Ik zoek een stedebouwkundige of planoloog Meer informatie


Uitvraag staalkaarten project Handvatten voor het Omgevingsplan

12 juli 2017 BNSPKennislab

De uitvragen voor de eerste vier staalkaarten inzake het project Handvatten voor het Omgevingsplan zijn 10 juli op Tendernet geplaatst. Dan is er gelegenheid tot het stellen van vragen. Die worden mogelijk op 21 en 22 augustus van een antwoord voorzien. Dat betekent dat de Nota van Inlichtingen en de offerte daarna volgen. De werkzaamheden starten in september.

In mei is tussentijds bericht dat vier thematische en gebiedsgerichte staalkaarten worden gevraagd. Staalkaarten zijn een hulpmiddel en geen model. De onderwerpen van de eerste vier staalkaarten zijn de volgende:

•             Centrum stedelijk

•             Buiten centrum/schil

•             Klimaat en energie/energietransitie

•             Milieubelastende activiteiten

De uitvraag wordt Europees aanbesteed. Eind 2017 worden conceptversies naar programmaraad en “communities” verzonden.