Ik zoek een stedebouwkundige of planoloog Meer informatie


Uitnodiging digitale bijeenkomst Kennislab Omgevingswet | 14 maart 2022

8 maart 2022 BNSP netwerk

De actualiteit van de invoering van de Omgevingswet met het DSO en de rol van Kennislab Omgevingswet

Donderdag 3 maart 2022 hebben vertegenwoordigers van stedenbouwkundige bureaus, Geo-ICT branche en softwareleveranciers samen met diverse vertegenwoordigers vanuit de VNG, de TBO en het Ministerie BZK, gesproken over het versterken van de samenwerking gericht op een succesvolle invoering van de Omgevingswet. Gezamenlijk is geconstateerd dat een constructieve en gelijkwaardige samenwerking tussen alle betrokken partijen en een duidelijke regie nodig is voor een succesvolle invoering. Kernbegrippen hierbij zijn open, voorspelbaar en transparant. Concreet is er gesproken om de samenwerking op zeven onderwerpen invulling te geven. Dit is opgenomen in het ‘Werkdocument samenwerking stedenbouwkundige bureaus, softwareleveranciers, rijk en overheden’. In het document staan voorstellen en lezenswaardige zinsneden.

Meer dan tien jaar wordt vanuit Kennislab Omgevingswet meegedacht aan de Omgevingswet, via reacties op internetconsultaties en via gremia, zoals het NWOG en COGO. Daarnaast worden vanaf 2019 door de gezamenlijke bureaus praktijkproeven voor het DSO gedaan. Momenteel wordt aan de praktijkproef met wijzigingsbesluiten van het omgevingsplan voor de woningbouwopgave en energietransitie gewerkt. In 2021 is een nieuwe overlegstructuur gevormd, de ‘markttafel’. Daaraan nemen BZK, TBO, VNG, het MKB en de stedenbouwkundige bureaus met softwareleveranciers deel. Dit overleg is gericht op een succesvolle invoering van de Omgevingswet met het DSO waarover met elkaar op een evenwichtige wijze van gedachten wordt gewisseld.

Uitnodiging digitale bijeenkomst 14 maart 2022 tussen 19.00 uur en 20.00 uur

Over het werkdocument gaan we met elkaar in gesprek op maandag 14 maart 2022, tussen 19.00 uur en 20.00 uur. We doen het digitaal. Ter voorbereiding wordt ieder gevraagd inbreng te leveren ‘welke hobbels moeten we nemen’ voor invoering van het DSO en de Omgevingswet? In het overleg van 3 maart is benadrukt dat de werkpraktijk meer direct gaat worden betrokken bij de planning en de keuzes die voor de invoering moeten worden gemaakt. Gevraagd wordt dat ieder uiterlijk aanstaande vrijdag 11 maart suggesties toestuurt aan ruud.louwes@rho.nl. Dan zullen wij hiervan een overzicht samenstellen voor het overleg op maandag 14 maart. Voor aanmeldingen stuur een mail naar ruud.louwes@rho.nl.

Vertegenwoordiging Kennislab Omgevingswet

Koos Seerden van Rho adviseurs en Dirk van de Wetering van de Antea Group vertegenwoordigen Kennislab Omgevingswet op directieniveau. Ruud Louwes van Rho adviseurs is coördinator en neemt deel aan diverse gremia, zoals NWG, COGO (samen met Niek van den Berg van Bugel Hajema) en markttafel. Rogier Begheyn van KuiperCompagnons geeft leiding aan de praktijkproef met wijzigingsbesluiten. Reinder Osinga van Movares Group – BRO nam deel een overleg van de markttafel. In de nabije toekomst vervult Kennislab Omgevingswet de belangrijk rol als vertegenwoordiger van advies-, ingenieurs- en stedenbouwkundige bureaus, aangesloten bij BNSP en NL Ingenieurs, in de samenwerking met Bzk/ADS, DSO-LV, TBO en VNG.