Ik zoek een stedebouwkundige of planoloog Meer informatie


UITNODIGING: Werkgroep Overheid bezoekt ’s Hertogenbosch

25 april 2019 BNSP
Afbeelding: Energieschap Brabantse Balans van Rho adviseurs voor leefruimte, Greenchoice en Bredase Energie Coöperatie

 

Belangrijk Bericht: 

Onze gastheer ’s-Hertogenbosch attendeerde ons erop dat op 28 mei aanstaande een staking van de NS staat gepland. Hierdoor wordt het voor velen moeizaam om aan de bijeenkomst deel te nemen.

In overleg met de organisator/gastheer (Gemeente ’s-Hertogenbosch) en de BNSP is besloten dat we de bijeenkomst verzetten naar een nader te bepalen datum in juni.

Uiteraard stellen we u hiervan per direct op de hoogte nadat we een nieuwe datum hebben kunnen vaststellen.


Naar aanleiding van bovenstaande: In juni is er weer een bijeenkomst Werkgroep Overheid. Onze gastheer is de Gemeente ‘s-Hertogenbosch. We spreken met elkaar over de planologische verruiming ten behoeve van de opwekking duurzame energie en hoe je hier gebiedsontwikkeling aan koppelt.

Het eerste deel van de bijeenkomst, te weten de fiets-excursie is facultatief. We bezoeken het historische centrum van ’s Hertogenbosch, de Bossche Broek, het Paleiskwartier en de Willemspoort. De Gemeente stelt gratis leenfietsen ter beschikking!

Na de fiets-excursie start de netwerkbijeenkomst in het Stadskantoor dus mocht je verhinderd zijn om aan de fiets-excursie deel te nemen dan kan je om 15:30 aansluiten

Programma

14:00 Inloop en kennismaken
14:10 Facultatief Fietsexcursie ’s Hertogenbosch
15:30 Start bijeenkomst in het Stadskantoor, welkomstwoord
Presentatie Arjan Nienhuis, landschapsarchitect: Moerasdraak bespeelt Waterwolf
Discussie over planologische verruiming ten behoeve van de opwekking duurzame energie, gekoppeld aan gebiedsontwikkeling
18:00 Netwerkdiner
19:00 Afronding discussie en agenderen volgende bijeenkomst

 

Het netwerkdiner vindt plaats in de Plaza (Stadskantoor). We bieden je graag een driegangendiner aan!

Schrijf je via onderstaand formulier in.
Wil je collega’s meenemen of een plaatsvervanger inzetten? Zij zijn van harte welkom! Verspreid deze uitnodiging dus gerust onder je collega’s.

Graag tot juni, de datum wordt zo spoedig ogelijk bekend gemaakt!
Namens Gastheer ’s Hertogenbosch: Reinout Crince, Hanneke Straver, Jeanine Beekman
Selecteer een geldig formulier