Ik zoek een stedebouwkundige of planoloog Meer informatie


Urhahn | Ontwikkelingsstrategie Amsterdam Bay Area

26 februari 2021 netwerk

Vandaag is er een schreeuwend tekort van 330.000 woningen, één op 55 Nederlanders heeft noodgedwongen geen woning (bron: ABF research). Vorige week presenteerden bouworganisaties de Actieagenda Wonen met een pleidooi voor het bouwen van 1 miljoen woningen in 10 jaar. Het net opgeleverde Perspectief Oostflank van de Metropoolregio Amsterdam (MRA) en de Ontwikkelingsstrategie Amsterdam Bay Area bieden ruimte voor een fikse verlichting van de woningnood. Daarbij worden Almere en Amsterdam met de IJmeer-metro eindelijk goed verbonden, ontstaat een spectaculair strand voor de hele regio en wordt Nationaal Park Nieuw Land (het grootste man-made natuurpark ter wereld) versterkt. Urhahn stedenbouw & strategie heeft in opdracht van Almere 2.0 en Programma Samen Bouwen aan Bereikbaarheid (o.a. gemeenten Almere en Amsterdam, provincie Flevoland en de Rijksoverheid) de ambitieuze plannen ontworpen.

Over Urhahn | stedenbouw & strategie
Urhahn is een toonaangevend stedenbouwkundig bureau met drie decennia staat van dienst. Samenwerken met de gebruikers, het creëren van maatschappelijke meerwaarde en het bouwen aan een toekomstbestendige, beweegvriendelijke, inclusieve stad zijn verankerd in onze filosofie ‘de Spontane stad: pleidooi voor openheid, flexibiliteit en verrassing in de stedenbouw’. Wij helpen initiatiefnemers, gemeenten en ontwikkelaars bij ontwikkelstrategie, binnenstadsvisie, transformatie van werkgebieden en beheersen de finesses van het stedenbouwkundig vak.

Perspectief Oostflank pdf

Ontwikkelstrategie Amsterdam Bay Area pdf

Meer info Urhahn