijke woon- en werkomgeving met een duurzame inrichting. Cruciaal in de transformatie van het stationsgebied is de ontwikkeling van een centraal ov-knooppunt. Het ov-knooppunt vormt de schakel tussen de historische stad en het stationsgebied als nieuw stuk stad. Samen één groot bruisend hart van Purmerend.

Derde opgave: Opzetten van een ontwikkelstrategie

Het is een uitdagende ontwikkeling, met veel verschillende grondeigenaren en opgaven. Een gelaagde aanpak is nodig, met trekkerschap en inspiratie, een wenkend en voldoende concreet perspectief. Met de visie is het zaadje geplant. Nu is het zaak om door te pakken en diverse samenhangende zaken concreet uit te werken. De komende periode zal dan ook gewerkt worden aan een aantal instrumenten zoals een ontwikkelstrategie, masterplan en operationele uitvoeringsplannen. Voor het vervolg zal een projectorganisatie worden opgericht. Het programma omvat meerdere opgaven en deelprojecten waarvoor enkele projectteams worden opgezet. Voor aansturing van en verbinding tussen de teams is de programmamanager verantwoordelijk. Als programmamanager leg je verantwoording af aan de domeindirecteur en wethouder. Jullie vormen samen de stuurgroep. De functie kent een tijdelijk karakter (minimaal 1 jaar).

Ben jij de programmamanager die mee bouwt aan een vernieuwd Purmerend? Solliciteer dan uiterlijk 12 april via deze sollicitatiebutton. De eerste gesprekken zijn gepland op 20 april. Voor de sollicitatie ontvangen wij graag je CV, motivatie maar ook een eerste aanzet voor de juiste aanpak.

Voor meer informatie kan je contact opnemen met Harm-Jan Stalman, programmamanager Purmerend 2040 via 0299-452357.

Het verkrijgen van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een voorwaarde om bij ons te kunnen werken.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.