Ik zoek een stedebouwkundige of planoloog Meer informatie


Terugblik op Smart City | Wise City

19 oktober 2017 BNSP

Op donderdag 5 oktober waren we te gast in het Designhuis, Eindhoven voor de OmgevingsTour Smart City | Wise City.

De dag startte met een excursie, geleid door dagvoorzitter Cees Donkers, door de Smart Area’s van Eindhoven, daar waar ontwikkelingen ten aanzien van hergebruik, transformatie en het gebruik van Big Data plaats vinden of al hebben plaats gevonden.

 

stratumseind

Presentaties

Het middagprogramma bestond uit drie inspiratiesessies die door Anne van Strien, Beeck Ruimtemakers, Rocco Verdult , Studio Rocco Verdult en Tinus Kanters, Gemeente Eindhoven, DITTS en Stratumseind LivingLabs, werden gegeven.

Juist het sociale, menselijke aspect wordt vaak vergeten bij de gesprekken over en toepassing van Big Data en nieuwe technologie. Onze gastsprekers zijn juist allen bedreven om het menselijke aspect binnen deze nieuwe technologie in hun ontwerpen, projecten en processen op de voorgrond te plaatsen. Ieder ging op een bijzondere wijze in op het gegeven Smart City | Wise City, gericht op het welbevinden van bewoners en gebruikers van de (stedelijke) openbare ruimte waarbij het gebruik van nieuwe technologie in combinatie met social design centraal staat. Meest opvallend uit alle presentaties was dat de verbinding met de menselijke maat (bewoners, gebruikers) centraal staat en dat daardoor projecten en processen in participatie plaats vinden en slagen.

 

IMG_5568 (1)

 

Anne van Strien gaf een presentatie over het inzetten van social design, nieuwe technologie en het betrekken van wijkprojecten voor het maken van voedsel uit de stad. Wat deze projecten aan leefbaarheid en gebruik van je omgeving opleveren is zonder meer positief en verbindend te noemen. Door een integrale procesgang met verschillende disciplines en culturen aan te gaan inclusief  bewoners en gebruikers, ontstaan duurzame, ecologisch verantwoorde en sociaal sterke buurten; Making City for Urban Future.

Download hier de presentatie

 

IMG_5574

 

Rocco Verdult presenteert de transformatie van openbare ruimten waarbij het “anders” kijken naar de stad essentieel is. De Studio ontwerpt met de samenkomst van mensen binnen een specifieke context als uitgangspunt. Hij zette de deelnemers tijdens de presentatie aan het werk door vragen te stellen over de beelden die men te zien kreeg. Hierdoor werd je je bewust dat zo kort anders kijken alleen al voor een openbaring zorgt met betrekking tot gebruik en inrichting van plekken en het verbinden van mensen. Zijn doel is onder anderen het maken van prettige (verblijf) plekken door middel van zowel kleine als grote ingrepen die vanuit een niet verwacht perspectief een totaaleffect op een omgeving bieden. Zijn doel is onder anderen dat je je meer bewust wordt van het landschap in de stad en welke mogelijkheden dit landschap biedt aan de gebruikers.

Nieuwe technologie zet hij in om verbindingen en transformaties te laten ontstaan tussen mensen en plekken en mensen onderling. Algemene impressie is dat hij door middel van grote en kleine ingrepen positieve verblijfplekken maakt, al dan niet tijdelijk van aard. Het betrekken van de gebruikers van de plek is daarbij essentieel. De toepassing van nieuwe technologieën en social design zijn daarbij ondersteunend om het gewenste resultaat te bereiken.

 

IMG_5584 (1)

 

Tinus Kanters past Big Data toe om de bewegingen in de stad zichtbaar te maken en na te gaan waar ingrepen nodig zijn om de leefbaarheid van een locatie te verbeteren en te veraangenamen. Zo is het bekende voorbeeld van de verbeterde omstandigheden in de langste ( en ook voorheen een van de ruigste) kroegstraten van Eindhoven, Stratumseind, gerealiseerd door het inzetten van Big Data om naderende agressie te kunnen meten en  te verhinderen. De inrichting van de openbare ruimte is voor het meetbaar maken van deze methoden essentieel. Maar ook het herinrichten naar aanleiding van de data vormt daar een belangrijk element in. Ook is samenwerking, integrale benadering tussen verschillende gebruikers van de ruimte (ondernemers, bewoners, overheden en ordehandhavers) essentieel. Het inzetten en toepassen van Big Data voor transformatie, herinichting en samenwerkingsverbanden heeft in Eindhoven geleid tot het creëren van prettige plekken en een verbetering van leefbaarheid in de stad.

Download hier de gehele presentatie met nog veel meer informatie!

Workshops

Na de presentaties werden workshops gegeven waarbij Isis Boot als workshopleider bij het onderwerp van de presentatie van Anne van Strien aansloot.

Bedoeling was dat men bij de workshops op een aantal aanbevelingen zou uitkomen die  de beroepsgroep handvatten kunnen bieden in hun professionele werkveld, alles in het kader van Smart City | Wise City.

Uitkomst workshop 1: Isis Boot / Anne van Strien

De stad is nooit af maar om vooruitgang te maken in de processen: werk interactief, ga het experiment aan in lokale context, genereer aandacht voor meerdere waarden waarbij de maatschappelike factor leidend is. Zorg dat je resultaten meetbaar zijn.

Uitkomst workshop 2: Tinus Kanters

Maak pitches die zijn hebben bedacht in samenspraak en respectvol tot een hard plan. Wees niet egocentrisch maar deel kennis en pas die toe. Help en inspireer elkaar in het toepassen van resultaten verkregen uit Big Data voor de verbetering van leefomgevingen en leefomstandigheden. Zorg daarbij voor verbinding met de personen die bij een onderzoek via Big Data zijn betrokken en zorg samen voor een positief resultaat. Maak van Big Data Smart Data om tot een Wise City te komen.

Uitkomst workshop 3: Rocco Verdult

Rocco zet de workshopdeelnemers aan het werk om via elkaars ideeën tot uitwerkingen te komen die verrassende uitkomsten bieden om plekke in de openbare ruimte als verbinders en feestplekken in te zetten. Zo is er het “muziekstoplicht” die via sensoren jouw stream oppakt en laat horen in de openbare ruimte. Zo wil je wel wachten voor een rood stoplicht. En het Acné-café waar ouderen ( bijvoorbeeld, bejaardensoos, verzorgingshuis ), met hun wifi-verbinding als hotspot kunnen fungeren voor jongeren die op deze wijze kunnen hangen, filmpjes kunnen kijken, chillen. Met jongeren wordt dan vooral de doelgroep 14-jarigen bedoeld, pré- en jonge pubers. uitkomst van de workshops: samen werken aan verrassende ideeën, gebruik de creativiteit in gemeenschappelijkheid om de plekken in de stad (be)leefbaar te maken.

Uitkomst Workshop 4: Cees Donkers

Cees, als dagvoorzitter, neemt voor deze workshop de honneurs waar van Reinier van Abbe die onverwacht verhinderd is. Hij heeft het over de transformatie en het hergebruik van gebouwen om tot nieuwe communities te komen. Gefocust wordt op de doelgroep 60+ | 30 -.. Zij kunnen aan elkaar diensten verlenen met behulp van social design. Zo ontstaat er betaalde woonruimte, worden leegstaande gebouwen gebruikt, worden plekken weer leegbaar en worden initiatieven geboren. Het gebruik van nieuwe technologie door de jongeren stimuleert wellicht uderen om hier hun voordeel mee te doen. Dit is een nieuwe doelgroep voor de beroepsgroep die zeker onderzocht zou moeten worden. Het zoeken naar toepassingen is hierbij oplossing dus maak zoeken mogelijk .

Afsluiting

Het was een inspirerende middag met verrassende uitkomsten waarbij een groot woord van dank voor Cees Donkers, Raad van Advies-lid BNSP, inhoudelijk deskundige en trekker van deze middag, bijzonder op zijn plaats is. Zonder Cees was deze inspirerende middag niet mogelijk geweest! De afsluiting vond plaats met een geslaagde netwerkborrel.

 

Voor diegenen die geïnspireerd zijn geraakt door deze Omgevingstour: BNSP organiseert in samenwerking met Elba-Rec een masterclass: Ontwerpen van de Smart City. BNSP-leden ontvangen bij inschrijving een korting op de overall-prijs. Meer informatie: Masterclass Ontwerpen van de  Smart City