Ik zoek een stedebouwkundige of planoloog Meer informatie


Gemeente Den Haag zoekt een expert stedenbouw

4 augustus 2020 Vacatures

Ben jij overtuigend, verbindend en kun je academische en maatschappelijke werkelijkheden in hoogwaardige samenhang aan elkaar koppelen?

Breng jij de Haagse stedenbouw naar een hoger niveau? Ben jij overtuigend, verbindend en kun je academische en maatschappelijke werkelijkheden in hoogwaardige samenhang aan elkaar koppelen? Bekijk dan wat je in en voor Den Haag kunt doen!

Wat ga je doen?
De expert stedenbouw is binnen de afdeling Stedenbouw & Planologie de eerst inhoudelijk verantwoordelijke voor het vakgebied stedenbouw. Zowel inhoudelijk als in je vermogen tot verbinden, samenwerken, advieskracht en integraal kunnen denken, heb je een voorbeeldrol naar de rest van de afdeling. De stedenbouwkundige vragen en uitdagingen in Den Haag zijn in grote lijnen vergelijkbaar met die van de andere grote gemeenten: hoe borgen we wonen, werken, mobiliteit, buitenruimte en zorg voor het milieu in een kwalitatief hoogwaardige samenhang?
De omstandigheden in Den Haag zijn echter wél bijzonder: stad aan zee, een sterke internationale oriëntatie en beperkte mogelijkheden voor uitbreiding. Dat vraagt om een expert op het vakgebied stedenbouw die in staat is om op alle niveaus binnen de organisatie en daarbuiten betrokkenen te overtuigen tot het ruimtelijk verder brengen van de gemeentelijke opgave. Je scope richt zich hierbij op de middellange en lange termijn. Je signaleert trends en ontwikkelingen in de samenleving en vertaalt deze naar opgaven en strategische keuzes op het gebied van stedenbouw.
Daarbij focus je op het schaalniveau van de lange lijnen en zet je, samen met coördinatoren van de afdeling, de inhoudelijke koers van de afdeling uit. Je geeft richting en vorm aan de ontwikkeling en positionering van stedenbouw binnen de gemeente Den Haag in (inter)nationaal verband.
Je initieert en stimuleert nieuwe onderzoeksrichtingen en bent innovatief, kunt omdenken. Je ontwikkelt, implementeert en evalueert praktische methoden, technieken en instrumenten die het vakgebied laten aansluiten op maatschappelijke trends. Bovendien ontwikkel en onderhoud je netwerken op landelijk en gemeentelijk niveau gericht op de opgave van de gemeente en stimuleer je kennisuitwisseling en samenwerkingsverbanden met andere kennis- en onderwijsorganisaties.
Je zorgt dat kennis de organisatie in komt en zich verspreidt waar het nodig is, op de juiste plaats en op het juiste moment. Ook draag je als vertegenwoordiger van Den Haag je kennis en ervaring extern uit. Als expert ben je een belangrijke schakel in de kwaliteitsbewaking en neem je onder meer deel aan kwaliteitsteams en ACOR. Daarnaast coach je de senior stedenbouwkundigen van de verschillende deelgebieden binnen Den Haag.

Van grote gebiedsontwikkelingen in de Binckhorst, CID en Zuid-West en versterking van bestaande kwaliteit in gebieden als het Centrum en de Internationale Zone aan de Kust en van visie tot realisatie: jouw bijdrage brengt de Haagse stedenbouw naar een hoger niveau.

Wat vragen wij?
Je hebt een wo werk- en denkniveau en minimaal 5 jaar ervaring op vergelijkbaar strategisch niveau. Je hebt aantoonbare affiniteit met openbare ruimte opgaven en behartiging van het publieke belang. Je drive om je kennis op peil te houden is even groot als je drive om die kennis uit te dragen en in uiteenlopende vormen toe te passen waarbij je resultaatgericht én verbindend te werk gaat. Publicaties en lezingen op eigen naam zijn een pré. Verder beschik je over conceptueel vermogen, adviesvaardigheid, overtuigingskracht en een netwerk binnen kennis- en onderwijsinstellingen. Niet onbelangrijk: je bent sterk in het coachen van collega’s binnen de afdeling en zoekt actief de samenwerking zowel intern als extern op.

Wat bieden wij?
Een functie waarbij je als boegbeeld en specialist van de afdeling op strategisch niveau bijdraagt aan goede ruimtelijke ordening van de stad.
Ook kun je rekenen op:

 • een salaris van maximaal €6.924 bruto per maand (schaal 14);
  per 1 oktober 2020 stijgen de lonen met 1 procent;
 • een arbeidsovereenkomst op proef voor de duur van 12 maanden die we bij goed functioneren graag omzetten in een vast dienstverband. Heb je bij de gemeente Den Haag een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, dan behoud je je arbeidsrecht;
 • een 36-urige werkweek, met ruimte om compensatieverlof op te bouwen.

Daarnaast hebben we voor jou een uitgebreid arbeidsvoorwaardenpakket, zoals:

 • diverse opleidings- en ontwikkelmogelijkheden;
 • opname in het ABP-pensioenfonds;
 • een maandelijkse bijdrage aan de ziektekostenverzekering;
 • een individueel Keuzebudget (IKB) ter waarde van 17,05% bovenop je salaris, dat je naar keuze kunt inzetten voor bijvoorbeeld extra verlof of salaris.

Wie zijn wij?
Het vakgebied stedenbouw is binnen Dienst Stedelijke Ontwikkeling ondergebracht in de afdeling Stedenbouw & Planologie. In het belang van de stad werkt de afdeling aan een goede ruimtelijke ordening vanuit een samenhangend en aansprekend toekomstperspectief. De afdeling staat voor de ruimtelijke en functionele samenhang van de stad en haar omgeving en legt daarbij vooral de verbinding tussen de ontwikkeling op korte termijn en het perspectief op de lange termijn. De afdeling zorgt van daaruit voor de strategische belangenbehartiging op verschillende schaalniveaus.

De afdeling Stedenbouw & Planologie is onderdeel van de portefeuille Economie, Mobiliteit en Ruimte binnen de dienst Stedelijke Ontwikkeling. Met circa 60 collega’s maakt de afdeling niet alleen “ruimte voor de stad”, maar ook voor de mensen die bij de afdeling werken. Wij geloven dat onze toegevoegde waarde voor de stad het best tot zijn recht komt in een sfeer van professionaliteit, openheid en respect, collegiale en inspirerende samenwerking. De expert stedenbouw valt hiërarchisch rechtstreeks onder de afdelingsmanager.

Meer weten?
Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met John Westrik, interim expert stedenbouw, op telefoonnummer (06) 54 74 40 17. Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure kun je contact opnemen met Jessica van Vugt, afdelingsmanager S&P, op telefoonnummer (06) 52 48 59 65.

Wil je solliciteren?
Klik dan hier, je wordt dan doorgeleid naar de vacature op www.werkenvoordenhaag.nl

Extra informatie
Meer over onze arbeidsvoorwaarden vind je op www.werkenvoordenhaag.nl/arbeidsvoorwaarden.

 • Afhankelijk van je opleiding en werkervaring kun je in de aanloopschaal geplaatst worden.
 • Het opvragen van referenties kan een onderdeel zijn van de procedure.
 • Het aanvragen van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) kan deel uitmaken van de procedure.
 • Indien we niet fysiek met sollicitanten in gesprek kunnen i.v.m. de ontwikkelingen rond het Coronavirus, zullen de sollicitatiegesprekken online met de applicatie Microsoft Teams plaatsvinden.