Ik zoek een stedebouwkundige of planoloog Meer informatie


Bureau Architectenregister zoekt een senior beleidsmedewerker

21 oktober 2020 Vacatures

In Nederland mag niet iedereen zichzelf zomaar architect, tuin- en landschapsarchitect, stedenbouwkundige of interieurarchitect noemen. Alleen degenen die zijn ingeschreven in het architectenregister mogen deze titel gebruiken. Zo kunnen opdrachtgevers er van op aan dat ze een vakbekwame ontwerper inschakelen, kunnen ingeschrevenen makkelijker over de grens werken en werken we samen aan de kwaliteit van de gebouwde omgeving. Samen met het beroepenveld werkt het Architectenregister aan het stimuleren van de waarde van de titel. Dit doen wij op transparante en onafhankelijke wijze. We zijn betrokken, nieuwsgierig, delen graag kennis en we zijn de specialist in ons vakgebied.

Bureau Architectenregister zoekt per direct een slagvaardige en integere

senior beleidsmedewerker, m/v, 32 tot 36 uur per week

Wat ga je doen?
Als senior beleidsmedewerker borg je de kwaliteit van de titel door mee te werken aan (bijzondere) inschrijfprocedures en daarnaast projectmatige bijdragen te leveren om de toegevoegde waarde van de titel zichtbaar en actueel te houden. Dit doe je in nauwe samenwerking met beroepsorganisaties, onderwijsinstellingen, onze ingeschrevenen, internationale collega’s en natuurlijk de collega’s van het register. Van jou wordt ook verwacht dat je actuele ontwikkelingen op het terrein van ict en bedrijfsvoering volgt en vertaalt naar onze diensten en dat je oog hebt voor de financiële consequenties voor en van onze diensten. Bovenal zoeken we hands-on versterking van ons kleine team. Dit betekent veel verschillende werkzaamheden van zowel strategische als praktische aard met zeer interessante contacten.
Je wordt ingezet op in ieder geval de onderstaande onderwerpen:

  • de beroepservaringsperiode
  • bij- en nascholing
  • titelbescherming,
  • onderzoek over de staat van het Nederlandse ruimtelijk ontwerp domein en het groeiend aantal internationale procedures om grensoverschrijdend te kunnen leren en werken.

Speelruimte
Je functioneert binnen bestaande procedures en geldende wet- en regelgeving (Richtlijn 2005/36/EG, Wet op de architectentitel, Regeling BEP en andere regelgeving) en kan waar nodig out-of-the-box denken. Het bestuur staat op afstand en fungeert als een raad van toezicht. De directeur en de twee senior beleidsmedewerkers vormen samen het management team.
Je legt verantwoording af aan de directeur, bent sparringpartner van de directeur en kan zo nodig management-taken van haar overnemen. Je definitieve takenpakket zal in onderling overleg en afhankelijk van je kennis en ervaring worden vastgesteld.
Samen met je 7 collega’s op het bureau en ca. 40 commissieleden en deskundigen buiten het bureau draag je de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het beschermen van de titel. We zijn betrokken, nieuwsgierig, delen graag kennis en we zijn de specialist in ons vakgebied.

Wat vragen we van je?

  • een academisch werk- en denkniveau
  • minimaal vijf jaar relevante werkervaring
  • interesse in wet- en regelgeving (met name Europese regelgeving)
  • affiniteit met en/of kennis van het ontwerpvak en hoger onderwijs
  • uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal
  • stevige, energieke en ondernemende persoonlijkheid

Wat bieden wij?
Je gaat werken in een kleine zich ontwikkelende organisatie, waarin je de kans krijgt mee te denken over de positionering en de lange termijn strategie en te bouwen aan onze ambities om spin in het web te zijn binnen het werkveld. We vinden het belangrijk dat je jezelf blijft ontwikkelen en stimuleren je hierin. Het Architectenregister is gevestigd op het Nassauplein in Den Haag en is goed bereikbaar met het OV.
De functie is gewaardeerd in schaal 12. Daadwerkelijke inschaling is afhankelijk van je werkervaring. Het is onze intentie de functie voor de lange termijn in te vullen, waarbij er in eerste instantie sprake is van een arbeidsovereenkomst van één jaar. Een detachering voor een bepaalde periode behoort tot de mogelijkheden. Je hebt, conform cao Rijk, recht op een eindejaarsuitkering, vakantietoeslag en pensioenopbouw bij ABP.

Reageren
Als je interesse hebt in deze functie ontvangen we graag uiterlijk 25 oktober je motivatiebrief en cv. Deze kun je mailen naar Simone Artz, sartz@architectenregister.nl. Vragen over de procedure kun je ook stellen via dit emailadres.
Vragen over de functie kun je stellen aan de directeur Mirjam del Canho, mcanho@architectenregister.nl.

De procedure bestaat uit twee gespreksrondes (fysiek dan wel digitaal), met in ieder geval de directeur en senior beleidsmedewerker. Deze gesprekken zijn gepland op 2 en 9 november. Het overleggen van recente referenties en een (schrijf)test kunnen onderdeel uitmaken van de procedure. Het verkrijgen van een VOG is voorwaarde voor indiensttreding.

Wat doet Bureau Architectenregister?
Het Architectenregister is een publiekrechtelijk zelfstandig bestuursorgaan dat op grond van de Wet op de architectentitel belast is met het beheer van het architectenregister in Nederland. Het Architectenregister besluit op inschrijvingsverzoeken en voert het beheer van het register. Daarnaast is het Architectenregister de bevoegde autoriteit in Nederland voor de uitvoering van de Europese richtlijn voor de erkenning van professionele kwalificaties van de gereguleerde beroepen. En is aanspreekpunt voor beroepsbeoefenaren die over de grens heen willen werken, evenals overlegpartner voor de bevoegde autoriteiten van de andere EU-lidstaten. Het Architectenregister is tevens bevoegd op te treden tegen illegaal gebruik van de titel architect, interieurarchitect, stedenbouwkundige en tuin- en landschapsarchitect. Het Architectenregister houdt toezicht op de invulling en kwaliteit van de beroepservaringperiode (BEP) en voert de zelfstandige route BEP uit. Tot slot voert het Architectenregister het secretariaat voor de zogenoemde bijzondere procedures die leiden tot inschrijven in het architectenregister: examens, inschrijven onder een andere titel en certificaat kwaliteit bijzondere prestaties.