Ik zoek een stedebouwkundige of planoloog Meer informatie


Gemeente Den Haag zoekt een senior stedenbouwkundige | 36 uur

19 november 2020 Vacatures

Ben jij de bevlogen senior met hart voor de publieke zaak die bijdraagt aan een leefbaar en toekomstbestendig Den Haag?

De stad Den Haag groeit fors, kent een internationaal uitgesproken profiel, een divers samengestelde bevolking en verschillende toeristische hotspots. We staan voor de uitdaging om ook die nieuwe bewoners, bezoekers en ondernemers een attractieve en inspirerende werk- en leefomgeving te bieden. Adviseer èn inspireer jij Den Haag bij het oplossen van complexe ruimtelijke vragen die altijd een maatschappelijke impact hebben? Lees dan verder!

Wat ga je doen?
Den Haag is de nationale overheids- en dienstenstad én een mondiaal knooppunt van kennis en innovatie op het gebied van vrede & recht, bestuur en veiligheid. Met een aantrekkelijke binnenstad, toonaangevende musea, uitgestrekte parken en elf kilometer kust, maar ook met kwetsbare wijken waar armoede en gezondheid om aandacht vragen. Als het gaat om de toekomst van Den Haag is een hoofdrol weggelegd voor de ruim 60 medewerkers van de afdeling Stedenbouw & Planologie. Zij maken ‘ruimte voor de stad’ en verbinden ontwikkelingen op korte termijn met perspectief op lange termijn. In een sfeer van professionaliteit, openheid, respect, en collegiale en inspirerende samenwerking, omdat wij geloven dat onze toegevoegde waarde op die manier het best tot z´n recht komt.
Als senior stedenbouwkundige en coördinator ben je op inhoud verantwoordelijk voor de werkzaamheden van team Internationale Kustzone. Je borgt de kwaliteit en samenhang van ontwikkelingen en agendeert nieuwe opgaven in het gebied. Samen met het team zet je je in om de identiteit van Den Haag als ‘internationale kuststad voor iedereen’ te koesteren, herkenbaar te houden en toekomstbestendig te maken. Je adviseert over stedenbouwkundige onderdelen bij ruimtelijke plannen en opgaven, waaronder:

 • Ruimte maken voor internationale kennisinstellingen in de internationale zone;
 • Betere verbindingen maken tussen stad en recreatie- en groengebieden, zoals Nationaal Park Hollandse duinen;
 • Het verder brengen van het Kust Gezond programma, met kaders en voorstellen voor de vernieuwing van gebouwen en buitenruimte in Scheveningen Bad;
 • De kust beter bereikbaar maken door ruimte te maken voor nieuwe mobiliteiten van stad naar zee, zoals een HOV lijn naar de kust;
 • Ruimte maken voor de energietransitie, zoals het verduurzamen van de woningbouwvoorraad;
 • Het kustgevoel vergroten door ruimte te maken voor groene buitenruimte en duinlandschap in de stad.

Je gaat deelnemen aan multidisciplinaire projectteams waar je ruimtelijke en maatschappelijke ontwikkelingen vertaalt naar gebieds- en ontwikkelvisies. Verder pak je nieuwe initiatieven en opgaven op, samen met stakeholders en inwoners in de stad.

We verwachten van een senior stedenbouwkundige het volgende:

 • Je signaleert, verkent en vertaalt relevante trends en ontwikkelingen in de samenleving naar stedenbouwkundige en planologische keuzes en acties voor de gemeente Den Haag;
 • Je anticipeert en adviseert op politiek gevoelige dossiers richting directie en bestuur;
 • Je stemt af met partners over ruimtelijke vraagstukken waarbij je, in goede afstemming met deskundigen vanuit het concern op het gebied van onder meer economie, mobiliteit, en wonen het integrale Haagse belang op de kaart zet.

Wat vragen wij?

Je bent een betrouwbare en integere adviseur, die vanuit een goed bestuurlijk en politiek inzicht met de nodige souplesse opereert. Je hebt affiniteit met het werken in een politiek bestuurlijke omgeving en het vermogen strategisch beleid te vertalen naar concrete uitvoering. Het schrijven van (bestuurlijke) documenten/adviezen gaat je uitstekend af. Je bent bovendien sterk in samenwerking en zoekt altijd de verbinding.
Verder beschik je over:

 • Een WO-opleiding: studie Stedenbouw aan een Technische Universiteit of een Master aan de Academie voor Bouwkunst (afgerond);
 • Minstens vijf jaar werkervaring in het vakgebied;
 • Aantoonbare ervaring in het opstellen en uitdragen van adviezen op directieniveau;
 • Aanvullend op kennis en ervaring, hechten wij nadrukkelijk waarde aan een goede match op persoonlijkheid, drijfveren en ambities.

Aanvullend verwachten wij dat je:

 • Een brede kennis van en ervaring met zowel de inhoud als het proces hebt;
 • Door de schalen heen denken kunt denken;
 • Je overtuigend bent en een natuurlijke verbinder;
 • Feedback kunt geven en ontvangen;
 • Beschikt over een flinke dosis bestuurlijke sensitiviteit;
 • Houdt van dynamiek en snel kunt schakelen;
 • Vanuit je vakkundigheid goed kunt samenwerken, maar zelfstandig net zo goed resultaten voor elkaar krijgt.

Wat bieden wij?
Je bent onderdeel van een creatieve en strategische voorloper op het gebied van ‘samen stadmaken’. Wij maken ruimte voor de stad, maar ook voor mensen die bij ons werken. Dat levert jou de kans op om een stempel te drukken op de toekomst van Den Haag. Als senior stedenbouwkundige heb je een veelomvattende en verantwoordelijke functie bij een bijzondere afdeling. Je krijgt de gelegenheid om bij te dragen aan de verdere professionalisering van de afdeling Stedenbouw en Planologie en kunt daarbij volop je talenten benutten. Verder bieden wij:

 • een salaris van minimaal € 4.279,- en maximaal € 5.872,- bruto per maand op basis van een volledige (36-urige) werkweek (schaal 12);
 • een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd voor de duur van 12 maanden, eventueel met proeftijd. Bij goed functioneren is er mogelijkheid tot verlenging of een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Heb je bij de gemeente Den Haag een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd of heb je recht op een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd in verband met de ketenbepaling, dan behoud je je arbeidsrecht;
 • een 36-urige werkweek, met de mogelijkheid om maximaal 4 uur per week compensatieverlof op te bouwen.

Ook kun je rekenen op een uitgebreid arbeidsvoorwaardenpakket, zoals:

 • diverse opleidings- en ontwikkelmogelijkheden;
 • opname in het ABP-pensioenfonds;
 • een maandelijkse bijdrage aan de ziektekostenverzekering;
 • een individueel Keuzebudget (IKB) ter waarde van 17,05% bovenop jouw salaris wat je naar keuze kunt inzetten voor bijvoorbeeld: extra verlof, salaris of lidmaatschap van de sportschool gevestigd in het Stadhuis.

Meer weten?
Voor meer informatie over deze functie en de sollicitatieprocedure kun je contact opnemen met Jessica van Vugt, afdelingsmanager Stedenbouw & Planologie, op telefoonnummer 06-52485965 of jessica.vanvugt@denhaag.nl

Extra informatie:

 • een assessment maakt deel uit van de sollicitatieprocedure;
 • het opvragen van referenties kan een onderdeel zijn van de procedure;
 • het aanleveren van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) kan deel uitmaken van de procedure;
 • wij nemen alleen sollicitaties in behandeling die binnen komen via het platform www.werkenvoordenhaag.nl; de link verwijst je direct door naar de vacature.
 • meer over onze arbeidsvoorwaarden vind je op www.werkenvoordenhaag.nl/arbeidsvoorwaarden
 • indien we niet fysiek met sollicitanten in gesprek kunnen i.v.m. de ontwikkelingen rond het Coronavirus, zullen de sollicitatiegesprekken online met de applicatie Microsoft Teams plaatsvinden.