Ik zoek een stedebouwkundige of planoloog Meer informatie


Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2020 | 16 december | 19:30 uur

7 december 2020 BNSP

Best BNSP-lid,

Hierbij nodigen we je uit voor de Algemene Ledenvergadering (ALV) van de BNSP. De stukken voor de ALV tref je vanaf vandaag aan op je besloten ledenpagina:

 • Agenda ALV 2020
 • Jaarrekeningen 2019
 • Begroting 2021, inclusief memo’s Kascommissie en bestuur
 • Profielschets aspirantbestuurslid Eric Terlien
 • Handleiding hoe deel te nemen via teams aan de ALV

De Algemene Leden Vergadering vindt online plaats. Bij wettelijke bepaling is daartoe toestemming verleend tot februari 2021.
Belangrijk is dat je vragen/opmerkingen over de vergaderstukken op voorhand kunt stellen zodat deze tijdens de ALV kunnen worden beantwoord. Alle vragen en antwoorden zullen naderhand  op de besloten ledenpagina terug te lezen zijn. Tijdens de ALV kan je uiteraard ook je vragen stellen.

De ALV wordt opgenomen zowel om de stemmingsrondes te monitoren als voor de verslaglegging. Na het inventariseren van de stemmingsrondes en verwerking van de ALV in het verslag wordt de opname vernietigd.
Mocht je op voorhand vragen hebben dan verzoeken we je deze 72 uur voor de ALV in te dienen via secretariaat@bnsp.nl.

Je ontvangt hierbij twee links die op 16 december zullen worden geactiveerd:

 • Link om aan de ALV via teams deel te nemen. Op 16 december om 19:30 volstaat het om op deze link te dubbelklikken en dan krijg je automatisch toegang tot de vergadering.
 • Link voor het stemformulier  .Ook deze link wordt op 16 december geactiveerd.
 • Stemrondes:
  Akkoord verslag ALV 2019
  Akkoord Jaarrekeingen 2019
  Akkoord begroting 2021
  Akkoord officiële aanstelling van aspirant bestuurslid Eric Terlien
 • Je wordt verzocht de link bij de hand te houden om tot stemming over te kunnen gaan.

Voor zowel de toegang tot teams als gebruik van het stemformulier tref je hierbij de handleiding aan.
De handleiding is ook bijgevoegd bij de stukken op je besloten ledenpagina. Hier zijn bovenstaande links ook in verwerkt.

We willen je verzoeken om via secretariaat@bnsp.nl door te geven of je aan de ALV deelneemt zodat we je, als je geen toegang krijgt tot de vergadering op 16 december, verder kunnen helpen.

Agenda Algemene Ledenvergadering BNSP 2020

 • Welkom door Stefan Bödecker, voorzitter van de BNSP
 • Verslag ALV 2019, mededelingen
 • Terugblik 2020
 • Jong BNSP presenteert
 • BNSP Jaarplanning 2021
 • Bestuur | Welkom aan Eric Terlien
  • Stemronde toetreding  bestuurslid Eric Terlien
 • Raad van Advies
  • Afscheid van Jan Pieter Koppert, Kirsten Bekkers, Cees Donkers |
  • Welkom aan Eric van der Kooij, Saskia Bosnie
 • Bureau
  • Welkom aan Anne Dubois
 • Financiën
  •  Financieel verslag 2019 en begroting 2021
  • Jaarrekening 2019
  • Begroting 2021
  • Stemronde akkoordverklaring financiën
 • Afsluiting
  • Rondvraag aan de leden

Tot 16 december online, we kijken uit naar je deelname!