Ik zoek een stedebouwkundige of planoloog Meer informatie


Uitzending gemist? BNSP-Salon#3 Groot Amsterdam Metropool in ontwikkeling

2 juni 2021 BNSP

Deze video wordt niet getoond omdat er (nog) niet akkoord is gegaan met het plaatsen van cookies.
Wijzig keuze

 

Op 20 mei vond de derde BNSP Salon plaats, Groot Amsterdam, Metropool in ontwikkeling.

Als inwoner van de Metropoolregio heeft fotograaf Theo Baart zich verdiept in de oprekkende grenzen van de Metropool. Hij heeft daartoe een fotografische reis gemaakt met als resultaat de publicatie Groot Amsterdam, Metropool in ontwikkeling. Tijdens zijn reis zijn naar aanleiding van alle beelden, gesprekken en indrukken bij hem ook kritische punten gerezen met als belangrijkste: De complexe omgang van Nederland met de ruimtelijke opgaven waar we voor staan zit op slot, met name in het delen van kennis en het aansturen van breed onderzoek (waaronder ruimtelijk ontwerp). Punten die hij aandraagt, zijn:

  • Het beperkende keurslijf dat door de opdrachtgever (het bestuur) wordt opgelegd en waarbij het belang van de gebruiker niet wordt meegenomen.
  • Het uitsluiten van innovatie vanwege het huidige politieke klimaat inzake de opgaven waar we momenteel voor staan.

Reden voor de BNSP om Theo uit te nodigen voor een presentatie en discussie met Emiel Reiding, directeur MRA, en Ivonne de Nood Projectdirecteur Almere 2.0. Maurits de Hoog, stedenbouwkundige en oud-hoogleraar stad en regio, TU Delft was bereid deze Salon te moderaten.

Maurits de Hoog legde aan het panel de volgende discussiepunten voor:

  • De Metropool Amsterdam is aantrekkelijk vanwege het omringende landschap en het aanwezige groen. Wordt er genoeg geïnvesteerd in deze kwaliteiten?
  • Hoe kan worden gestuurd op de programma’s van stedelijke functies, waarbij het naast woningbouw en bedrijvigheid ook gaat om zorg, sport, cultuur en onderwijs, kortom om de kwaliteit van leven?
  • Hoe wordt daar vanuit Almere naar gekeken en hoe worden bovenstaande punten meegenomen in het beleid van de MRA?

De presentatie en de daaropvolgende discussie met de experts is in bovenstaande video terug te zien.

De BNSP dankt Theo Baart, Maurits de Hoog, Emiel Reiding en Ivonne de Nood voor hun  inhoudelijke bijdrage aan deze BNSP-Salon.