Ik zoek een stedebouwkundige of planoloog Meer informatie


Uitnodiging symposium MRA landschap INTENS

22 mei 2019 netwerk

De Vereniging Deltametropool organiseert in samenwerking met de Metropoolregio Amsterdam (MRA) op 19 juni van 13:00 tot 18:00 de Metropolitan Conference, INTENS. Deze middag staat in het teken van de spanning tussen het landschap als belangrijk kapitaal voor de leefkwaliteit in de MRA en de noodzaak ruimte te bieden voor de uitdagingen van deze tijd, zoals verstedelijking, energietransitie en klimaatadaptatie. Hoe lossen we de dilemma’s op? Welke nieuwe perspectieven garanderen de kwaliteit van onze toekomstige leefomgeving? En hoe gaan we die financieren?

Je bent van harte uitgenodigd om aan het symposium deel te nemen.

Meer informatie over locatie, programma, keynote en deelsessies