Ik zoek een stedebouwkundige of planoloog Meer informatie


Gemeente Dordrecht zoekt Senior Stedenbouwkundige | 36 uur

15 november 2018 Vacatures

Als senior stedenbouwkundige werk je mee aan een ambitieus programma voor Dordrecht; binnen de bestaande stad moeten grote aantallen woningen worden gebouwd waarbij vraagstukken spelen op het gebied van mobiliteit, klimaatadaptatie en duurzaamheid. jij neemt hierin de voortrekkersrol. Je bent gesprekspartner voor externe partijen en vertaalt initiatieven, visies en ideeën naar creatieve en realistische stedenbouwkundige ontwerpen.

Senior Stedenbouwkundige

Dordrecht, 36 uur per week

Wat ga bij ons doen?

Je bent onderdeel van één of meer multidisciplinaire projectteams en speelt daarin een sleutelrol in het bedenken van creatieve oplossingen en in het enthousiasmeren van collega’s, opdrachtgevers en stakeholders. Je vertaalt ruimtelijke en maatschappelijke ontwikkelingen naar gebieds- en ontwikkelvisies. Uiteraard ben je  verantwoordelijk voor je eigen projecten en de stedenbouwkundige inbreng in integrale projecten.

Dit doe je niet alleen van achter je bureau, maar samen met stakeholders en inwoners in de stad. Afhankelijk van het onderwerp fungeer je als ontwerper van strategisch beleid, projectleider of regisseur. Maar altijd vanuit de stedenbouwkundige ontwikkelingen en ambities voor de stad.

Je zorgt voor duidelijke kaders en uitgangspunten waarmee de markt wordt uitgedaagd. Met integrale ontwerpen en een interactieve houding draag je bij aan de ontwikkeling van de stad. Binnen het vakteam wordt gewerkt aan grote projecten waaronder het Gezondheidspark, Leerpark, Stadswerven en Amstelwijck. De komende jaren liggen er uitdagende opgaven in de stationsomgeving en het versterken van de groen-blauwe structuur binnen de verdichtingsopgave.

Het werkterrein is breed en speelt zich af op verschillende schaalniveaus: van strategische visies tot concrete inrichtingsplannen , van regio/stad tot inrichting van de buitenruimte. Je verkent via ontwerpend onderzoek nieuwe opgaven en kansen voor de stad en presenteert deze makkelijk en met enthousiasme  zodat breed draagvlak wordt gecreëerd.

De senior stedenbouwkundige vervult een regiefunctie voor ontwerp- en beheeropgaven binnen de landschappelijke en stedenbouwkundige context en coördineert werkzaamheden en projecten vanuit de vakdiscipline.

 

Wat neem je mee?

  • Een afgeronde opleiding Stedenbouw aan een Technische universiteit of een Master aan de Academie voor Bouwkunst aangevuld met minimaal 5 jaar relevante werkervaring waaronder het ontwerpen op verschillende schaalniveaus.
  • Net als iedere medewerker van de gemeente Dordrecht beschik je over de vaardigheid om goed samen te kunnen werken en vertrouwen te geven, verantwoordelijkheid te dragen en het initiatief te nemen. Voor deze functie ben je je sterk bewust van de omgeving waarbinnen je werkt (werkervaring opgedaan met bestuurlijke processen en gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen).
  • Je oordeelsvermogen en overtuigingskracht is sterk ontwikkeld net als je analytisch en onderzoekend vermogen.

Waar kom je te werken?

Je bent onderdeel van het zelfsturend vakteam Stedenbouw (10 pers.) waar collegialiteit, een goede werksfeer en een stimulerende werkomgeving van groot belang zijn. Samen werken we met veel plezier aan de grote ambities die de gemeente op ruimtelijk gebied heeft. We werken vanuit een integraal en interactief proces met een ontwerpende en beeldende invalshoek aan de ruimtelijke vormgeving en functionele ordening van stad en regio. De taken worden in goed onderling overleg verdeeld, waarna je zelfstandig aan de slag gaan met de uitvoering. Het vakteam Stedenbouw is onderdeel van het cluster Stad binnen het kernteam Ruimtelijke Ontwikkeling, Stedenbouw en Wonen.

Wat bieden wij je?

Een functie met een prachtige mix aan projecten waar je je talent kwijt kunt en je verder kunt blijven ontwikkelen. Je krijgt veel verantwoordelijkheid en vrijheid om je werk te doen en in te richten, uiteindelijk is het resultaat wat telt. Het salaris is afhankelijk van opleiding en ervaring en wordt gebaseerd op schaal 11 (Car-Uwo). Producten die onder meer tot het werkpakket van de stedenbouwkundigen behoren zijn: gebiedsvisies, masterplannen, stedenbouwkundige ontwerpen, inrichtingsvisies, ontwerp openbare ruimte. Vaak werk je aan verschillende opdrachten tegelijkertijd.

Wij zijn een moderne werkgever. Wij kennen uitstekende arbeidsvoorwaarden op het gebied van reiskosten, flexibele werktijden, verlofregelingen, studiefaciliteiten en pensioen. Daarnaast beschik je als medewerker over een Individueel Keuze Budget van 17,05% van je bruto jaarsalaris. Je beheert dit budget zelf en je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om dit (of een deel hiervan) te laten uitbetalen of er vakantie uren van te kopen.

Solliciteren of meer weten?

Je kunt direct online solliciteren door te klikken op deze sollicitatiebutton. Als je meer wilt weten over deze functie, neem dan contact op met Edwin van Son, Strategisch adviseur Stedenbouw 078-7704933 of Heleen Kromkamp, Clustermanager Stad 078- 7704907.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.