Ik zoek een stedebouwkundige of planoloog Meer informatie


Gemeente Den Haag zoekt een senior stedenbouwkundige | 36 uur

21 januari 2020 Vacatures

Wat ga je doen?
Als bevlogen senior stedenbouwkundige met hart voor de publieke zaak ga je stad en regio met elkaar verbinden. Den Haag groeit en kent een internationaal uitgesproken profiel, een divers samengestelde bevolking en verschillende hotspots. Je staat samen met je team voor de uitdaging om óók de nieuwe bewoners, bezoekers en ondernemers een attractieve en inspirerende werk- en leefomgeving te bieden. Den Haag is de nationale overheids- en dienstenstad én een mondiaal knooppunt van kennis en innovatie op het gebied van vrede & recht, bestuur en veiligheid. Met een aantrekkelijke binnenstad, toonaangevende musea, uitgestrekte parken en elf kilometer kust, maar ook met kwetsbare wijken waar armoede en gezondheid om aandacht vragen.

Je hebt een belangrijke rol in de strategiebepaling en de nieuwe plannen omtrent gebiedsontwikkeling. Je bent een autoriteit in je vakgebied en in staat om inspiratie en sturing te geven aan de ontwerpkracht van de afdeling Stedenbouw & Planologie. Als ervaren stedenbouwkundige ben je onderdeel van één of meer multidisciplinaire projectteams waar je ruimtelijke en maatschappelijke ontwikkelingen vertaalt naar gebieds- en ontwikkelvisies. Dit doe je niet alleen van achter je bureau, maar samen met stakeholders en inwoners in de stad. We verwachten van jou een strategische en creatieve bijdrage aan complexe ruimtelijke opgaven. Je kunt hierbij denken aan de introductie van vernieuwende manieren van werken, zoals vanuit de stad werken of duurzame stadsontwikkeling. Het gebiedsteam Centrum werkt aan opgaven in Centrum/binnenstad en Laak. Dit gebied wordt gekenmerkt door een grote variatie aan opgaven in gebieden die zeer verschillend zijn, van bruisend kernwinkelgebied tot groen woongebied aan de rand van stad, van historisch stadsgezicht tot stadsvernieuwingswijk. Het team werkt gezamenlijk aan het hart van de stad, vormt het ruimtelijk geweten en waakt over de ruimtelijke kwaliteiten in een periode waarin de stad groeit en transities ondergaat. Je buigt je over overkoepelende vraagstukken in dit gebied die betrekking hebben op zowel de toekomst van de binnenstad als ook de aangrenzende wijken:

 • Hoe ontwikkelt de binnenstad zich verder als winkel- en toeristisch hart van de stad?
 • Hoe zal het belang van de binnenstad als centraal gebied tussen de ontwikkelingen van het Central Innovation District en de Internationale Zone verder uitgebouwd kunnen worden?
 • Hoe kunnen de bestaande gebieden een kwaliteitsimpuls geven en ontlenen aan de ontwikkelingen in het aangrenzende Central Innovation District?
 • Op welke wijze kan vergroening en kwaliteitsverbetering van het openbaar gebied in de bestaande gebieden ingezet worden ter vergroting van de leefbaarheid, bijdragen aan klimaatadaptatie, versterken van economische en toeristische kracht?
 • Hoe kan de mobiliteitstransitie (walkable city, schaalsprong OV) als motor voor gebiedsontwikkeling dienen en een kwaliteitsimpuls geven?
 • Hoe kan de bestaande stad bijdragen aan de intensivering en groei van de stad met behoud en versterking van zijn ruimtelijke karakteristieken en kwaliteiten?

Dit vraagt om integraal denken, expertise, ervaring, gevoel voor de context en bestuurlijke sensitiviteit zodat gewerkt kan worden op meerdere schaalniveaus; strategische visie, integratie en vertaling van verschillende beleidsvelden tot concrete toekomstperspectieven en concrete kennis en inbreng in diverse ontwikkelopgaven en openbare ruimte projecten. Je hebt oog voor zowel de inhoud als het proces. Je pakt nieuwe initiatieven en opgaven op en bent strategisch sparringpartner voor de stadsstedenbouwer en de directie bij complexe- en politiek-bestuurlijk gevoelige dossiers. Als senior stedenbouwkundige vervul je een coördinerende rol binnen het team Centrum. Je ondersteunt het management van Stedenbouw & Planologie met de inhoudelijke aansturing. Hierin ben je verantwoordelijk voor de verdeling van de werkzaamheden en begeleid je de intake van nieuwe opdrachten. Je bewaakt de kwaliteit van de uitvoering van werkzaamheden binnen het team, dit doe je samen met de senioren en/of de gebiedsverantwoordelijke stedenbouwkundigen. Je haalt het beste in je collega’s naar boven door middel van coaching en je werkt mee aan teambuilding binnen het team. Gemiddeld ben je hier 6 á 8 uur per week mee bezig, voor het grootste deel van de werktijd ben je “gewoon” bezig je werkzaamheden als stedenbouwkundige. Verder neem je deel aan stuurgroepen en heb je nauw contact met het managementteam en andere coördinatoren binnen de afdeling Stedenbouw & Planologie.

Wat vragen wij?
In onze nieuwe collega zien wij een senior stedenbouwkundige die ook een coördinerende rol op zich weet te nemen. Je bent een waardige sparringpartner voor bestuurders, de ambtelijke organisatie én voor al onze externe stakeholders. Uit jouw portfolio en referenties blijken jouw uitstekende kennis, vaardigheden en ontwerpkracht, die je graag maatschappelijk wilt benutten.

Ben jij overtuigend én een natuurlijke verbinder? Heb je brede kennis en ervaring met zowel inhoud als proces? Beschik jij over een grote dosis bestuurlijke sensitiviteit? Kun je door schalen heen denken? Houdt je van dynamiek en kun je snel schakelen? Ben je in staat om vanuit je vakkundigheid goed samen te werken, maar kun je zelfstandig net zo goed resultaten boeken?

Beschik je ook over;

 • een WO-opleiding; Master Stedenbouw aan een technische universiteit of de Academie voor Bouwkunst
 • een visie op toekomstige stedelijke ontwikkeling en ben je in staat deze te verbinden met andere afdelingen en partners
 • uitstekende communicatieve vaardigheden; zowel in tekst als verbeelding
 • minstens 2- 3 jaar werkervaring op het vakgebied
 • Beheersing van de Nederlandse taal

Dan verwelkomen wij jou graag op onze afdeling!

Wat bieden wij?
Je komt te werken in een team bij een bijzondere afdeling waarbij je met jouw inbreng de afdeling inspireert en bijdraagt aan het zetten van grote stappen. Je bent onderdeel van een creatieve en strategische voorloper op het gebied van ‘samen stadmaken’. Wij maken ruimte voor de stad, maar ook voor mensen die bij ons werken. Dat levert jou de kans op om een stempel te drukken op de toekomst van Den Haag. Als senior stedenbouwkundige heb je een veelomvattende en verantwoordelijke functie. Je krijgt de gelegenheid om bij te dragen aan de verdere professionalisering van de afdeling Stedenbouw en Planologie en kunt daarbij volop je talenten benutten.

Daarnaast bieden wij;

 • een tijdelijke arbeidsovereenkomst voor de duur van 12 maanden. Heb je bij de gemeente Den Haag een arbeidsovereenkomst voor onbetaalde tijd of heb je recht op een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd in verband met de ketenbepaling, dan behoud je je arbeidsrecht;
 • een salaris van minimaal €4.683,- en maximaal €6.240,- bruto per maand op basis van een volledige (36-urige) werkweek (schaal 13) waarbij voor zeer ervaren kandidaten een arbeidsmarkttoelage bespreekbaar is;
 • een 36-urige werkweek en de ruimte om compensatieverlof op te bouwen.

Ook kun je rekenen op een uitgebreid  arbeidsvoorwaardenpakket, zoals:

 • diverse opleidings- en ontwikkelmogelijkheden;
 • opname in het ABP-pensioenfonds;
 • een maandelijkse bijdrage aan de ziektekostenverzekering;
 • een individueel Keuzebudget (IKB) ter waarde van 17,05% bovenop jouw salaris wat je naar keuze kunt inzetten voor bijvoorbeeld: extra verlof, salaris of lidmaatschap van de sportschool gevestigd in het Stadhuis.

Wie zijn wij?
De afdeling Stedenbouw & Planologie is onderdeel van de portefeuille Economie, Mobiliteit en Ruimte binnen de dienst Stedelijke Ontwikkeling. Met circa 60 collega’s maakt de afdeling ‘ruimte voor de stad’, bevordert de ruimtelijke en functionele samenhang van de stad en haar omgeving op verschillende schaalniveaus, en verbindt ontwikkelingen op korte termijn met het perspectief op de lange termijn. De afdeling doet dat als creatieve en strategische denktank, als gemeentelijke belangenbehartiger, als maker en adviseur in planologische trajecten en als voorloper op het gebied van ´samen stadmaken´.

De afdeling maakt niet alleen ruimte voor de stad, maar ook voor de mensen die bij de afdeling werken. Wij geloven dat dat onze toegevoegde waarde voor de stad het best tot z´n recht komt in een sfeer van professionaliteit, openheid en respect, collegiale en inspirerende samenwerking.

De afdeling kent de volgende clusters van werkzaamheden:

 • Stedenbouwkundige & planologische advisering en ondersteuning bij projecten in de stadsdelen;
 • Juridisch-planologische kaderstelling en advisering bouwplannen;
 • Uitwerking strategische Agenda ‘Ruimte voor de Stad’ en voorbereiding Omgevingsvisie;
 • Agendavorming en belangenbehartiging op regionaal niveau en metropool MRDH;
 • Visievorming toekomstbestendige stad (energietransitie, klimaatbestendigheid) met aantrekkelijke buitenruimte.

Het management van de afdeling Stedenbouw & Planologie bestaat uit een afdelingshoofd (de stadsstedenbouwer), een afdelingsmanager en 2 adjunct-afdelingsmanagers. Het afdelingshoofd is inhoudelijk eindverantwoordelijk voor de producten en diensten van de afdeling. Vanwege het recente vertrek van het afdelingshoofd, zijn taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden tijdelijk over een aantal andere functionarissen verdeeld. De afdelingsmanager en adjunct-managers zijn verantwoordelijk voor personeel, organisatie, financiën en overige bedrijfsvoering zaken. Het management wordt voor inhoudelijke aansturing ondersteund door de coördinatoren van de 5 gebiedsteams en 2 themateams binnen de afdeling.

De afdeling Stedenbouw & Planologie heeft in een flexibele werkomgeving haar thuisbasis op het Stadhuis Den Haag.

Meer weten en solliciteren?
Hebben wij je interesse gewekt en wil jij jouw ervaring inzetten voor een mooie stad? Solliciteer hier dan op de gave functie senior stedenbouwkundige. Wil je eerst meer weten over de inhoud van de functie of de sollicitatieprocedure? Bel of stuur een e-mail naar Hanneke Schippers: 06-52672166 / hanneke.schippers@denhaag.nl