Ik zoek een stedebouwkundige of planoloog Meer informatie


Tweede tranche Pilots omgevingsvisie van start

6 februari 2017 BNSP

Werving-pilots-omgevingsvisie-240x164

De tweede tranche Pilots omgevingsvisie is geopend. Overheden, burgers en bedrijven die alvast stevige stappen willen zetten richting een omgevingsvisie kunnen zich tot woensdag 8 maart aanmelden.

Overheden, bedrijfsleven en maatschappelijke partijen hebben behoefte aan kennis en ervaring om te kunnen gaan werken met de Omgevingswet. Ontwikkeling van een omgevingsvisie is vaak een eerste stap in het implementatietraject. Met de Pilots Omgevingsvisie worden de beschikbare kennis en ervaring ontsloten en gedeeld.

Voor deze pilots worden partijen gezocht die innovatief aan de slag gaan met hun omgevingsvisie. Aansluitend op de aanbevelingen uit de vorige tranche wordt vooral ingezet op integraliteit, participatie en cultuurverandering. De resultaten uit de eerste tranche worden verder verdiept en de opgedane kennis en ervaring breed verspreid.

informatie omgevingsvisie

inschrijfformulier omgevingsvisie

 

http://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/ondersteuning/samen-aan-de-slag/pilots/