Ik zoek een stedebouwkundige of planoloog Meer informatie


Bureau Architectenregister zoekt twee stedenbouwkundigen voor de Commissie Beroepservaringperiode Zelfstandige Route

2 november 2021 Vacatures

Wie een diploma heeft behaald in de discipline stedenbouw, tuin- en landschapsarchitectuur, interieurarchitectuur of architectuur en ingeschreven wil worden in het architectenregister, moet een tweejarige beroepservaringperiode doorlopen. Bij een Academie van Bouwkunst is de beroepservaringperiode onderdeel van de opleiding.

Er zijn twee mogelijke routes: de geïntegreerde en de zelfstandige/individuele. Bureau Architectenregister biedt de zelfstandige route van de beroepservaringperiode aan. Tijdens deze periode moeten deelnemers werken in de discipline waarmee zij ingeschreven willen worden, een mentor hebben die minimaal drie jaar is ingeschreven in het architectenregister, een logboek en persoonlijk ontwikkelplan maken en drie gesprekken hierover voeren met een onafhankelijke commissie. Deze commissie adviseert Bureau Architectenregister of een deelnemer de beroepservaringperiode met goed gevolg heeft doorlopen. De inhoud van de beroepservaringperiode is door Bureau Architectenregister vastgelegd in de Regeling Beroepservaringperiode.

Commissie
De commissie Stedenbouw bestaat uit twee leden die afwisselend voorzitter zijn. Nadat de Rijksbouwmeester gehoord is, benoemt het bestuur van Bureau Architectenregister een commissielid voor een periode van in beginsel vier jaar. Commissieleden krijgen een vastgestelde vergoeding en worden gefaciliteerd door Bureau Architectenregister. Gesprekken met deelnemers vinden online of in Den Haag plaats, gemiddeld op zes dagen in een kalenderjaar.

Taken commissie

 • bestuderen documenten deelnemers
 • tijdens de gesprekken op een positieve manier stimuleren van deelnemers en richting geven aan de beroepservaring van de deelnemers
 • evalueren en beoordelen van de vorderingen van deelnemer
 • controleren van de verslagen van de gesprekken
 • advies geven aan Bureau Architectenregister over de vraag of een deelnemer de beroepservaringperiode met goed gevolg heeft doorlopen
 • advies geven aan Bureau Architectenregister over het al dan niet verlenen van vrijstelling

Functie-eisen

 • ingeschreven in het architectenregister als stedenbouwkundige
 • brede kennis van en ruime ervaring op het vakgebied, zelfstandig of in loondienst
 • ervaring met het begeleiden en beoordelen van jonge vakgenoten
 • goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal
 • kennis en/of affiniteit met het Nederlandse onderwijssysteem is een pre
 • integer

Bureau Architectenregister is een inclusieve organisatie. Een organisatie die ruimte biedt aan iedereen en die de kracht van diversiteit gebruikt om samen betere resultaten te halenvoor Nederland. Inclusief betekent dat iedereen zich betrokken en gewaardeerd voelt; niet ondanks, maar dankzij verschillen.
Als jij je herkent in deze vacature, nodigen we je van harte uit om te om te solliciteren.

Procedure
Geïnteresseerd? Je kunt je brief met curriculum vitae uiterlijk 22 november 2021 richten
aan de directeur, Jorrit Rosema, en e-mailen naar sartz@architectenregister.nl waarbij je in
het onderwerp veld aangeeft dat het een sollicitatie naar de functie van commissielid
beroepservaringperiode stedenbouw betreft.
De procedure bestaat uit in ieder geval een gesprek met een commissie die door Bureau Architectenregister wordt samengesteld. Heb je nog vragen over de functie? Dan kun je contact opnemen met Marilou Remmelts,
coördinator van de zelfstandige route, via BEP@architectenregister.nl.

Bureau Architectenregister
Bureau Architectenregister is een publiekrechtelijk zelfstandig bestuursorgaan (zbo)
dat uitvoering geeft aan de Wet op de architectentitel en zorg draagt voor het beheer van
het architectenregister en uitvoering geeft aan de zelfstandige route van de
beroepservaringperiode. Meer hierover is te vinden op onze website