Ik zoek een stedebouwkundige of planoloog Meer informatie


Vacature hoogleraar gebiedsontwikkeling

10 augustus 2017 Vacatures

5 aug 2017 – De faculteit Bouwkunde van de TU Delft is op zoek naar een nieuwe hoogleraar gebiedsontwikkeling.

 

Faculteit/afdeling: Bouwkunde

Niveau: Universitair

Functie-omvang: 16 uur per week

Contractduur: 3 jaar

Salaris: Min € 5.334,- Max € 7.766,- bruto p/m bij fulltime

Sluitingsdatum: 8 september 2017

 

Bouwkunde

In haar 110-jarige bestaan heeft de faculteit Bouwkunde een stevige internationale reputatie opgebouwd in het opleiden van architecten en stedenbouwkundigen en in het scholen van promovendi. Met zo’n 2600 studenten, ruim 500 medewerkers waarvan circa 230 FTE wetenschappelijk personeel, is de faculteit een van de grootste opleidingen van TU Delft en een van de meest gerenommeerde architectuurfaculteiten in Europa. Een gedegen ontwerpersopleiding en onderzoek in het domein van de gebouwde omgeving vormen van oudsher de opgave waar de faculteit voor staat. Ruim 40 hoogleraren zijn werkzaam op uiteenlopende wetenschapsgebieden die het gehele domein van de gebouwde omgeving bestrijken. Meer informatie: bk.tudelft.nl.

De afdeling Management in the Built Environment (MBE) binnen de Faculteit Bouwkunde is specialist in de vakgebieden vastgoedbeheer, ontwerp- & bouwmanagement, volkshuisvesting en gebiedsontwikkeling. MBE verzorgt onderwijs in de bacheloropleiding Bouwkunde, voert de internationale Masteropleiding MBE en verricht tevens wetenschappelijk onderzoek. MBE richt zich op alle fasen van de levenscyclus van het gebouw: van initiatief tot gebruik. Dit is nodig om gebouwen of de gebouwde omgeving goed te laten functioneren en te laten aansluiten bij de wensen van de eindgebruiker en alle overige partijen. MBE heeft oog voor de koppeling tussen ontwerp en omgeving en biedt wetenschappelijke bagage voor een (inter)nationale toekomst in de bouw- en vastgoedsector.

De praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling is ingebed in de sectie Urban Development Management (UDM). De leerstoel richt zich expliciet op de verbindingen met de praktijk, door het beschrijven en analyseren van casuïstiek en de ontwikkeling en valorisatie van praktijkgerichte instrumenten voor de ontwikkeling en transformatie van stedelijke en landelijke gebieden in Nederland. Resultaten worden ingebracht in onderwijs, waarbij de hoogleraar gebiedsontwikkeling zich mede richt op onderwijsbehoeften in de beroepspraktijk. De praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling is in 2006 opgericht en wordt (financieel en inhoudelijk) ondersteund door de Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling (SKG).

Functieomschrijving

Als hoogleraar beheert u het eigen kennisdomein in aansluiting op de daarvoor relevante maatschappelijke ontwikkelingen, en exploreert u actief het vakgebied gebiedsontwikkeling met de Nederlandse praktijk als primaire context. U verspreidt de ontwikkelde kennis over gebiedsontwikkeling in de praktijk, onder andere door het publiceren in en bijdragen aan wetenschappelijke tijdschriften, congressen en vakpublicatiemedia. Verder levert u een bijdrage aan het ontwikkelen en uitvoeren van het onderwijs binnen de faculteit en van de post-initiële opleiding Master City Developer.

Daarnaast ontwikkelt u wetenschappelijke kennis(producten), instrumenten en praktische handreikingen voor het vakgebied in nauwe wisselwerking met de praktijk. Verder acquireert en verricht u wetenschappelijk, praktijkgericht onderzoek en participeert u als partner in (inter)nationale onderzoekprojecten. Tot slot valoriseert u de ontwikkelde kennis(producten) en instrumenten ter ondersteuning van gebiedsontwikkeling in Nederland en mogelijk daarbuiten.

Functie-eisen

Via een uitgebreid praktijknetwerk kunt u kennis uit de praktijk koppelen aan wetenschappelijk onderzoek en onderwijs. U kunt de ontwikkelingen op het vakgebied duiden en vertalen naar onderzoeksvragen. U bent gezaghebbend, opiniërend en inspirerend en kunt adviserend optreden in wetenschappelijke en praktijkomgevingen en actuele kwesties agenderen. Onderzoekservaring op wetenschappelijk niveau is vereist. U kunt zich goed uitdrukken in het Nederlands, bij voorkeur ook in het Engels, blijkend uit publicaties en bij voorkeur een promotieonderzoek. U heeft ervaring in het initiëren, organiseren en begeleiden van multidisciplinaire onderzoeksprojecten, vanuit het publieke en private perspectief. U hebt onderwijservaring en/of aantoonbare didactische en communicatieve kwaliteiten en weet de competenties van medewerkers op de juiste wijze in te zetten en te ontwikkelen.

Arbeidsvoorwaarden

De functie heeft een omvang van maximaal 16 uur per week (0,4 FTE). Het betreft een aanstelling voor 3 jaar. Het salaris is gebaseerd op schaal H2 met een maximum van € 7.766,- bruto p/m bij een fulltime aanstelling. TU Delft biedt aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden zoals flexibele werktijden, een werkkostenbijdrage, korting op een sportabonnement en bij zorgverzekeraars, en de mogelijkheid om jaarlijks een individueel arbeidsvoorwaardenpakket samen te stellen. Op de campus is een Internationaal Kindcentrum met kinderopvang, voor- en naschoolse opvang en een internationale basisschool. Verder biedt Dual Career Services ondersteuning aan meekomende partners. Het salaris en de arbeidsvoorwaarden zijn gebaseerd op de CAO Nederlandse Universiteiten.

Informeren en solliciteren

Voor meer informatie over de inhoud van deze functie kunt u contact opnemen met Mirela Milosevic, programmamanager/teamleider, e-mail:m.milosevic@tudelft.nl, tel: 06 41 14 10 45. Voor vragen over de sollicitatieprocedure kunt u terecht bij Gerda Steenstra, HR Manager, e-mail: G.C.M.Steenstra@tudelft.nl, tel: +31 15 27 84525. U kunt uw motivatiebrief en cv richten aan Mw. M. Milosevic en voor 8 september 2017 mailen naar HR-BK@tudelft.nl onder vermelding van vacaturenummer BK 2017-H04.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Deze vacature is gepubliceerd op de website van de TU Delft. Voor meer achtergrondinformatie lees de profielschets hoogleraar gebiedsontwikkeling. Zie ook de website over de Praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling.