Ik zoek een stedebouwkundige of planoloog Meer informatie


Gemeente Gooise Meren zoekt Beleidsadviseur Erfgoed 32-36 uur | Bussum

20 december 2018 Vacatures

De afdeling Mens en Omgeving is de integrale beleidsafdeling van de gemeente Gooise Meren. De afdeling ontwikkelt en monitort beleid en voert projecten uit in het fysiek en het sociaal domein. De gemeente Gooise Meren wil een regiegemeente zijn die in haar beleid veel ruimte biedt voor eigen initiatief van inwoners. Dat betekent veel aandacht voor participatie door inwoners bij de ontwikkeling van beleid en waar mogelijk  samenwerking en co-creatie met partners binnen de gemeente en in de regio. De afdeling Mens en Omgeving is een belangrijke schakel in de contacten die de gemeente heeft met haar inwoners en instellingen. De afdeling werkt in samenhangende taakgroepen en ontwikkelt zich van individuele prestatiesturing naar collectieve sturing op resultaat en waarden.

Gemeente Gooise Meren is op 1 januari 2016 ontstaan uit een fusie van de gemeenten Bussum, Muiden en Naarden. Wij beschikken over bijna 500 rijks, provinciale en gemeentelijke monumenten; vier door het rijk aangewezen beschermde stads- en dorpsgezichten (waaronder de twee vestingsteden) en onderdelen van de Stelling van Amsterdam en Nieuwe Hollandse Waterlinie.

Wij zoeken een beleidsadviseur Erfgoed die medeverantwoordelijk is voor het beschermen en in stand houden van de monumenten en andere cultuurhistorisch waardevolle objecten in onze gemeente Gooise Meren. Solliciteer dan naar de functie van:

Beleidsadviseur Erfgoed |32-36 uur | Bussum

 Wat ga je doen?

De gemeente Gooise Meren heeft veel waardevol cultuurhistorisch erfgoed binnen haar grenzen. De komende jaren zullen daarom in het teken staan van het opstellen en uitwerken van nieuw erfgoedbeleid. Binnen de functie ligt het zwaartepunt op het adviseren en beoordelen van aanvragen voor  omgevingsvergunningen voor gebouwde erfgoed en voor ruimtelijke ontwikkelingen waarbij cultuurhistorie en archeologie betrokken zijn.

Je geeft eigenaren en vergunningverleners raad over verbouwingen en restauraties van monumenten waarbij je ook bouwhistorische en cultuurhistorische onderzoeksrapporten beoordeelt. Voor die partijen ben je vraagbaak op het gebied van onder meer de bescherming en instandhouding van monumenten en cultuurhistorie. Je adviseert collega’s bij planologische verzoeken, bouwplannen en bestemmingsplannen. En je denkt mee over de gevolgen van de Omgevingswet voor het werkveld. Je verzorgt de procedure rondom aanwijzing van gemeentelijke monumenten.

Wat vragen wij?

 • HBO werk- en denkniveau;
 • Erfgoedstudie of opleiding op gebied van actuele monumentenzorg;
 • Werkervaring binnen het vakgebied bij bedrijf of overheid;
 • Kennis van architectuurhistorie en ruimtelijke kwaliteit;
 • Bekend met juridische regelgeving over erfgoed;
 • Een evenwichtig en gemotiveerd oordeel over historische waarden.

Competenties

 • Gevoel voor politiek/bestuurlijke verhoudingen;
 • Je bent samenwerkingsgericht, assertief en omgevingsbewust
 • Communicatief goed onderlegd, zowel mondeling als schriftelijk
 • Je bent analytisch en kunt adviezen en voorstellen goed onderbouwen;
 • Je bent besluitvaardig, proactief en resultaatgericht

Waar ga je werken?

De organisatie (380 medewerkers) bestaat uit acht afdelingen en een strategische unit, aangestuurd door de gemeentesecretaris en een directeur. De afdelingen binnen deze domeinen kennen een grote mate van zelfstandigheid. We ontwikkelen door naar een netwerkorganisatie, waarin we vormgeven aan begrippen als eigen initiatief, participatie en financieel gezond. We gaan uit van taakvolwassen medewerkers die (op termijn) in zelfsturende teams werken. Werken bij de Gooise Meren betekent dat je alle ruimte krijgt om het beste uit jezelf te halen en verantwoordelijkheid krijgt.

De nieuwe gemeente Gooise Meren is een zeer aantrekkelijke woon- en verblijfomgeving. Een gemeente met een hoog voorzieningenniveau voor wonen, recreëren, werken en ondernemen, met veel aandacht voor duurzaamheid. Waar inwoners zich kunnen ontplooien en zelf (mede) vormgeven aan hun eigen leefomgeving, samen met de gemeente.

 

In de gemeente wonen en leven bijna 60.000 inwoners, die vanuit dit gebied hun bijdrage leveren aan het economische, culturele en wetenschappelijke kloppend hart van de Randstad.

‘Samen wonen, werken, ondernemen en recreëren in een groen en historisch gebied’, dat is de missie van de gemeente Gooise Meren.

Ons aanbod

Het salaris is maximaal € 3.805 bruto per maand (schaal 9) , bij een volledige werkweek. Per 1 januari 2017 is het Individueel Keuzebudget (IKB) ingevoerd. Vakantiegeld (8%), eindejaarsuitkering (6%), levensloopbijdrage en sommige vakantie-uren worden omgezet in het IKB. Het IKB kan naar eigen keuze ingezet worden, bijvoorbeeld voor extra verlof, maar het kan ook uitbetaald worden op het moment dat jouw dat uitkomt. De gemeente Gooise Meren kent hiernaast een goed pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden. Het betreft een aanstelling voor de duur van een jaar met uitzicht op een vaste aanstelling bij goed functioneren.

Informatie

Als je meer informatie wil over deze functie, kun je contact opnemen met Henk Groen, afdelingshoofd Mens en Omgeving h.groen@gooisemeren.nl of 06-12985981.

Belangstelling

Solliciteer voor 10 januari 2019 via een brief met een bondige motivatie en een curriculum vitae via deze sollicitatiebutton.  Vermeld dat het gaat om de vacature Beleidsadviseur erfgoed bij Mens en Omgeving.

De sollicitatieprocedure

Deze vacature wordt tegelijkertijd intern en extern opengesteld.

De selectiegesprekken vinden plaats in de week van 14 januari 2019.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.